slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Hongarije verbiedt hulp aan vluchtelingen

InterCom180720 VluchtelingenHongarije02Voedsel geven aan een vluchteling. Informatie of rechtsbijstand bieden aan een asielzoeker. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar in Hongarije is het nu wettelijk verboden. Met 159 tegen 5 stemmen keurde het parlement een wet goed die niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die vluchtelingen helpen, hard aanpakt. Werknemers en activisten van deze ngo’s riskeren tot één jaar cel wegens ‘medewerking aan illegale immigratie’.

Toen in 2015 de vluchtelingencrisis losbarstte, trokken meer dan een miljoen migranten via Hongarije van Griekenland naar het noorden en westen van Europa. Hun bestemming was zelden Hongarije zelf: ze hoopten in Duitsland of in het Verenigd Koninkrijk terecht te komen. Toch waren de transitlanden allerminst opgezet met deze stroom van mensen en al spoedig werden de grenzen afgesloten, zodat de vluchtelingen op zoek moesten naar andere wegen. Intussen zijn een aantal vooral Zuid Europese landen overspoeld door immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten en worden er door de EU allerlei pogingen gedaan om de lasten daarvan over hel de Unie te verdelen.

 

160.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland moeten in die optiek naar andere staten worden overgebracht. Hoewel daar vrijwel nergens anders in Europa niet veel enthousiasme voor is, zijn het vooral de Oost- en Centraal-Europese landen zoals Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Polen die dat ronduit weigeren. De regering in Boedapest wil liefst ook de grondwet wijzigen waardoor andere Europese landen geen asielzoekers meer naar Hongarije zouden kunnen sturen.

De huidige nationalistische premier Viktor Orban heeft zijn populariteit in Hongarije vooral te danken aan zijn harde aanpak van asiel en immigratie. In zijn opinie bedreigen de vreemdelingen het christelijk karakter van zijn land. Orban’s ideeën worden gesteund door een groot deel van de bevolking, en hij werd dan ook voor een derde ambtstermijn verkozen.

De Verenigde Naties hebben al zeer afwijzend gereageerd op de Hongaarse aanpak: “De wetgeving vormt een onterechte beperking van de vrijheid van vereniging en is een zorgwekkende voortzetting van de regeringsaanval op mensen- en burgerrechten”, liet de VN-woordvoerder voor mensenrechten Rupert Colville weten.

Vooral de buitenlandse hulp aan vluchtelingen in Hongarije is de regering een doorn in het oog. Zeker de activiteiten van de Amerikaans-Hongaarse zakenman en miljardair George Soros zijn de Hongaarse regering een doorn in het oog. Dat hij een criticus van het bewind is, speelt daar ongetwijfeld een rol in. De nieuwe wet is ook een serieuze bedreiging aan het Hungarian Helsinki Committee, een nog van leidinggevende juristen die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht en de enigen die de rechtspositie van asielzoekers in Hongarije nog versterken met juridische bijstand en rechtszaken tegen de staat.

In hoeverre de Hongaarse wetgeving tot effectieve veroordelingen gaat leiden, valt nog af te wachten, maar de intimidatie zal er ongetwijfeld toe leiden dat asielzoekers Hongarije zoveel mogelijk zullen mijden. Wat uiteraard de belangrijkste bedoeling van de regering daar is.

(bronnen: De Standaard, Het Nieuwsblad, vrtnws.be, OM-magazine)

Nieuwsbrief