slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Hope for Europe – Tallinn2018

LogoHopeForEuropeTallinn2018Met nog iets meer dan een half jaar te gaan, beginnen de plannen voor ‘Tallinn 2018’ al aardig vorm te krijgen. In zekere zin staat ‘Kaapstad 2010’ – de wereldwijde conferentie die de Lausanne beweging in 2010 hield - model voor het evenement in de hoofdstad van Estland. Anderzijds bouwen de plannen voor een grote ontmoeting voort op eerder bijeenkomsten in het kader van het Hope for Europe-project – al waren die doorgaans kleinschaliger. Verschillende ‘tracks’ zijn al jaren actief en hebben een degelijke werking, andere staan nog in de kinderschoenen. In ieder geval heeft de Europese Evangelische Alliantie een aantal duidelijke doelstelling voor de bijeenkomst in oktober. In de eerste plaats hoopt de EEA dat er een sterkere passie en een grotere toewijding zal ontstaan als het gaat over samenwerking. Daartoe moeten we ook beter verstaan dat we elkaar nodig hebben en dat we elkaar kunnen helpen. De hoop is dat dit naar meer eenheid in de evangelische diversiteit zal leiden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Gods Koninkrijk zal groeien dankzij de samenwerking. 

 

Er zullen verschillende soorten netwerken zijn, zowel werkgroepen, departementen als ‘task forces’. Een netwerk bestaat uit organisaties, bewegingen en individuen die een passie en bewogenheid hebben rond een bepaald thema, en die daarom ook gemeenschappelijke doelen hebben. Ze komen samen om hun know-how en inzet beschikbaar te stellen aan de gemeente en aan de maatschappij. Ze organiseren speciale conferenties over hun ‘specialiteit’, werken aan projecten met nationale en soms zelfs internationale impact, bereiden documenten en persberichten voor, enzovoorts. Waar mogelijk gebeurt dit in samenspraak met de nationale evangelische allianties.

Tallinn 2018 is niet bedoeld als een conferentie waar de bezoekers komen luisteren naar wat er verteld wordt. Integendeel, van de deelnemers wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan ieder aspect van het evenement. Het is dus niet zitten en ontvangen: het gaat om interactie, samenwerking en de deelnemers moeten in staat zijn bij te dragen aan het hele gebeuren.

De volgende tracks zijn reeds bevestigd: Kunst, Steden-netwerk, kinderen, handicap, het Europees vrijheidsnetwerk, evangelisatie in een nieuwe eeuw, Gezondheidszorg, vrede en verzoening, EurECA (onderwijsnetwerk), sport en communicatie & media. Worden momenteel besproken: economie, jeugd, theologie, Roma, en gemeentestichting. Tot de mogelijke tracks behoren ook: het Micah-netwerk, creation care, leiderschapontwikkeling en vluchtelingen. De EEA hoopt dat zo’n 600 mensen zullen deelnemen aan Hope for Europe. 

Wie meer wil weten, of zich wil inschrijven, kan terecht op de website van Hope for Europe www.hopeforeurope.org. Overleg met de EAV over deelname kan ook nuttig zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief