slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europa her-evangeliseren 500 jaar na de Reformatie

InterCom171106 EEA GADe leden van de Europese Evangelische Alliantie kwam van 9 tot 12 oktober in Praag samen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Ongeveer 100 deelnemers bogen zich over de vraag hoe de evangelische christenen in Europa effectief de boodschap kunnen verkondigen aan een cultuur die seculier, postseculier, postmodern, na-christelijk, na-communistisch, enzovoorts is. Daarbij worden ze geconfronteerd met feiten als:
-    miljoenen jongeren hebben geen enkele relatie met de kerk
-    sommige conflicten duren al generaties lang
-    migranten hebben alles verloren
-    kinderen hebben geen plaats die ze ‘thuis’ kunnen noemen.

Alsof God de toon voor de gesprekken wilde zetten, moest de eerste samenkomst verplaatst worden van de grote zaal naar een leslokaal. De deelnemers waren dus verplicht om zich in de kleine ruimte te persen, een bijna onmogelijke opdracht…


Rosalee Vellose deed de groep opnieuw nadenken over de oude maar nog altijd relevante vragen waar Abraham mee geconfronteerd werd in Genesis 11 en 12. Zou hij zijn zekerheden willen opgeven door in te gaan op Gods roeping? Wat zou zijn identiteit zijn? Waar zou zijn toekomst zijn? In de huidige onzekere tijd moeten evangelische christenen kiezen tussen het volgen van de maatschappelijk tendens van emotionele discussies die de onzekerheid rond veiligheid blootleggen (met als gevolg dat er barrières worden opgericht om de eigen identiteit te beschermen) en het vinden van veiligheid en identiteit in God, in overeenstemming met de Bijbelse roeping.

Drie evangelische professoren deelden hun expertise op de hedendaagse situatie. Evert Van de Poll beschreef grondig de uitdagingen waarmee de christenen in Europa geconfronteerd worden. Thomas K. Johnson besprak de relaties tussen evangelsichen en katholieken. Johannes Reimer had het over de recente maatschappelijke conflicten en beschreef de nieuwe initiatieven op het vlak van vrede en verzoening.

Er waren nog heel wat andere toespraken. Zo introduceerde David Patty de inspanningen van ‘Josiah Venture’ op het vlak van rechtstreekse evangelisatie onder jonge mensen die geen of weinig feeling met de kerk hebben.

Tijdens de conferentie werd de ‘Hope Award’ uitgereikt aan Dr. Krish Kandiah vanwege zijn inspanningen om de liefdadigheidsinstelling ‘Home for Good’ op te richten in het Verenigd Koninkrijk. Deze onderneming, die van start ging als een initiatief van de Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk, verandert de rol van de christenen in het land doordat ze gaan zorgen voor pleegkinderen en tegemoetkomen aan de enorme nood van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Krish vroeg aan de aanwezigen of ze bereid waren om aan hun kerken te vragen dat ze zich nog meer zouden inzetten voor de lijdende medemens (als gevolg van maatschappelijke problemen) en of ze bereid waren de wortels van al die problemen aan te pakken.

Er werd ook gesproken over de spanning tussen enerzijds het evangeliseren onder de ‘naamchristenen’ – mensen die officieel wel lid zijn van een kerk, maar geen persoonlijke relatie met Christus hebben en anderzijds het vermijden van het werken tegen andere kerken en denominaties – inclusief de Rooms-Katholieke en Orthodoxe kerken. Ook de noodzaak om transparant te zijn ten opzichte van de leiders van andere kerken en de vraag hoe er samengewerkt kan worden op het vlak van evangelisatie en getuigen kwam ter sprake. Tevens werd een oproep gedaan om te voorzien voor meer pastorale zorg voor mensen die niet meer naar de kerk komen en om beter te onderzoeken waarom mensen hun bezoek aan de gemeente stopzetten en niet meer openlijk voor hun geloof uitkomen.

De deelnemers aan de conferentie gingen terug naar hun landen met het engagement om:
-    hun inspanningen te versterken voor de verspreiding van het goede nieuws van Jezus Christus aan mensen in alle sectoren van de maatschappij.
-    Hun inspanningen voor te zetten om de liefde van Christus op praktische wijze te tonen aan de mensen in nood in Europa, niet alleen door de symptomen te bestrijden, maar ook door de oorzaken aan te pakken.
-    Serieus de noden van hun naasten te onderzoekenen uit hun comfortzone te komen ten behoeve van de medemens.


Nieuwsbrief