slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA ondertekent brief aan wereldleiders

InterCom181220 WEAOpenBriefMilieuKatowiceOproep voor meer actie tegen klimaatsverandering

Begin december vond in Katowice een belangrijke klimaatconferentie plaats, de zogenaamde COP24. Naar aanleiding daarvan onderschreven 62 christelijke leiders, waaronder de ‘senior advisor for social justice’ Christine MacMillan, een open brief aan de deelnemers. Wereldwijd engageerden zich ook meer dan 5000 christenen in actie en gebed. In de brief werd de aandacht gevestigd op de vernietigende effecten die de klimaatsverandering heeft: Er zijn tegenwoordig zowel meer overstromingen als uitzonderlijke droogtes. Voor sommigen betekent dit dat ze niets te eten hebben, dat huizen wegspoelen en een aantal gemeenschappen zelfs helemaal weggevaagd werden – en wellicht nooit meer terug opgebouwd worden. De armen zitten gevangen in een armoede die over de generaties heen gaat.


Christenen van over de hele wereld reageren op deze dringende situatie. Ze ondernemen samen actie: van de gemeenschappen die al getroffen worden door de klimaatsveranderingen tot die welke het meeste bijgedragen aan het probleem. De wijziging van het klimaat is de grootste uitdaging van deze generatie en zoals in het IPCC rapport staat, blijft er maar weinig tijd om in actie te schieten. We vragen u nu om te reageren door de inspanningen ten opzichte van het klimaat te verhogen en beleidslijnen in te voeren die de opwarming op aarde beperken tot 1,5 °C.
We steunen u wanneer er gewerkt wordt aan het implementeren van het Akkoord van Parijs en wij dringen er op aan meer te doen om de catastrofale gevolgen van de klimaatsverandering tegen te gaan en de meest kwetsbare mensen, die het eerst en het ergst getroffen worden, te beschermen.
We onderkennen het belang van het Akkoord van Parijs en we doen een beroep op u om:
–    actie te ondernemen, verantwoordelijkheid op te nemen en ambitie te tonen om het Akkoord volledig te implementeren.
–    Nu te handelen en een wettelijk bindend en tijdgebonden engagement op te voeren door sterk nationaal beleid, zodat de opwarming van de aarde niet verder zal gaan dan de veilige marge van 1,5 °C.
–    Vertrouwen en betrouwbaarheid tonen door bij te dragen aan de 100 miljard dollar die was toegezegd in 2009. Dit bedrag is dringend nodig in de meest kwetsbare landen om het hoofd te bieden aan de uitdaging van het klimaat.
–    Overschakelen naar 100 procent hernieuwbare energie, in het bijzonder door plaatselijke zonne-energie te gebruiken, zodat de armen goedkoop, snel en betrouwbaar geholpen kunnen worden, eerder dan gebruik te maken van vervuilende fossiele brandstoffen.
–    Meer te streven naar duurzame landbouw met een lage uitstoot, de honger te bestrijden en meer inzet te tonen bij overstromingen en droogte die door het veranderende klimaat veroorzaakt worden.

Dit is de grootste uitdaging voor onze generatie. Iedere fractie van een graad is van belang. Als christenen zijn we ons volledig bewust van het onrecht dat de klimaatwijziging met zich meebrengt voor mensen op onze planeet die in armoede leven. Daarom engageren we ons om duurzaam te leven, onze stem gezamenlijk te laten horen als pleitbezorging en ook te bidden om een grote verandering. De kerk – het grootse netwerk ter wereld – dringt er bij u op aan om de weg te tonen en de inspanningen voor het klimaat te versterken.

Ondertekend door o.a. vertegenwoordigers van IFES, WEA, A Rocha, Micah, Tearfund, evenals veel denominaties en evangelische allianties wereldwijd.
 

Nieuwsbrief