slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Opnieuw Protestantse kerken gesloten in Algerije

InterCom180720 HRWFAlgerijeWorld Watch Monitor stelt vast dat de Algerijnse overheid steeds strikter wordt ten opzichte van religieuze minderheden. Regelmatig worden kerken gesloten: eind mei werden opnieuw de deuren van twee Protestantse gebouwen verzegeld. Een kerk staat in Ait-Mellikeche, zo’n 200 kilometer ten Oosten van de hoofdstad Algiers. De gemeente behoorde sinds 2007 tot de koepel van Protestantse kerken, de Eglises Protestantes d’Algerie (EPA). Volgens een van de kerkleiders – die anoniem wil blijven – kwam de aankondiging dat de kerk, die wekelijks 200 bezoekers heeft,  gesloten zou worden totaal onverwacht: “De politieagenten kwamen binnen op vrijdagmorgen en verzegelden simpelweg de hoofdingang zonder enige voorafgaande waarschuwing. Dat was eerder ook al het geval geweest bij andere EPA-kerken”. Er werd geen reden voor de sluiting opgegeven en pogingen om een verklaring te vinden liepen op niets uit. “We werden aangeraden om een verzoekschrift naar de prefect van Bejaia te sturen, de enige persoon die iets aan de situatie kon veranderen, aangezien hij de opdracht gegeven had”.

Een andere kerk die de deuren moest sluiten staat in Maatkas, 100 kilometer ten Oosten van Algiers. Hier was het de prefect van Tizi-Ouzou die de opdracht gegeven had. De kerk is wat kleiner: een zestigtal bezoekers en is nog geen lid van de EPA. Ook hier werd geen reden voor de sluiting opgegeven.

De Algerijnse overheid krijgt steeds meer kritiek vanwege de discriminatie van de christelijke minderheid in het land. Zowel kerken als individuele christenen worden de laatste maanden steeds vaker geconfronteerd met beperkingen. Daarbij wordt de indruk gewekt dat er een gecoördineerde campagne wordt gevoerd tegen de kerken. Die impressie wordt ook bevestigd door de christelijke pleitbezorgingsgroep Middle East Concern.

De EPA heeft de Algerijnse regering opgeroepen om de sluitingen van de kerken ongedaan te maken en de christelijke minderheid gelijke rechten te geven, zoals beschreven in de Algerijnse grondwet: “Als volwaardige burgers, roepen we de hoogste autoriteit in het land op om er voor te zorgen dat de fundamentele rechten van alle burgers verzekerd zijn, ongeacht de religie waartoe ze behoren”.

De EPA werd in 1974 officieel erkend door de overheid, maar in 2012 vereisten nieuwe wetten dat de organisatie zich opnieuw moest registreren. De EPA vroeg in 2013 opnieuw erkenning, voldeed aan alle wettelijke vereisten, maar heeft tot nu toe geen antwoord gekregen. Technisch gezien betekent dit dat het kerkgenootschap geen officiële status heeft. In juni bezochten drie voorgangers uit Algerije de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met de vraag om druk uit te oefenen op de Algerijnse regering. Daarmee wilden ze bereiken dat de wetten gerespecteerd zouden worden en dat Algerije zich zou houden aan de vrijheid van godsdienst zoals die beschreven staat in artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hun lobbywerk heeft tot doel dat de EPA opnieuw officieel erkend wordt en dat de ‘anti-bekeringswetten’ worden afgeschaft.

Een van de manieren waarop de kerken in de problemen geraken, zijn de ‘veiligheidsinspecties’. Het Algerijnse Ministerie van Godsdienstzaken claimt dat de kerken verzegeld werden omdat ze geen vergunning hadden en daarom ook niet voldeden aan de eisen die aan een plaats voor de eredienst worden opgelegd.

Het aantal christenen in Algerije wordt geschat op verschillende tienduizenden. Ze hebben in principe vrijheid van godsdienst, maar een kerkgebouw moet officiële erkenning hebben. In de praktijk blijkt het heel moeilijk om de nodige vergunningen te krijgen. Inmiddels zijn er ook positieve ontwikkelingen geweest. In juni kregen drie kerken in het Noordwestelijke district Oran de toelating om weer op te gaan. Een van de drie was in november 2017 gesloten wegens het ‘illegaal drukken van Bijbels en van evangelisatiematerialen’. De plaatselijke christenen toonden zich bijzonder blij over de heropening: “Prijs de Heer, er zijn geen voorwaarden, en we zijn dankbaar voor alle gebedssteun die we gekregen hebben”.

(bron: Human Rights Without Fronties, World Watch Monitor)

Nieuwsbrief