slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De duurste taart uit de Britse geschiedenis

InterCom181220 AsherCakeHet verhaal van de ‘Asher-taart’ heeft een nieuwe wending genomen. Ter herinnering: het begon allemaal met de bestelling van een taart met opschrift bij de Asher-Bakkerij, een firma uit Noord-Ierland die zich onder andere specialiseert in geïllustreerde taarten. De klant had een taart gevraagd met de tekst ‘steun het homo-huwelijk’. Hoewel de bakkerij aanvankelijk de bestelling geaccepteerd had, maakte de eigenaar de opdracht ongedaan, aangezien de slogan inging tegen zijn christelijke waarden. De klant kreeg zijn betaling terug gestort en de zaak leek afgehandeld. De klant, een activist voor homorechten, voelde zich echter gediscrimineerd en trok naar de rechtbank.

Er volgde een lange juridische strijd. De rechter was in eerste instantie van mening dat hier sprake was van homofobe discriminatie en veroordeelde de bakker in 2014. Die ging in beroep, maar werd opnieuw, in 2016 veroordeeld. Uiteindelijk bleef alleen de Hooggerechtshof over en dat heeft, opnieuw twee jaar later, een uitspraak gedaan. Een belangrijk element in de hele discussie is de vraag of het hier ging om de boodschap of om de klant.

 

De Ashers hebben immers altijd volgehouden dat de boodschap het probleem was, en dat er nooit sprake is geweest van enige discriminatie van de klant. Volgens de bakker heeft een firma het recht om een bestelling te weigeren en kan hoe dan ook niet iedere slogan geaccepteerd worden. De vijf rechters zijn de Ashers hierin gevolgd: “Het is uiteraard zo dat een firma die diensten aanbiedt aan het publiek niet het recht heeft om op een of andere manier te discrimineren. De bakkerij mocht dus niet weigeren een taart te leveren aan de heer Lee op grond van het feit dat die homoseksueel was of een activist voor homorechten. Maar dat belangrijke feit is geen rechtvaardiging van iets heel anders, namelijk de verplichting om een taart te leveren met een boodschap waarmee ze het grondig oneens waren. Ze hadden dus het recht om te weigeren”. Om die reden werd het beroep van de Asher Bakery aanvaard, en werden de vorige beslissingen van de rechtbanken ongedaan gemaakt.

Bakker Daniel Asher was uiteraard tevreden met de uitspraak van het Hooggerechtshof: “Ik ken veel mensen die blij zullen zijn om deze uitspraak vandaag te vernemen, omdat het vonnis de vrijheid van geweten en van meningsuiting van iedereen respecteert”. Ook de procureur-generaal van Noord-Ierland toonde zich tevreden met de uitspraak. Gareth Lee reageerde daarentegen bijzonder teleurgesteld: “Voor mij ging dit nooit om geweten of om een statement. Alles wat ik wilde, was een taart bestellen in een winkel”. Hij voegde er aan toe dat de hele zaak hem het gevoel had gegeven een tweederangs burger te zijn en maakte zich bezorgd om de mogelijke gevolgen voor de homobeweging. De gelijkheidscommissie van Noord-Ierland, die Lee in zijn gerechtelijke stappen had gesteund, liet weten dat het vonnis nauwlettend bestudeerd zou worden. Dr. Michael Wardlow, hoofdverantwoordelijke van de commissie: “Er is de bezorgdheid dat dit vonnis onzekerheid oproept inzake de wet op de gelijkheid in de commerciële sfeer, zowel over wat bedrijven wel of niet kunnen doen als over wat klanten mogen verwachten”.

De hele procedure over de gewraakte taart heeft 4,5 jaar in beslag genomen en bijna een half miljoen pond gekost. Daarmee is deze taart ongetwijfeld de duurste uit de Britse geschiedenis.

(bron: Human Rights Without Frontiers, The Independent)

Nieuwsbrief