slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een nieuwe visie voor de maatschappij

InterCom170922 WatVoorMaatschappijDe Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw document gepubliceerd waarin de vraag wordt gesteld welke maatschappij we eigenlijk willen hebben. De alliantie wil Christenen aansporen om te spreken over liefde, vrijheid, rechtvaardigheid en waarheid en aan de wereld laten zien hoe die waarden ons kunnen helpen om het hoofd te bieden aan de problemen van onze huidige samenleving. 

In Groot-Brittannië wordt er veel gediscussieerd over hoe het inde toekomst moet gaan. De Brexit-plannen hebben voor veel onzekerheid gezorgd. De politiek geeft de indruk gefaald te hebben en meer dan ooit is er hoop en visie nodig – en is er nood aan mensen die de hoop voor de toekomst verkondigen. 

‘Wat voor maatschappij’ staat stil bij de vraag in welke maatschappij we willen dat onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien. Het rapport beschrijft hoe christelijke kerken en organisaties nu reeds de waarden van liefde, vrijheid, rechtvaardigheid en waarheid verspreiden. In zijn voorwoord schrijft David Landrum, directeur pleitbezorging van de Britse EA: “Liefde is de lijm die de samenleving bijeen houdt. Vrijheid voorziet in mogelijkheden. Rechtvaardigheid maakt het kromme recht. Waarheid geeft ons het fundament om opte bouwen.  “We willen graag christenen zien die volvertrouwen verkondigen dat het geloof naar het goede leidt, en die een visie voor de maatschappij tonen waarin iedereen die bloei kan komen. Een samenleving waarin liefde, vrijheid, rechtvaardigheid en waarheid niet alleen nobele waarden zijn, maar revolutionaire principes waarop de maatschappij gebouwd moet worden”. 

De conclusie van Landrum is: “Christenen moeten opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen voor de wereld rondom hen. De maatschappij vraagt om visie en goed leiderschap.Wij geloven dat het christelijk geloof daarin kan voorzien door leiders die werken voor Gods een voor het belang van iedereen”.

Het rapport ‘What kind of society’ is te vinden op de site van de EA-UK www.eauk.org/wkos

 

Nieuwsbrief