slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ierland verandert van mening

InterCom180622 AbortusreferendumIerlandDe stille revolutie rond abortus

“Wat we vandaag zien is het hoogtepunt van een stille revolutie die de afgelopen 10 of 20 jaar heeft plaatsgevonden”. Dat was de reactie van Ierlands eerste minister Leo Varadkar na de voor velen verrassende uitslag van het ‘abortusreferendum’ in zijn land. Terwijl opiniepeilingen de indruk gaven dat er een nipte meerderheid zou zijn voor het behouden van de strenge abortuswet in Ierland, was de uitslag van de volksraadpleging duidelijk: tweederde van de inwoners is voor een aanpassing. 

Ierland is lang een bolwerk geweest van conservatieve standpunten. Op het vlak van abortus betekende dit dat zwangerschapsafbreking zo goed als onmogelijk was. Wie toch voor deze optie koos, moest daarvoor naar Engeland. De houding ten opzichte van abortus werd tot nu toe sterk bepaald door de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk. Ierland is inmiddels ook meer geseculariseerd, en dat heeft gevolgen voor de ethische standpunten van de bevolking.

 

In op één na alle districten van Ierland was er een meerderheid voor de afschaffing van de huidige wet. Als we kijken naar een verdeling op grond van leeftijd, dan is het opvallend dat alleen de 65-plussers ‘nee’ stemden: slechts 41,3 procent was van mening dat de wetgeving aangepast diende te worden. Vooral bij de jongste kiezers, de categorie tussen 18 en 24, en bij de daaropvolgende groep van 25-34 jaar is er een meerderheid van ruim 80 procent voor een koerswijziging. In stedelijke gebieden was de meerderheid wat groter dan op het platteland, maar de algemene houding is duidelijk: de wet is te streng en moet aangepast worden. Tot nu toe was er vooral een ‘zwijgende meerderheid’ – mensen die veranderingen wensten, maar daar niet voor uitkwamen. Veel mensen hebben in de anonimiteit van het stemhokje de gelegenheid gegrepen om voor hun mening uit te komen. 

Het referendum verandert op zich niets aan de wet: het parlement gaat aan de hand van dit referendum aan de slag met een hervorming van de regelgeving. De verwachting is dat het binnenkort in Ierland mogelijk zal zijn om de zwangerschap af te breken in de eerste 12 weken, en onder strikte voorwaarden ook daarna nog. 

En wat met Noord-Ierland?

Na het referendum van eind mei blijft op de Britse eilanden alleen Noord-Ierland nog over als een plaats waar vrouwen geen abortus op verzoek kunnen krijgen. Verwacht wordt dat, na het overtuigende ‘ja’ in de Ierse Republiek, de druk op deze regio ook zal toenemen om de wet aan te passen. 

Veel inwoners zijn blij dat het ‘oude Ierland’ verdwijnt. Veertig jaar geleden kon er in de republiek geen condoom op legale wijze gekocht worden, was echtscheiding verboden en kon er over abortus niet openlijk gesproken worden. Al die zaken zijn inmiddels veranderd. 

Tegenstanders van abortus beschrijven de uitslag van het referendum als een tragedie van historische omvang. John McGuirk, die de campagne voor het behoud van het verbod leidde, zegt dat ongeboren kinderen niet langer het recht om te leven hebben: “Binnenkort wordt er een wetgeving goedgekeurd die toelaat dat babies in ons land gedood worden. Wij zullen ons tegen die wetgeving verzetten”. Van de kant van de bisschoppen of het Vaticaan kwam er nog geen reactie op de uitslag van het referendum. Binnenkort komt de paus voor een al langer gepland bezoek aan Ierland. Hij zal er kennis maken met een bevolking die, naar eigen zeggen, ‘het juk van de kerk van zich afwerpt’.

(bron: The Guardian)

 

Nieuwsbrief