slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ophef over Efeze 5

Piet Vergunst
"Het voorlezen van een bijbeltekst uit Efeze 5 voor de televisie, een Vlaamse minister noemt het ‘achterhaalde, vrouwonvriendelijke uitspraken op kosten van de overheid’. Dan gaat er ineens heel veel mis," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

 

"De gevoeligheid in de westerse samenleving voor wat er in de kerk gebeurt, neemt toe. De algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap schreef er enige jaren geleden onder de titel Religiestress een boekje over. Hoewel de positie van de kerk meer en meer gevonden wordt in de marge van de maatschappij, is voor seculiere burgers het land even te klein als het christelijk geloof ergens van zich doet horen.

 

 

In 2018
Wat gebeurde er in de laatste dagen van augustus? In de wekelijkse kerkdienst die de Vlaamse omroep uitzendt, werd onder andere het tweede deel van Efeze 5 gelezen, waarin Paulus zich tot elke gehuwde vrouw richt: ‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere.’ Omdat het ‘slechts’ om een lezing uit de Bijbel ging, was er geen verkondiging waarin dit belangrijke hoofdstuk over het christelijke huwelijk uitgelegd en toegepast werd.

 

Juist op het terrein van het christelijke huwelijk is het denken in vergelijking met de geest van de tijd volstrekt uit de rails gelopen.

 

Bij de vele Vlamingen die via de sociale media boosheid uitten over het Paulus-citaat, voegde zich Sven Gatz, in Vlaanderen de minister van cultuur, jeugd en media. Over ‘achterhaalde, vrouwonvriendelijke uitspraken op kosten van de overheid’ sprak hij in een eerste reactie. Daarop bevraagd liet de minister zijn visie op de Bijbel horen: ‘Dat de uitspraken uit een oud boek komen, is ook geen argument om ze op de bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd…’ De laatste woorden vulde Gatz nog weer later aan met de opmerking ‘We zijn wel in 2018, hè?’ Vanwege zoveel respectloosheid was ik even blij niet in Vlaanderen te wonen.

 

Dienende liefde
Juist op het terrein van het christelijke huwelijk is het denken in vergelijking met de geest van de tijd volstrekt uit de rails gelopen. Hoe communiceren we vandaag de rijkdom van het christelijke huwelijk? Dat gebeurt allermeest als een godvrezende man en een godvrezende vrouw in dienende liefde met elkaar omgaan, zichtbaar voor hun naasten. Dan zijn ze (met respect!) tot achter de rollator ambassadeur van het huwelijk én communiceren ze naar een woord van Tim Keller het Evangelie zelf. Immers, het huwelijk symboliseert de liefde van Christus voor Zijn gemeente.

 

Tegelijk, als het klassieke huwelijksformulier een vrouw het ‘zwakke vat’ noemt of spreekt over de vrouw als ‘brozer aardewerk’, dan is er uitleg nodig. Dat geldt evenzeer een woord als ‘onderdanigheid’.

 

Gezag
Met dit laatste woord zal de Vlaamse minister niet onbekend zijn. Ook de Belgische overheid kent onderdanen, mensen die gehoorzamen mogen aan de wetten van het land. Onderdanigheid heeft te maken met gezag – en zonder gezag gaat het in de grotere en kleinere verbanden van het leven helemaal mis.

 

Aan de zogenoemde onderdanigheid van de vrouw gaat namelijk iets vooraf. Elke getrouwde man heeft zich te spiegelen aan Jezus Christus.

 

Dat die gezagsrelatie er tot in 2018 en daarna ook binnen het christelijke huwelijk is, valt bij een open Bijbel niet te loochenen. Dat is geen conservatisme. Immers, elke christen is geroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat zijn de leefregels die de Schepper bepaald heeft en die in elke tijd om een concrete (en zorgvuldig verwoorde) toepassing vragen.

 

Offer
Het betekent wel dat de typering van minister Gatz van de Bijbel als ‘een oud boek’ waarvan we de inhoud niet ‘op de bevolking loslaten mogen’ (let op de formulering: alsof het om criminaliteit of vergif gaat) van tafel moet. In elk geval geldt in Christus’ kerk dat ‘heel de Schrift nuttig is om te onderwijzen (…) en op te voeden in de rechtvaardigheid’. Juist inzake het huwelijk heeft dit onderwijs zijn waarde bewezen – ook al hebben veel vertegenwoordigers van Christus op aarde niet geleefd volgens de standaard van het Evangelie. Maar dat is een andere kwestie.

 

Aan de zogenoemde onderdanigheid van de vrouw gaat namelijk iets vooraf. Elke getrouwde man heeft zich te spiegelen aan Jezus Christus. ‘Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.’ De Zoon van God toonde Zijn offerbereidheid tot in de dood."

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend

Nieuwsbrief