slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Afrika opnieuw gekoloniseerd

InterCom180815 ObianujuEkeochaDe Afrikaanse schrijfster Obianuju Ekeocha stelt in haar boek ‘Target Africa: Ideological Neo-colonialism in the Twenty-First Century’ dat Afrika opnieuw gekoloniseerd wordt door het Westen. Dit keer niet met militaire middelen maar met ideologieën zoals seksuele bevrijding, geboortebeperking en abortus. De nieuwe vorm van kolonisatie is volgens haar gebaseerd op een meester-slaaf houding. In haar boek beschrijft ze de financiële stromen en politieke agenda’s achter deze vorm van onrecht.

Sinds de grote dekolonisatie van de tweede helft van de vorige eeuw, heeft Afrika zonder twijfel te maken gehad met allerlei socio-economische problemen en slecht functionerende politieke systemen. Rijke donors uit het Westen hebben gebruik gemaakt van die problemen en hebben de rol van bevrijder en redder opgenomen. Echter, ze hebben daarbij ‘oplossingen’ aangeboden die tegengesteld zijn aan de waarden van de meeste Afrikanen, stelt de schrijfster in ‘Target Africa’.

Ekeocha is een overtuigde internationale pro-life pleitbezorgster. Ze werd in Nigeria geboren en woont momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Het idee voor haar boek ontstond in 2012 toen Melinda Gates (de vrouw van Bill Gates) met een voorstel kwam op 5 miljard dollar bijeen te brengen om anticonceptie in Afrika te financieren. Ekeocha was woedend en schreef aan Melinda Gates een brief dat zij, als Afrikaanse katholiek geen behoefte had aan wat ze voorstelde. “Wat Afrika nodig heeft is goede gezondheidszorg, voedselprogramma’s voor jonge kinderen en betere opleidingsmogelijkheden”. Maar wie geld heeft en aan de touwtjes trekt, bepaalt ook de spelregels liet de schrijfster weten.

De overtuiging dat Afrika dringend werk moet gaan maken van geboortebeperking komt voort uit het idee dat de huidige klimaatsverandering zorgt voor een minder stabiele voedselvoorziening, waardoor er een steeds groter risico op hongersnoden komt. “Om de overmatige bevolkingsgroei tegen te gaan, is men in het Westen overtuigd dat de vrouwelijke vruchtbaarheid moet worden aangepakt”, schrijft Ekeocha in het hoofdstuk over geboortecontrole. “Dus hebben de Westerse landen en organisaties de oorlog verklaart aan de Afrikaanse vrouwen”.

Ekeocha deed onderzoek in de archieven van de Verenigde Naties om haar stelling te staven dat de Westerse landen veel geld spendeerden aan anticonceptie. Ze legt uit dat het keer kwam in 1994 toen op een conferentie in Cairo aan de Westerse regeringen werd duidelijk gemaakt dat geld voor anticonceptiva voor Afrika zou meetellen als ontwikkelingshulp. In de twee decennia daarna nam het budget daarvoor dan ook met bijna 2000 procent toe.

Ekeocha is een biomedische wetenschapper met een specialisatie in hematologie. In 2013 richtte ze Culture of Life Africa op om de dodelijke connectie tussen abortus en gezinsplanning enerzijds en de buitenlandse hulp anderzijds aan te tonen. Ze laat zich dikwijls uit op Twitter en heeft zo’n 43.000 volgers.

In 2016 sprak Ekeocha voor de Verenigde Naties in New York, in de ‘commissie omtrent de status van de vrouw’. Een vertegenwoordigster uit Denemarken accepteerde niet dat de schrijfster de inspanningen om abortus te promoten beschouwde als ‘kolonisatie’ en zei dat dit allemaal juist ene positieve ontwikkeling was waardoor de Afrikanen de mogelijkheid kregen om zelf te kiezen. Ekeocha antwoordde daarop dat wanneer ze het idee van ‘kiezen wat een vrouw met haar eigen lichaam’ (en dat abortus daarbij) een goed concept is zou moeten vertalen in haar moedertaal, dat eigenlijk onmogelijk zou zijn, omdat er geen woorden voor bestaan. “Cultureel gezien zijn de meeste Afrikaanse gemeenschappen er van overtuigd dat – vanwege hun traditie en culturele standaarden – dat abortus een directe aanslag op menselijk leven is. Als je dus een Afrikaanse vrouw wil overtuigen dat zwangerschapsonderbreking in feite iets goeds is, dan moet je haar duidelijk maken dat wat haar ouders, grootouders en voorouders altijd verteld hebben, in wezen fout was. Je gaat ze dus vertellen dat ze altijd verkeerd gedacht hebben en dat is kolonisatie”.

Het is de overtuiging van Ekeocha dat Afrikaanse landen in een positie zijn geraakt waarin ze gedwongen worden om hulpfondsen te aanvaarden die een vernietigend doel hebben. Ze schrijft daarom in haar boek dat haar continent moet gedekoloniseerd worden van zekere Westerse invloeden en het superioriteitsgevoel dat veel landen hebben als ze hun ‘support’ geven. Afrikaanse landen wordt voorgehouden dat ze onafhankelijk moeten zijn, maar op ethisch vlak worden ze overheerst door het Westen. “De mensen van de Westerse wereld – en dat geldt ook voor de christenen – moeten van het idee af dat problemen worden opgelost door een vermindering van het bevolkingsaantal. Ze zouden beter leren van de Afrikaanse bevolking en van de gelovigen. In een regio van de wereld waar sommige streken tot de armste ter wereld behoren, realiseren de mensen zich dat God hun enige hoop is. Wij hebben geen regeringen die ons te hulp snellen en alle voorzieningen die men in het Westen heeft. En in zekere zin is dat goed, want de mensen leren zo wie de werkelijke Voorziener is. Bescherming komt alleen van God”.

Ekeocha schrijft niet alleen boeken, ze leest er ook veel. Aan de hand daarvan dacht ze dat de aanpassing aan de cultuur van Europa niet zo moeilijk zou zijn. Het viel behoorlijk tegen. Zo had ze, voordat ze naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde hooguit vijf atheïsten in haar hele leven ontmoet. “Wij hebben geen grote atheïstische gemeenschappen in Afrika omdat de mensen begrijpen dat je niet zonder vangnet kunt. We vinden onze veiligheid in God. Zelfs de rijkere Nigerianen beseffen dat ze zich aan God moeten vasthouden. We houden aan Hem vast omdat hij op elk moment voor bescherming en onderhoud zorgt. Zelfs onze adem komt van de Almachtige God. Afrikanen zijn niet beschaamd om aan dat kinderlijke geloof vast te houden. We zijn onbeschaamd afhankelijk van Hem”.

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief