slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het fundament bepaalt alles

InterCom180720 LausanneSierraLeoneLessen van de opgang, neergang en bekering van Sierra Leone

In de Bijbel zien we vaak een rechtstreeks verband tussen het dienen van God en het welvaren van een land. Hoe zit dat in de moderne wereld? Twee auteurs, Bowenson F. Philips van de Pentecostal Fellowship of Sierra Leone, en de Britse journaliste Jenny James-Taylor, willen in een document van 'Lausanne' aantonen dat de situatie vandaag de dag onveranderd is. Hun uitgangspunt is dat naties sprankelen of spartelen op basis van hun geestelijk fundament. Zij nemen daarbij de geschiedenis van Sierra Leone als voorbeeld. Dit West-Afrikaanse land werd aan het einde van de 18de eeuw gesticht door bevrijde slaven die vanuit Amerika terugkeerden.

De Creolen, zoals de voormalige slaven genoemd werden, vergeleken zichzelf met de Israëlieten die door God uit Egypte bevrijd werden. Sierra Leone speelde een bijzondere rol in het toen nog gekoloniseerde Afrika. Toen ze op 11 maart 1792 aan land gingen en daarna de latere hoofdstad Freetown stichtten, droegen ze hun grondgebied aan God op. De volgende 150 jaar bloeide het land op en kreeg het de titel van het ‘Athene van Afrika’: de eerste middelbare scholen – en de eerste universiteit van Afrika – werden hier gebouwd. Zendingsorganisaties hielpen bij de ontwikkeling van het onderwijssysteem, dat ook voorzag in opleidingen voor meisjes.


De grote ommekeer in Sierra Leone kwam er vanaf 27 april 1961, toen het land onafhankelijk werd en verder ging op fundamenten van afgoderij en goddeloosheid. Binnen de kortste keren gleed het land af naar de armoede, ondanks de aanwezigheid van veel natuurlijke rijkdommen. Het land werd getroffen door verschillende catastrofes zoals oorlog, ziekte, armoede en andere rampen.

De datum van de onafhankelijkheid, 27 april, heeft in Sierra Leone een symbolische waarde.  De dag verwijst naar een zwarte bladzijde in de geschiedenis, aangezien er op 27 april 1898 een massaslachting plaatsvond in het toenmalige Britse protectoraat, die vooral gericht was tegen de Creolen en de zendelingen. Er vielen toen meer dan 2000 slachtoffers. Op 27 april 1951 stichtten de nazaten van de daders van de moordpartij de Volkspartij van Sierra Leone. In 1961 koos de partij, die toen aan de macht was, dezelfde dag als het moment van de onafhankelijkheid. Dat feit spreekt boekdelen en het was alsof plotseling alle verering van God verdwenen was uit het openbare en economische leven. Op de vooravond van de onafhankelijkheid was er in Freetown een optocht van 1200 gemaskerde mannen die zich als duivel hadden verkleed. Zo’n processie wordt nog ieder jaar op de verjaardag van de onafhankelijkheid gehouden. Het is nu zoals de profeet Habakuk eens zei: “Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest!’ Sierra Leone kan er absoluut van meespreken.

Sinds de moord van Kaïn op Abel volgt er veroordeling op het vergieten van bloed. Psalm 116:15 zegt: “Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen”. De Bijbel leert ook dat afgoderij en aanbidding van de duivel problemen veroorzaakt. Getuige daarvan de tekst in Psalm 16:4: ‘Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven’, of ook Jeremia 14:12: “Ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal ik een einde aan hen maken”. Sierra Leone heeft op al die drie vlakken het verwoestende effect op de natie gezien.

Het oordeel van honger en armoede
Hoewel Sierra Leone een van de rijkste landen was in termen van natuurlijke rijkdommen (zowel wat betreft mineralen als landbouwproductie) bungelt het land nu helemaal onderaan in de lijst van de armste landen. In de jaren ’60 van de vorige eeuw was de economie zo goed als die van Maleisië en Singapore samen, nu spreken we van de op twee na laagste plaats op de Wereldwijde Hongerindex. De schatten van het land werden geëxploiteerd door Libanese en Chinese zakenlieden, zonder dat het lanf er van profiteerde. De munt devalueerde keer op keer.

Het oordeel van het zwaard
In een zinloze, maar barbaarse oorlog die elf jaar duurde (1991-2002), kwamen 50.000 inwoners om. De infrastructuur werd vernietigd en het Sierra Leone kwam in een  anarchie terecht. De grootste vredesmissie van de VN was nodig om de situatie terug te normaliseren.

Het oordeel van de pest
In 2014 werd Sierra Leone getroffen door de dodelijke ziekte Ebola. Het land was bijna een jaar lang verlamd. Het officiële dodental werd op 4000 geschat, maar in werkelijkheid ligt het waarschijnlijk een stuk hoger. Veel mensen die de ziekte overleefden, zijn getekend voor het leven.

Verlossing?
Veel christenen in Sierra Leone zijn er van overtuigd dat voordat God het land zal verlossen van alle miserie, ze eerst samen moeten komen om het bloedige verleden en de duistere machten te confronteren. Andere landen tonen het voorbeeld. Denk aan de kerk in Fiji. De kerk beleed op grote schaal de zonde van de slachting op een blanke missionaris, meer dan een eeuw geleden. De gelovigen zijn er van overtuigd dat het geluk van de natie pas kon terugkeren nadat de vloek over Fiji verbroken zou worden door diepgaand berouw. Op 11 maart 2014, op de 222ste verjaardag van het Sierra Leone Verbond, werd een opmerkelijke bijeenkomst van verootmoediging gehouden. Die werd bijgewoond door verschillende hoogwaardigheidsbekleders van staat en kerk.

In 2017 nam de kerk, voor het eerst op een 27 aprilviering, bezit van de straten van Freetown tijdens een profetische mars van gebed en lofprijzing. Dat is een opzienbarende verandering, want zelfs op christelijke feestdag als Pasen waren er vroeger processies met duivelse maskers. Dankzij voorbiddersorganisaties kwam er een nationaal gecoördineerde actie van gebed en vasten, van profetische initiatieven tegen de afgoderij en de duivelse maskerades en training aan voorgangers en voorbidders om controle te nemen over de duistere machten.

Conclusie
Net als Sierra Leone zijn er veel landen die gebouwd zijn op goddeloze fundamenten. Experts slagen er niet in de symptomen ervan – misdaad, corruptie, geweld en armoede – te bestrijden. Christenen bevinden zich in de unieke positie om de oorzaken bloot te leggen en de weg naar bevrijding mogelijk te maken. Als we daarvan bewust zijn, is er opnieuw reden voor hoop.

(Bron: Lausanne Global Analysis)

Nieuwsbrief