slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Billy heeft 'Zijn' werk gedaan ...

herman1a.jpg

Als voorzitter van een Evangelische Alliantie kun je er natuurlijk niet omheen, om iets te zeggen over het leven (en sterven) van Billy Graham.

Evangelist Billy Graham, who reached millions of people through his Christian rallies and developed a relationship with every US president since Harry Truman, died Wednesday, February 21, at the age of 99.

Voor mij was hij natuurlijk ook een groot voorbeeld. De Elia van onze tijd. Ik hoopte de Billy van België te mogen worden, maar heb wat meer bescheidenheid moeten leren.

 

Ik vond het ook mooi dat hij zijn best deed om zijn (of 'Zijn') missie over te dragen. Ik heb meegewerkt aan de twee congressen in Amsterdam, door de Continetal Singers daar te brengen en door de 'Outreach' voor te bereiden. Het was mijn eerste grote project, dat ik vanuit een telefooncel moest organiseren, omdat ik zelf nog geen telefoon had.
Niet elke groep is op de juiste plek aangekomen, maar iedere deelnemer heeft wel geëvangeliseerd door een groot deel van Nederland.

Als hij zich met politiek bemoeide zat ik altijd wel met kromme tenen, want daar begreep ik hem meest niet. Datzelfde heb ik met zijn opvolgende zoon Franklin.
Maar het evangelie brengen .... Fantastisch! Eenvoudig, duidelijk en met de charismatische uitdaging/uitnodiging om te laten zien dat je voor Jezus koos. Er werd altijd veel over gediscussieerd, maar ik heb het toch als een extra stimulans ervaren als mensen naar voren kwamen, dat vergeet je toch niet zo snel. Als kind ging ik al met mijn vader mee naar een Evangelisatiedienst in de Expohal (volgens mij toch), waar Billy op een groot scherm werd geprojecteerd. Het verbaasde mij het meest, dat bij de uitnodiging de mensen daadwerkelijk voor het scherm kwamen staan. Tot bekering komen bij een geprojecteerde evangelist? Het ging me toen een beetje boven mijn pet. Nu is dat allemaal heel normaal en goed voor te stellen, maar toen was dat revolutionair.

Ik moet overigens altijd aan Billy Graham denken als ik Lee Towers zie:
Lee Towers (2017) Is het toeval dat hij er ongeveer als Billy Graham uitziet of doet hij dat bewust? Ik weet dat hij een Christen is, zou Billy daar wat mee te maken hebben gehad?

De herinnering aan Billy Graham zal altijd een warm gevoel in mijn hart achterlaten.
Ik neem aan dat hij hoopte de wederkomst van Christus nog mee te maken? Hij is er in ieder geval oud genoeg voor geworden, 99 jaar! Maar net als Mozes, Abraham en Elia, wordt dat hem nog onthouden.

Hebreeën 13:7  Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.

Hij was zo iemand waar deze tekst betrekking op had. Ik zal altijd met groot respect aan hem terugdenken.

Herman Spaargaren
Voorzitter EAV

Nieuwsbrief