slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europees Hof buigt zich over godsdienstzaken Rusland

InterCom170830 EHRMRuslandHet Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaat de incidenten evalueren die duidelijk maken dat de zogenaamde ‘Yarovay Wet’ van vorig jaar de mogelijkheden om te evangeliseren in Rusland sterk beperkt. Het EHRM gaat hiermee in op de klacht van de Amerikaan Donald Jay Ossewaarde, een Baptist die in Rusland woont en daar werd gestraft op grond van een verklaring van een ‘bezorgde burger’. Een dergelijke klacht was ook al ingediend door de Indiër Viktor Emanuel Mani, die gearresteerd en gedeporteerd werd.

 

Een aantal baptisten kwamen regelmatig samen in het huis van Ossewaarde, totdat er vorig jaar in augustus een aantal politie-officieren binnenvielen. Zij legden na de bijeenkomst uit dat een ‘bezorgde burger’ – de ondervoorzitter van de provinciale overheid voor veiligheidszaken – een verklaring had gegeven dat ‘buitenlandse aanhangers van een religieuze sekte’ Bijbelgedeelten hadden geplaatst op het aankondigingenbord van het gebouw. De Amerikaan werd daarop beschuldigd van ‘missionaire activiteiten die de wetgeving op de vrijheid van geweten schonden’. 

De beschuldigde werd meegenomen naar het politiebureau om vingerafdrukken te nemen en diezelfde nog veroordeeld. Het EHRM heeft aan de Russische autoriteiten gevraagd of de overplaatsing naar het politiebureau en de veroordeling wel in overeenstemming waren met artikel 5 van de Conventie. Het Hof uit Straatsburg wilde ook weten waarom de boetes voor buitenlanders hoger zijn dan voor Russische burgers. De autoriteiten hebben tot 30 oktober om de vragen te beantwoorden. 

Het absurde van de Russische wetgeving dat het concept ‘missionaire activiteiten’ wordt gelinkt aan ‘extremistische activiteiten’. Konstantin Bendas van de Russische Unie van Evangelische Christenen (een ‘pinksterorganisatie’) merkt op dat ‘buitenlanders die deelnemen aan erediensten en over geloof spreken, constant moeten vrezen voor deportatie en hoge boetes’. 

Het EHRM is niet de enige instantie die zich buigt over de godsdienstvrijheid in Rusland Het SOVA-centrum in Moskou publiceerde onlangs een analyse van recente beslissingen op basis van de extremismewetgeving. Daaruit blijkt dat alleen niet-orthodoxe minderheden geviseerd worden door de repressie. De rechtbanken baseren zich op het concept van ‘spirituele veiligheid’, een begrip dat in 2000 in de Russische wetgeving werd geïntroduceerd. Die benadering heeft tot gevolg dat de religieuze diversiteit en de vrijheid van meningsuiting worden afgebroken. 

In juli kreeg het SOVA-centrum een boete van 300.000 roebels omdat de organisatie zich niet vrijwillig had geregistreerd als ‘buitenlands agentschap’ – iets wat ze volgens eigen zeggen ook niet is. Een (klein) deel van het geld kwam binnen door giften, de rest moest de organisatie zelf opbrengen. Ook deze organisatie stapt nu naar het Europees Hof om de beslissing van de Russische justitie aan te vechten.

(bron: Human Rights Without Frontiers, strasbourgconsortium)

 

Nieuwsbrief