slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortusreferendum Ierland

InterCom180521 AbortusIerlandAls de Ieren op 25 mei naar de stembus trekken, is dat niet om een nieuwe regering te kiezen, maar wel om aan te duiden of ze de huidige abortuswetgeving willen aanpassen. Die wet dateert uit 1861 en is vastgelegd in de Wet op de Misdaden tegen de Mens. Voor de Ierse wet zijn de rechten van het ongeboren kind gelijk aan de rechten van de moeder: ze hebben allebei recht op leven. In de praktijk betekent dit dat het vrijwel onmogelijk is om in het land een abortus te laten uitvoeren. Alleen wanneer het een medische ingreep betreft, die bedoeld is om het leven van de moeder te redden en het verlies van het ongeboren kind onmogelijk te voorkomen is, kan er eventueel sprake zijn van een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap. Indien er in het referendum gestemd wordt voor het aanpassing van de wet, zou er in Ierland een regeling kunnen komen die abortus tot de twaalfde week van de zwangerschap mogelijk maakt, zij het onder zeer strenge condities.

 

De ontwikkelingen in de aanloop naar het referendum worden wereldwijd gevolgd en ook vanuit het buitenland wordt getracht de opinie te beïnvloeden. Dat leidde er toe dat Google besloot geen advertenties toe te laten die betrekking hebben op de campagne: “In navolging van ons recente standpunt in verband met globale verkiezingsintegriteit hebben we beslist om alle advertenties met betrekking tot het Ierse referendum tegen te houden”, aldus een woordvoerder van Google. Die aankondiging kwam er na een gelijkaardige beslissing door Facebook. Dat gaat niet alle reclame verbieden, maar zal geen buitenlandse advertenties over het referendum meer aanvaarden, met de bedoeling inmenging van buitenaf te vermijden. Daarmee doelt men op berichten in de Amerikaanse media dat religieuze en politieke drukkingsgroepen uit de Verenigde Staten – die gekant zijn tegen abortus – via reclame proberen het resultaat van het Ierse referendum te beïnvloeden.

De expliciete vermelding dat de rechten van het ongeboren kind en die van de moeder even zwaar wegen dateert van 1983, toen het zogenaamde 8ste amendement werd aangenomen. In 1992 werden er twee amendementen toegevoegd, die het enerzijds voor Ierse vrouwen mogelijk maakten om een abortus in het buitenland te laten uitvoeren en die anderzijds de toelating gaven om informatie over abortus in het buitenland in te winnen. 

De ‘Citizens’ Assembly’ in Ierland is een initiatief van voormalige Ierse premier Enda Kenny dat als opdracht kreeg een aantal zaken rond het achtste amendement te onderzoeken. Na een lange reeks van ‘hearings’ kwam de aanbeveling dat abortus in een aantal omstandigheden zou moeten worden toegelaten, bijvoorbeeld wanneer de fysieke of psychische gezondheid van de moeder in gevaar was, in geval van verkrachting of wanneer het ongeboren kind ernstige afwijkingen had. Ook socio-economische gronden zouden in aanmerking genomen worden. Een parlementair comité aanvaardde het merendeel van de aanbevelingen van de Citizens’ Assembly, maar ging niet akkoord met het toelaten van abortus indien de afwijking van de foetus niet fataal was of indien het een beslissing om socio-economische redenen betrof. Het is nu aan de Ierse bevolking om te beslissen of het parlement al dan niet door mag gaan met de plannen om de abortuswetgeving te herzien. De uitslag van het referendum bepaalt dus of er nieuwe regels in Ierland kunnen komen, of dat de situatie blijft zoals ze is.

De meest recente peiling laten zien dat 44 procent van de bevolking voor is en 32 procent tegen. De rest van de ondervraagden heeft nog geen beslissing genomen of heeft niet geantwoord op de vraag. De huidige tendens is dat het ‘ja’-kamp aanhangers verliest en het ‘nee’-kamp lichtjes wint. 

(bronnen: The Irish Times, vrtnws.be, the Independent)

 

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten