slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA bedankt Kosovo voor aandacht godsdienstvrijheid

InterCom171106 GodsdienstvrijheidKosovoEfraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie (WEA) was onlangs de hoofdspreker op een aantal evenementen in Kosovo ter gelegenheid van ‘500 jaar Reformatie’. Tijdens zijn verblijf in het land bracht hij ook een bezoek aan Hashim Thaçi, president van de Republiek Kosovo. Hij werd daarbij vergezeld van pastor Driton Krasniqi, president van de Kosovaarse Protestants-Evangelische Kerk (lid van de WEA) en de directeur van het organiserend comité van de Herdenking van de Reformatie, pastor Femi Cakolli.

Tijdens zijn ontmoeting met de Kosovaarse president bedankte Tendero hem voor zijn steun aan de viering van het jubileum en gaf hij hem ook complimenten voor zijn inspanningen op het vlak van de godsdienstvrijheid in Kosovo. Thaçi promoot de harmonie onder de verschillende geloofsgemeenschappen en dringt ook aan op het behoud van hun rechten in de wetgeving. De president van Kosovo beantwoordde de dankbetuigingen door te benadrukken dat hij de acties rondom ‘500 jaar Reformatie’ op prijs stelde, aangezien ze passen binnen het beleid van de regering dat gericht is op interlevensbeschouwelijke dialoog. Hij vertelde ook over de vredes- en verzoeningsinitiatieven die de regering heeft ondernomen om het gewelddadige verleden van zijn land te beëindigen. Speciale dank was er ook voor de inspanningen van de Protestants-Evangelische Kerken ten behoeve van de harmonie in de maatschappij.

Efraim Tendero besloot zijn bezoek met een gebed voor de president waarin hij om wijsheid en leiding vroeg in het proces van vrede en voorspoed voor Kosovo.

Nieuwsbrief