slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrije vestiging binnen EU ook voor homokoppels

InterCom180720 FreedomOfMoveSameSexCouplesBinnen de Europese Unie geldt het vrij verkeer van personen en goederen en iedereen mag zich vrij binnen de EU vestigen. Dat is althans de wetgeving, maar bij de toepassing daarvan komen onverwachte problemen aan het licht. Over een van die gevallen heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich onlangs uitgesproken. De zaak was aangespannen door Adrian Coman, een Roemeens-Amerikaanse burger en zijn echtgenoot Clai Hamilton. Een kwestie van een homohuwelijk dus. Dat is in België toegestaan, maar niet in Roemenië. Het koppel woonde een tijd in het buitenland, maar wilde terugkeren naar Oost Europa. Uiteraard geen probleem voor Adrian, die de Roemeense nationaliteit heeft. Maar zijn ‘echtgenoot’ die meekwam op basis van ‘gezinshereniging’, kreeg geen verblijfsvergunning, aangezien hij door de Roemeense overheid niet als echtgenoot en ook niet als deel van het gezin wordt beschouwd.


Het Hof van Justitie heeft zich nu uitgesproken. In het vonnis staat dat wanneer een onderdaan van een van de lidstaten naar een ander land verhuist en op een gegeven moment weer terug wil keren naar zijn thuisland, die persoon het recht heeft de persoon met wie hij of zij gehuwd is (en eventuele kinderen) mee te nemen. Of het daarbij gaat over een heterokoppel of over twee mensen van hetzelfde geslacht, doe volgens de rechtbank daarbij niet ter zake: als de mensen in kwestie in het land waarvan ze vandaan komen als gehuwd worden beschouwd, dan mag een ander land daar geen bezwaar tegen maken. De Europese wetgeving heeft voorrang op de nationale wetten.

Daniele Viotti, co-voorzitter van de LGBTI Intergroup van het Europees Parlement reageerde direct na de uitspraak: “Dit is een historische dag. Alle gezinnen moeten kunnen profiteren van het recht op vrij verkeer zoals gegarandeerd door de Europese Unie. Adrian Coman en Clai Hamilton zijn slechts een van de vele koppels die gediscrimineerd worden omwille van hun geaardheid. Nu is het duidelijk dat wanneer een huwelijk is afgesloten in een van de EU-lidstaten, dit in alle landen erkend dient te worden. Dat het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat, doet daarbij niet ter zake”.

De zaak ‘Coman’ maakt duidelijk dat de EU-lidstaten zich moeten houden aan het Charter van de Fundamentele Rechten van de Europese Unie. Aan de andere kant wil de verplichting van de ene staat om een huwelijk gesloten in een andere staat te erkennen, niet zeggen dat de nationale wetgeving de mogelijkheid van een homohuwelijk moet voorzien. Met andere woorden: iedere staat behoudt de mogelijkheid om de definitie van het huwelijk te bepalen. De LGBTI Intergroup is daar niet gelukkig mee, zoals ondervoorzitter Sophie in’t Veld het uitdrukt: “Hoewel we deze uitspraak van de rechtbank vieren, beseffen we dat er nog veel te doen valt voor de regenbooggezinnen in de EU. Te weinig landen voorzien de mogelijkheid om homoseksuele relaties officieel te laten registreren, om nog maar te zwijgen van een huwelijk. Deze gezinnen worden dus niet erkend en niet beschermd door de wet. De politici zouden dit ter hand moeten nemen en zorgen voor de gelijkheid wat betreft het huwelijk”.

(Bron: Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief