slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Iedere twee seconden …

InterCom180622 DagVanDeVluchtelingHoe zou het met de vluchtelingen zijn? Het is een wat cynische vraag wanneer je het dagelijkse nieuws goed in de gaten houdt. Aquarius zal voor sommige mensen alleen een sportdrank zijn, maar het is ook de naam van het schip dat zowel door Malta als door Italië geweigerd werd omdat men in die landen niet weer een lading vluchtelingen wilde opvangen. Omdat het terugsturen van deze mensen naar een gebied waar hun leven bedreigd wordt verboden is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moest er een andere oplossing gevonden worden – en uiteindelijk toonde Spanje zich bereid om een welkom te bieden. Intussen tonen de cijfers aan dat de vluchtelingenstroom naar Europa langzamerhand begint op te drogen. Dat zou een hoopvol teken kunnen zijn, wanneer het zou inhouden dat er minder vluchtelingen in de wereld zijn. Helaas, het tegenovergestelde is waar …

 

20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Naar aanleiding daarvan publiceerde de VN een overzicht van de toestand in de wereld. Uit het rapport blijkt dat er eind 2017 68,5 miljoen mensen op de vlucht waren – meer dan ooit. Dat is een groep mensen die ongeveer 10 keer zo groot is als de bevolking van Vlaanderen. Vorig jaar zijn er meer dan 16 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dat komt overeen met 44.500 mensen per dag, of anders gezegd: iedere 2 seconden slaat er iemand ter wereld op de vlucht. Hallucinante cijfers die duidelijk maken dat van de wereldbevolking bijna 1 procent op de vlucht is. 

Hoe komt het dan dat we in Europa de indruk krijgen dat het aantal vluchtelingen afneemt? In de eerste plaats is het zo dat de meeste mensen naar een andere plaats in eigen land vlucht. Van de 68 miljoen vluchtelingen gaat het om 40 miljoen mensen die binnenlands ontheemd zijn. Voor de rest worden veel mensen die hun land wel ontvluchten, opgevangen in de buurlanden. Een goed voorbeeld daarvan is Libanon, dat een omvangrijke groep Syriërs onderdak heeft verleend. Veel vluchtelingen geraken overigens nooit in het land waar ze graag naar toe zouden willen. Talloze wanhopige mensen wagen de oversteek van de Middellandse Zee, maar lang niet iedereen kan ook voet aan wal zetten in Europa. In ons land zijn de ‘transvluchtelingen’ een bekend fenomeen geworden: mensen die een andere land – doorgaans het Verenigd Koninkrijk – op het oog hebben en van alles proberen om daar te geraken.

Gewapende conflicten

De meeste asielzoekers zijn hun land ontvlucht wegens een gewapend conflict. Dat wordt duidelijk als we de herkomst van de vluchtelingenstroom bekijken: vijf landen zijn goed voor 2/3 van alle vluchtelingen in de wereld: Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Myanmar en Somalië. Al zouden de vijandelijkheden maar in 1 van die landen beëindigd worden, dan zou dat –volgens de VN – een zeer grote positieve impact hebben op de situatie. Op dat vlak zijn er overigens niet veel positieve geluiden te horen, de Verenigde Naties kunnen weinig anders dan vaststellen dat er weinig zichtbare vooruitgang is in de vredesprocessen. Zo veroorzaak de crisis in Congo, de oorlog in Zuid-Soedan en de vlucht van honderdduizenden Rohingya vluchtelingen uit Myanmaar voor een sterke stijging van de cijfers. 

Het is opvallend dat veel vluchtelingen erg jong zijn; 53 procent zijn kinderen. Veel van die kinderen reizen alleen, of alleszins gescheiden van hun familie. Dat leidt tot dramatische toestanden. Denk daarbij ook aan de beelden die ons vanuit de Verenigde Staten bereiken, waar kinderen van illegale migranten van hun ouders verwijderd worden om zo verdere inwijking te ontmoedigen. Natuurlijk gaat het hier niet om mensen die voor een gewapend conflict op de vlucht zijn, maar om mannen, vrouwen en kinderen die op zoek zijn naar een menswaardig leven elders. 

Limieten

Wie is in staat om de vluchtelingen op te vangen? In het Westen wordt druk gediscussieerd over de limieten van onze economische mogelijkheden: uit vrees voor een te grote druk op onze maatschappij laten we de vluchtelingen met mondjesmaat binnen. De meerderheid wordt dus niet opgevangen in het Westen: zo’n 85 procent komt terecht in laag- en middeninkomen landen. Er is ook een top vijf van landen die een onderdak bieden aan vreemdelingen: Turkije, Pakistan, Uganda, Libanon en Iran. De VN stelt: verschillende van deze landen hebben zelf met armoede te kampen en krijgen weinig hulp bij de opvang. Het eerste Europese land op de lijst, op de zesde plaats, is Duitsland: daar worden ongeveer 1 miljoen vluchtelingen opgevangen. In dat land heerst intussen grote politieke onenigheid over de vraag of er nog meer mensen welkom zijn. Steeds meer stemmen gaan op om de grenzen te sluiten. Ter vergelijking: Turkije vangt op dit moment ongeveer 3,5 miljoen mensen op.

De Verenigde Naties willen de situatie niet hopeloos noemen en ziet mogelijkheden voor verbetering. Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN zegt: “Het succesvol aanpakken van de gedwongen ontheemding vraagt om een nieuwe en globale aanpak, zodat landen en gemeenschappen er niet alleen voor staan”. Ook Vanessa Saenen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht veel van het Global Compact on Refugees: “Het is een plan waarbij veertien landen zoals Mexico, Guatemala, Rwanda en Zambia zich engageren. Maar ook bedrijven en andere instanties bundelen de krachten en zoeken samen naar een nieuwe manier om met deze vluchtelingensituatie om te gaan”. Het plan wordt in september officieel voorgesteld. Grandi hoopt dat de VN-lidstaten de aanpak willen ondersteunen: “Niemand kiest ervoor om een vluchteling te worden, maar we hebben wel de keuze hoe we hen helpen”.

(bronnen: VRTnws.be, UHNCR)

 

Nieuwsbrief