slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Godsdienstvrijheid bedreigd in Bulgarije

InterCom181220 BulgarijeBulgaarse evangelische christenen doen een beroep op de internationale gemeenschap om te reageren tegen de wetsvoorstellen die de vrijheid van godsdienst in hun land ernstig kunnen beperken. “De Bulgaarse overheid kent zich ten onrechte macht toe bij interne zaken van de godsdienstige gemeenschappen”, aldus de Evangelische Alliantie van Bulgarijë (EAB). “Vrijwel elk artikel in de voorgestelde wet eist ten onrechte politieke autoriteit op in het religieuze leven”, schrijft de voorzitter van de EAB.

Wat zijn de problemen? In de eerste plaats zullen de inwoners van Bulgarije alleen nog maar rituele handelingen mogen verrichten als ze in Bulgarije een theologische opleiding hebben genoten, of in een buitenlands instituut dat door de Bulgaarse overheid is goedgekeurd. In de praktijk is het zo dat alleen de Oosters-Orthodoxe kerk en de moslims in staat zullen zijn om hun leiders te trainen. Een buitenlander mag alleen in Bulgarije prediken in het bijzijn van een officieel aangestelde Bulgaarse collega.

 

Financiële ondersteuning wordt alleen nog maar toegelaten voor de constructie van kerkgebouwen of voor maatschappelijke hulp – voor zover goedgekeurd door de overheid. Voorgangers mogen hun inkomen niet uit het buitenland ontvangen. Een wettelijke status voor godsdienstige groepen alleen nog maar zijn als ze meer dan 300 leden hebben.

Alle groepen zijn tegen
Na de goedkeuring van het ontwerp, in eerste lezing, kwam er een periode waarin mogelijke bezwaren naar voor gebracht mochten worden. In tussentijd werd er een werkgroep ingericht die zich moest houden met de bewoordign van de wet. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van politieke en godsdienstige stromingen. Na een grondige analyse van de voorgestelde tekst is de EAB er van overtuigd dat het probleem niet kan opgelost worden door het veranderen van enkele woorden. Zij staan niet alleen in hun mening: geen enkele van de godsdienstige gemeenschappen in het land steunt de nieuwe wet. Zowel de Oosters-Orthodoxe kerk, de moslimgemeenschap, alle Protestantse denominaties, de Armeense christenen, de Joodse gemeenschap als de Rooms-Katholieke kerk hebben protest tegen de wet aangetekend.

De evangelische christenen in Bulgarije vormen een van de minderheden die de gevolgen van de nieuwe wet sterk zullen voelen. Daarom wil de EAB ook uitgenodigd bij de gesprekken rond deze voorstellen. “We hebben ook een ontmoeting met eerste minister Boyko Borisov gevraagd, zodat we duidelijk kunnen maken dat  deze wet absoluut niet kunnen goedkeuren. Ook verschillende ngo’s in het land onderzoeken op welke manier ze kunnen samenwerklen tegen de nieuwe wet.

De Evangelische Alliantie van Bulgarije roept mensen op tot gebed en vraagt ook om brieven te schrijven naar de Bulgaarse regering. De Europese Evangelische Alliantie voegt daar de oproep aan toe om ook aan de leden van het Europese Parlement te schrijven, zodat ze hierover contact op kunnen nemen met hun Bulgaarse collega’s. De EEA vraagt specifiek aan de christenen in Europa om te bidden voor de situatie en om contact op te nemen met de Bulgaarse ambassade in de verschillende landen. Ook het schrijven van mails aan de politici is een goede manier om de aandacht te vestigen op het probleem.

De Wereld Evangelische Alliantie heeft ook al gereageerd. Algemeen Secretaris Efraim Tendero: “In een tijd waarin regeringen wereldwijd worden geconfronteerd met de uitdaging om de vrijheden te versterken (en tegelijk de veiligheid te waarborgen), roepen we Bulgarije en andere democratische landen op om de godsdienstvrijheid uit te breiden in plaats van te beperken. We roepen de Bulgaarse autoriteiten op om de ontwerpen opnieuw in overweging te nemen. Ook vragen we aan de evangelische christenen wereldwijd om hun Bulgaarse broeders en zusters bij te staan in gebed”.

(bron: EEA, WEA, Evangelical Focus)

Nieuwsbrief