slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jezus niet langer de enige weg?

LogoOneWayJesusEen van de karakteristieke uitgangspunten van de evangelische beweging is dat Jezus Christus de enige weg naar God is. Toch ziet vandaag de dag niet iedereen dat nog zo. Onlangs ontstond er een hevige discussie naar aanleiding van een preek van Michael A. Walrond jr, leider van de Corinthian Baptist Church, een megakerk in New York die meer dan 10.000 leden telt.

In de aanloop naar zijn preek, enkele maanden geleden, vroeg hij zijn gemeente om de missie-statement van de kerk nog eens op te zeggen. Die verklaring luidt: ‘We zijn een evoluerende kerk van visionairen, dromers en doeners die door God geroepen zijn om het leven te leven waarvoor Hij ze geschapen heeft. We hebben de opdracht van God gekregen om lief te hebben over de grenzen van vooroordelen heen en om anderen te dienen’.

 

Ten behoeve van de mensen die minder vertrouwd waren met deze verklaring, gaf Walrond meer uitleg en beschreef daarbij zijn ‘vele wegen naar God’-concept: “Als u iemand bent die in God gelooft, dan kunnen deze woorden op u van toepassing zijn, los van uw religieuze achtergrond. We zijn zo verdeeld in dit land en we hebben veel culturen, we creëren grenzen en barrières tussen mensen op basis van verschillen in geloof”.

De predikant nam nadrukkelijk afstand van vroegere uitspraken die in de kerk gedaan werden: “Er was een tijd dat je mensen op de preekstoel kon horen die zeiden: ‘als je niet in Christus gelooft, dan ga je naar de hel’. Dat is onzin, want Jezus zelf geloofde dat niet eens. De sleutel is dat je in God gelooft, los van welke weg je naar God neemt. Er zijn veel dingen in deze wereld die ons verdelen, maar we moeten op zoek gaan naar wat ons verbindt. Als God ons niet dichter bij elkaar kan brengen, dan is er iets mis. Niet met God, maar met de manier waarop we God denken te verstaan”. Zijn woorden werden in de dienst op luid applaus onthaald. 

Naast de positie van predikant van de megakerk in New York, bekleedt Michael Walrond ook de functies van bestuurslid en faculteitslid van het Chicago Theological Seminary. Ken Stone, academisch decaan van dat instituut stelde dat de openheid van Walrond ten opzichte van de waarheid en wijsheid in andere godsdienstige tradities en zijn geloof in de meerdere wegen naar God iets is wat het seminarie ondersteunt: “Ik weet niet of we exact dezelfde woorden zouden gebruiken om dit te beschrijven, maar we staan hier zeker achter”. Hij voegde er aan toe dat het instituut openstaat voor alle studenten, ongeacht hun geloof. “Er zijn hier zowel evangelische christenen als moslims en zelfs studenten die niet aan een of andere godsdienst verbonden zijn. Religieuze diversiteit is het keurmerk van onze school en daar zijn we trots op. We zijn er van overtuigd dat dit de toekomst is voor theologische opleidingen. Daarom zijn we ook erg fier dat we met deze predikant verbonden zijn”.

Michael Walrond is niet de eerste prominente christelijke leider die het idee dat het geloof in Christus – de basis van het christendom – als enige weg naar God ontkent. Shannon Johnson Kershner, leidster van de Fourth Presbyterian Church in Chicago, Illinois, die 5500 leden telt, deed vorig jaar al uitspraken in dezelfde trant: “God is geen christen. Voor mij is de christelijke traditie de manier waarop ik God begrijp en waarop ik mijn relatie met de wereld en met andere mensen versta. Maar ik heb niets te zeggen over wat God al dan niet kan doen op andere manieren en in andere spirituele ervaringen”.

De uitspraken van Walrond vonden al snel hun weg op de sociale media, en daar kreeg de predikant heel wat tegenkanting. De meeste van de 32.000 reacties waren afkeurend. De stelling wordt door veel mensen als een tegenspraak met de Bijbel beschouwd. Robert E. Smith sr., de stichter van de Total Outreach for Christ Ministries, liet weten dat de opinie van Walrond zowel goed als fout is: “Hij heeft gelijk als hij stelt dat alle wegen naar God leiden, maar God is zowel liefde als een verterend vuur. Als je Hem ontmoet op de weg van Christus en Zijn liefde, dan zul je leven, maar als je Hem over een andere weg benadert, of het nu religie, filosofie, of iets anders is, dan wacht het vuur op je”.

(bron: The Christian Post)

 

Nieuwsbrief