slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Andrew Brunson vrij – Asia Bibi wacht af in Pakistan

InterCom181030 AndrewBrunsonAsiaBibiHet lot van vervolgde christenen

Niemand weet exact moet hoeveel ze zijn, maar het aantal christenen in deze wereld dat met een of andere vorm van vervolging wordt geconfronteerd wordt op minstens 100 miljoen geschat. De meeste van hen zijn voor ons onbekend – vaak leven ze ook in het verborgene omdat ze voor hun leven vrezen. In enkele gevallen zijn deze christenen bekend en soms halen ze het wereldnieuws. Een voorbeeld daarvan is Andrew Brunson, die in Turkije werd opgepakt en een twistpunt werd tussen presidenten. Ook Asia Bibi is zo’n ‘bekende verdrukte christen’. Zij zit al jaren gevallen en kan nog altijd ter dood veroordeeld worden …

Andrew Brunson is een Amerikaanse evangelische zendeling, die de afgelopen 20 jaar in Turkije actief was als voorganger van de Opstandingskerk in Izmir. Aan zijn werk in deze kleine christelijke gemeenschap kwam in oktober 2016 een plotseling eind toen

 

hij gearresteerd werd. Het was in de dagen na de ‘mislukte staatsgreep’ in Turkije, waar de in Amerika wonende Fethullah Gülen van beschuldigd werd en die leidde tot onwaarschijnlijk veel arrestaties van vermoedelijke handlangers. Hoewel Brunson op geen enkele manier betrokken was bij de ‘staatsgreep’, werd hij verdacht van assistentie aan twee terroristische organisaties. Voor de rechtbank verklaarde Brunson dat hij  niet betrokken was in eender welke geheime activiteit: ‘de staat hield ons voortdurend in de gaten en ik heb niets in het nadeel van Turkije gedaan. Integendeel, ik houd van Turkije en ik bid al 25 jaar voor het lannd”.  Toch werd hij veroordeeld. De politiek, met de Amerikaanse vice-president  voorop, begon steeds meer druk op Turkije uit te oefenen om de voorganger vrij te krijgen. De Turkse president Erdogan wilde Brunson vrijlaten in ruil voor de uitlevering van zijn rivaal Gülen, maar daar wilde de Amerikaanse regering niet op ingaan. Er werden economische sancties tegen Turkije afgekondigd – zeer uitzonderlijk tussen twee NAVO-lidstaten - en die misten hun effect niet: zo verloor de Turkse munt zo’n 40 procent ten opzichte van de dollar, een bijzonder negatieve zaak voor Turkije. Ook VS-president Donald Trump bemoeide zich met de zaak en liet verstaan dat de relaties tussen Turkije en de Verenigde Staten als gevolg van de feiten echt niet goed waren.

Uiteindelijk luidde het verdict dat Andrew Brunson een gevangenisstraf moest uitzitten die overeen kwam met de periode die hij al in voorarrest had gezeten. Op die manier ontliep hij de 35 jaar opsluiting die tegen hem geëist waren en werd hij onmiddellijk op vrije voeten gesteld en kon hij samen met zijn vrouw terug naar de Verenigde Staten vertrekken – een langer verblijf in Turkije als voorganger van zijn kerk zat er niet meer in. Nadat hij in Amerika was aangekomen werd hij op het Witte Huis ontvangen door president Trump. Daar liet hij weten dikwijls voor de president gebeden te hebben en sprak hij opnieuw een gebed voor hem uit.

Asia Bibi: een verhaal zonder einde?
Een andere christen die veel vanwege haar geloof moet verduren, is Asia Bibi. Zij brengt al jaren in gevangenschap door en werd in 2010 ter dood veroordeeld. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure en een definitief oordeel wordt binnenkort verwacht. De aanklacht is ‘godslastering’. Ook in haar geval wordt er druk uitgeoefend, zowel om haar vrij te laten als om haar te veroordelen. Terwijl de internationale gemeenschap er bij de Pakistaanse overheid op aandringt om Asia Bibi vrij te laten – Australië dreigde om financiële steun aan het land stop te zetten – dreigen radicale moslims met protest en geweld in het geval ze de gevangenis zou mogen verlaten. De rechters worden door extremisten bedreigd met een gewelddadige dood indien ze doodstraf voor deze christelijke moeder van vijf kinderen ongedaan zouden maken. Of er al een beslissing gevallen is, wordt geheim gehouden: het oordeel van de rechtbank wordt voorlopig geheim gehouden.

De zaak ‘Asia Bibi’ heeft in Pakistan ook geleid tot een discussie over de ‘blasfemiewetten’ die de basis vormen voor haar veroordeling. De christelijke gemeenschap in Pakistan volgt de ontwikkelingen nauwlettend: “Het voortdurende protest in Pakistan met betrekking tot Asia’s mogelijke invrijheidstelling is een grote zorg voor de hele christelijke gemeenschap in Pakistan. We willen allemaal dat Asia wordt vrijgelaten en tegelijk willen we als minderheid de verzekering dat we in vrede en veiligheid kunnen blijven leven”, zei Mehwish Bhatti van de British Pakistani Christian Association. “Ik dring er bij de Pakistaanse regering op aan dat er speciale maatregelen genomen zullen worden om de christenen te beschermen”. Verschillende advocaten vragen ook dat Bibi en haar familie in een ander land asiel zullen krijgen indien ze vrijgelaten wordt. Leiders van de Pakistaanse Rode Moskee-beweging pleiten daarentegen voor een uitreisverbod. Het is duidelijk dat eender welke beslissing tot grote gevolgen kan leiden. Intussen blijft het verhaal jaren duren …

(bronnen: Human Rights without Frontiers, Time Magazine, Christian Post, Hulp aan de Verdrukte Kerk)
 

Nieuwsbrief