slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Verbiedt VK ‘bekeringstherapie’ voor homo’s ?

InterCom180815 VKverbiedtBekeringstherapieDe Church of England – de Anglicaanse Kerk – heeft haar steun uitgesproken voor de plannen om het Verenigd Koninkrijk ‘bekeringstherapieën’ te verbieden, terwijl andere christelijke groeperingen gewaarschuwd hebben voor de implicaties op de het van de vrije meningsuiting. De Britse regering ontvouwde onlangs een ’75-punten LHBT-actieplan’ om de discriminatie van lesbischen, homo’s, biseksuelen en transgenders beter te bestrijden. Een van de punten in het plan is alle ‘wetgevende en niet-wetgevende opties te overwegen om het aanbieden, verzorgen of promoten van ‘bekeringstherapie’ te verbieden. Vooral dat punt was een reden voor de woordvoerder van de Anglicaanse Kerk om het plan te steunen. Dat kwam er ook nadat de kerk afgelopen jaar druk had uitgeoefend op de regering om tot een dergelijk verbod te komen. Vorig jaar keurde de synode van de Anglicanen een motie goed waarin stond dat dergelijke ‘behandelingen’ geen plaats meer mochten hebben in de moderne wereld.

Andere christelijke kerken daarentegen hebben hun bezorgdheid over het plan uitgesproken. Zij stellen dat dit het einde betekent van het therapeutisch aanbod voor mensen die zich aangetrokken voelen tot dezelfde sekse en daar niet gelukkig mee zijn. Zij kunnen de therapie die ze willen dan niet meer krijgen.

Het LHBT actieplan van de regering valt samen met de publicatie van een uitgebreid nationaal LHBT-onderzoek (onder 108.000 mensen) dat door de overheid werd uitgevoerd en waaruit blijk dat ongeveer 2 procent van de mensen die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht een of andere vorm van ‘bekeringstherapie’ krijgt, met de bedoeling hen te ‘genezen’ van hun geaardheid. Ongeveer 5 procent van de respondenten gaf ook aan dat ze een dergelijke therapie al aangeboden hadden gekregen.

“Dergelijke therapieën beperken zou een inbreuk zijn op de vrijheid van meningsuiting van zowel de therapeuten als de confidenten”, argumenteerde de Engelse organisatie Christian Concern. “Daardoor zou je een situatie creëren waarbij de staat de vrije meningsuiting rond de menselijke seksualiteit verhindert. Daarbij gaat het om gevoelens en gedragingen die in openbare en privé-omstandigheden niet meer besproken mogen worden, omdat de LHBT-wereld er aanstoot aan zou kunnen nemen”.

Daniël Mattson, de auteur van ‘Waarom ik mijzelf geen homo noem’ vertelde aan een katholiek nieuwsagentschap dat een verbod op dergelijke ‘bekeringstherapieën’ de rechten van ouders en hun kinderen zouden dwarsbomen om hun eigen keuzes te maken, onder het mom van het beschermen van mensen. Mattson erkent dat er in het verleden extremen zijn geweest wat betreft bekeringstherapieën en dat die schadelijk waren voor de mentale gezondheid van mensen die aangetrokken worden door hetzelfde geslacht. Hij verzekert dat het doel van dergelijke behandelingen niet is dat hun geaardheid verandert, maar dat ze er mee leren omgaan in ‘kuisheid en waarde’. “Dit is een kwestie waar ouders willen dat hun zoon of dochter leert wat het betekent om volledig comfortabel te zijn in hun eigen identiteit als man of vrouw”, vertelde hij aan het nieuwsagentschap. “Wat de kerk doet is mannen en vrouwen, volwassenen en tieners oproepen om te leven volgens de christelijke richtlijnen over kuisheid en waarden en onze jongeren hebben er recht op om de therapie te volgen die ze daar bij helpt”.

Christian Concern wijst er op dat veel mensen een therapie kiezen die overeenkomt met hun eigen geweten en dat zowel gelovige als ongelovigen therapeuten de behandelingen aanbieden die deze mensen verlangen. “Het is belangrijk om te stellen dat niet alle confidenten of therapeuten christen zijn. In de afgelopen jaren is in de media de misleidende impressie ontstaan dat gewetensbezwaar tegen homoseks en transgenderisme alleen bij gelovige mensen voorkomt. Onderzoek maakt duidelijk dat deze bezwaren vrij wijd verspreid zijn”.

In haar verklaring stelde de Anglicaanse Kerk verder dat ze hoopt dat de stappen van de regering niet het ongewenste resultaat zouden hebben dat mensen die geestelijke ondersteuning zochten binnen hun geloofsgemeenschap op het vlak van hun seksuele oriëntatie, dat niet meer zouden kunnen.

Sancties wegens homohuwelijk

Intussen blijft binnen de Anglicaanse Kerk de discussie over het homohuwelijk voortduren. De Schotse Anglicanen hebben immers met grote meerderheid beslist dat huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht voor de kerk mogen huwen. Daarmee komen ze op ramkoers met de rest van de Anglicaanse gemeenschap. Leiders van de (wereldwijde) Anglicaanse kerk die in Canterbury vergaderden, lieten weten dat hier tegenmaatregelen op zouden volgen. “Er zijn verschillende visies op het homohuwelijk binnen de Anglicaanse gemeenschap, maar dit plaatst de Schotse Episcopaalse Kerk tegenover het meerderheidsstandpunt van de Anglicanen dat een huwelijk een levenslang verbond tussen een man en een vrouw is”, zei aartsbisschop Josiah Idown-Fearon. “Hiermee verlaten ze het geloof en de leer die de overgrote meerderheid van de Anglicaanse Kerk huldigt als het gaat over het huwelijk”.

In 2016 was er een dergelijk geval toen de Amerikaanse tak van de Anglicaanse Kerk het homohuwelijk accepteerde. Ook toen werd er een verklaring uitgegeven waarin stond dat volgens de traditionele leer een huwelijk tussen een man en een vrouw diende te worden gesloten. De kerk betreurt de verdeeldheid binnen de gemeenschap en benadrukt het unanieme verlangen om samen op weg te gaan.

Drie van de negenendertig primaten hebben gewaarschuwd voor de volgende grote Reformatie, ofwel een nieuw schisma binnen het Christendom. De aartsbisschoppen Nicholas Okoh (Nigeria), Stanley Ntagali (Oeganda) en Onesphore (Rwanda) protesteren daarmee tegen het onvermogen van de Anglicaanse gemeenschap om zonder compromissen de traditionele uitleg van de Bijbelgedeelten over seksualiteit te onderschrijven. Okoh betreurde in een open brief het feit dat valse leer niet gecorrigeerd wordt. Hij zei dat de christenen vandaag aan de vooravond staan van een nieuwe hervorming. “In onze tijd is er een enorme verdeeldheid over de homoseksuele praktijk, het huwelijk en over de genderproblematiek. Geen van deze zaken staan vermeld in geloofsbelijdenissen, maar ze ondermijnen wel het fundamentele bijbelse begrip over het huwelijk en de menselijke identiteit”.

Ntagali is er van overtuigd dat het Anglicaanse weefsel is gaan scheuren door de handelingen van de Episcopaalse kerk in de Verenigde Staten toen er een homoseksuele bisschop werd aangesteld en het homohuwelijk werd goedgekeurd. “Soms vraag ik me af of we wel werkelijk hetzelfde geloof hebben. Als we niet in dezelfde richting wandelen, hoe kunnen we dan samen verder gaan?”

De discussie laat een duidelijke scheiding tussen Noord en Zuid zien. Leiders van Afrikaanse kerken pleiten overduidelijk voor een traditionele interpretatie van de Bijbel, terwijl de kerken in het VK en Noord Amerika over het algemeen nogal liberaal zijn. Tegenover het protest uit Afrikaanse landen was er een brief van ruim 240 leden van de synode van de Kerk van Engeland die alle primaten opriepen om te werken aan een inclusieve kerk die ten dienste van iedereen zou staan, maar in het bijzonder voor de LHBT-gemeenschap.

(bron: The Christian Post, The Guardian, Reuters)

Nieuwsbrief