slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vluchtelingen hebben vrienden nodig

InterCom180404FinkMarcelVan alle Europese landen is Duitsland een van de populairste landen – na het Verenigd Koninkrijk wellicht – bij de vele vluchtelingen die een nieuwe leven in het Westen willen beginnen. Toen duidelijk werd dat heel wat asielzoekers onze oosterburen als eindbestemming hadden, zei bondskanselier Angela Merkel dat het land de uitdaging aan zou kunnen. Haar ‘wir schaffen das’ werd echter sceptisch onthaald, zowel door politieke tegenstanders als medestanders. Kan Duitsland deze uitdaging inderdaad aan, of belandt het land door de immigranten in een crisis?

Marcel Fink, een van de deelnemers aan de ‘ronde tafel’ van het Refugee Highway Partnership, begin februari, werkt al 13 jaar in een project voor immigranten in Zuidwest Duitsland en hij is er van overtuigd dat het probleem niet onoverkomelijk is. “We zijn als land welvarend genoeg om hier mee om te gaan. Het is duidelijk dat de economie er op vooruit gaat: de nieuwkomers moeten immers ook eten, dus kopen ze voedsel. Alle ondersteuning die je ze vanuit de overheid geeft, steken ze terug in de economie. Daardoor ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen. In zekere zin steekt de overheid dus geld in de markt. Ik beschouw de ontwikkelingen dus als positief, en eerlijk gezegd: we zijn rijk genoeg om dit aan te kunnen”.

Had Angela Merkel dan gelijk toen ze zei: ‘Wir schaffen das’?

 

Marcel Fink: “Zeker, al had ze het misschien niet op die manier moeten zeggen. Er zijn veel mensen bang van de vreemdelingen. Ze denken dat ze jobs afpakken, ziekten meebrengen en voor meer criminaliteit zorgen. Natuurlijk zijn er vluchtelingen die verkeerde dingen doen en mensen kunnen zich soms bedreigd voelen. In zekere zin is het ook de schuld van de media: ze schrijven er direct iets over als asielzoekers iets misdoen; als Duitsers gelijkaardige dingen doen, dan wordt er meestal over gezwegen”. Fink is er van overtuigd dat de christelijke achtergrond van Merkel – ze is de dochter van een dominee – een rol heeft gespeeld toen ze zei dat het land open moest staan voor vluchtelingen. “Dit is iets wat we kunnen doen en wat we moeten doen, ook al keur ik niet alles wat er gebeurd is goed. Het ging om een humanitaire catastrofe en er moest iets gedaan worden. Er had misschien meer gedaan kunnen worden, of op een betere manier, maar het is nu eenmaal zo gebeurd. Het was ook beter geweest als er meer vluchtelingen verder getrokken waren naar de buurlanden, zodat de lasten beter verdeeld werden”.

De immigranten zijn in Duitsland verplicht om zich te integreren, en volgens Marcel Fink gaat dat alleen maar door vriendschappelijke relaties: “Je kunt nooit integreren als je geen vrienden hebt. Voor ons als christenen ligt daar een speciale taak: we kunnen vrienden zijn voor vreemdelingen en we hoeven niet bang te zijn. We hebben vertrouwen, we weten dat God voor ons is en ik denk dat als we geven van wat we ontvangen hebben, we ook echt door gezegend zullen worden. Als christenen moeten we dit ook op lange termijn kunnen volhouden: uiteindelijk zullen we deze mensen – het gaat wellicht om ongeveer één miljoen – nog lang bij ons hebben”.

Beter weten en beter doen

 

In Duitsland zijn relatief veel christenen – van verschillende denominaties - betrokken bij de opvang van asielzoekers. Zelf is Marcel verantwoordelijk voor een organisatie die plaatselijk vluchtelingen helpt. De asielzoekers worden over heel Duitsland verspreid en in de plaats waar Marcel woont, waren er op een gegeven moment 1800 vreemdelingen op een totaal van 45000 inwoners. “We hebben een centrum dat elke dag van 16:00 u. tot 22:00 u. open is en waar christenen en vluchtelingen elkaar op regelmatige basis kunnen ontmoeten. Twee maanden geleden hebben we ook een traumacentrum opgestart en momenteel bouwen we een onderkomen waar zowel vreemdelingen als Duitsers kunnen komen wonen: een ideale manier om te integreren. We noemen het ‘Het Huis van de Hoop’ en het zal 12 appartementen hebben. Het is een project van een christelijke stichting en het wordt gerund door een christelijke organisatie. Dit is iets wat we als christenen kunnen doen voor de maatschappij. We moeten niet alleen bekend staan als mensen die het beter weten, maar ook als mensen die het beter doen”

Is dit een echt succesverhaal?

Fink: “We hebben natuurlijk ook onze teleurstellingen en er zijn wel eens problemen met de vluchtelingen. Deze mensen bevinden zich buiten hun comfortzone, ze zijn alles kwijt. Vaak gaat het om mannen die hun vrouw of hun gezin hebben moeten achterlaten. Er is momenteel veel discussie over gezinshereniging. Volgens sommigen gaat het dan over 100.000 extra personen die naar Duitsland zouden komen, maar er worden ook getallen als 700.000 genoemd. Niemand weet echt om hoeveel mensen het gaat. Maar hoe kun je als christen tegen de mensen zeggen dat ze het nog vijf jaar zonder hun gezin moeten doen?”

Ook al worden er in Duitsland veel inspanningen gedaan om de vluchtelingen te helpen, Marcel begrijpt dat het niet altijd ideaal is. “De Duitse maatschappij is zoals de meeste samenlevingen: veel inwoners vinden het goed dat de vreemdelingen komen, andere zeggen dat het genoeg is geweest. Ik denk dat de verhouding zo 50/50 is. In de kerken is dat verschil van mening er ook. Christenen weerspiegelen in zekere zin de maatschappij. De meesten verwelkomen de nieuwkomers, maar anderen hebben ook schrik”.

Marcel Fink weet uiteraard ook niet wat de toekomst gaat brengen, maar hij blijft er rotsvast van overtuigd dat zijn land de uitdaging aan zal kunnen.

 

Nieuwsbrief