slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Genezen en voorkomen

FotLhermenaultEtienne01Franse EA regeert op pedofilieschandalen in RK-kerk

Op haar afgelopen Algemene Vergadering heeft de Franse Evangelische Alliantie (CNEF) stilgestaan bij de verschillende schandalen die zich hebben voorgedaan in de Rooms-katholieke kerk. Ook bij onze Zuiderburen zijn in de afgelopen jaren heel wat verhalen rond pedofilie aan het licht gekomen. Etienne Lhermenault, voorzitter van de CNEF zegt daarover: “We zijn  ontzet over de recente onthullingen en we voelen mee met de slachtoffers van deze strafbare feiten”.

De aandacht voor de wantoestanden heeft niet tot doel de fouten van de katholieke kerk extra aan de kaak te stellen. Lhermenault ziet een aantal kwalijke neveneffecten van de voorvallen: “Velen van ons voelen zich misschien niet betrokken omdat het gaat over gebeurtenissen bij een andere kerk, een kerk die we nogal eens bekritiseren, maar het zou fout zijn als we de zaak zouden negeren. In de eerste plaats stellen deze gebeurtenissen het hele christendom in een kwaad daglicht en er staat meer op het spel dan reputatie van de christenen: het gaat over het getuigenis dat gegeven wordt van Hem die ons verlost heeft”.


Geen lessen te geven …
De voorzitter van de Franse EA benadrukt dat evangelische christenen zich op het vlak van misbruik bescheiden moet opstellen, en in feite geen lessen aan anderen hebben te geven: “Er zijn de schandalen van overspel die aan het licht zijn gekomen door de #metoo-beweging, waarbij soms ook belangrijke evangelische leiders betrokken waren, de agressieve retoriek omtrent racisme, de homofobie, het verwerpen van immigranten. Bepaalde uitspraken hierover hebben heel wat evangelische christenen bij verkiezingen in Brazilië en in de Verenigde Staten misleid”.
Lhermenault was in zijn toespraak vrij scherp voor de eigen achterban en vindt het te gemakkelijk om geloofsgenoten aan de andere kant van de Oceaan te bekritiseren – en niet tegelijk in eigen boezem te kijken: “De onrechtstreekse en onvolledige informatie die ik krijg, doet me helaas denken dat er in onze evangelische kerken ook voorgangers en verantwoordelijken zijn die niet vrij zijn van ernstige fouten. En ook al heb ik geen kennis van pedofilie feiten, dat neemt niet weg dat ik heb horen spreken over bedrog, seksuele intimidatie en immoraliteit”.

Voor de oorzaken van veel van de huidige wantoestanden wijst de EA-voorzitter op de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Hij is er van overtuigd dat we nu de prijs betalen voor de overseksualisering van de maatschappij, die veel waarden en normen overboord gezet heeft. Het gevolg is in zijn ogen een tirannie van verlangens, vaak ten koste van de meest kwetsbaren.

De trieste toestand binnen de Rooms-katholieke kerk is volgens Etienne Lhermenault vooral een waarschuwing: “Om onze collega’s beter te helpen aan de verleidingen te weerstaan, moeten we ze de hand reiken. We moeten ook degenen die kennis hebben van seksueel misbruik helpen om er op de juiste manier op te reageren”.

Op basis van de overdenking van de CNEF-voorzitter heeft het bestuur besloten om actie te ondernemen en er werden verschillende voorstellen ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Ook werd er een brief aan alle aangesloten kerken opgesteld om ze te wijzen op de problematiek en ze te herinneren aan de juridische plichten van iedere verantwoordelijke die op de hoogte gesteld wordt van strafbare feiten. Daarnaast werd een werkgroep samengesteld, uit de verschillende strekkingen binnen de CNEF, die tot taak kreeg om een pastorale deontologie op te stellen, zodat iedere denominatie inspiratie kan halen uit de voorgestelde tekst. In het document zullen een aantal grenzen vastgelegd worden en een aantal maatregelen voorgesteld worden als preventie van eventuele problemen.
(bron: La Croix)

Nieuwsbrief