slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA feliciteert Ethiopische patriarch

InterCom190123 WEAFeliciteertEthiopischePatriarchDr. Thomas Schirrmacher, de Associate Secretary General van de Wereld Evangelische Alliantie (waar hij verantwoordelijk is voor de interkerkelijke relaties) feliciteerde Zijn Heiligheid Abune Mathias, patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk met de verzoening en hereniging van de tot dan toe verdeelde kerk, en met zijn volgehouden werk van verzoening in de staat. Hij deed dat ook  vanwege de inzet van de patriarch voor een vredesverdrag tussen Ethiopië en Eritrea. 

Schirrmacher was vergezeld van een delegatie van 6 voormalige moslims uit de buurlanden. Ook bisschop Melake Genet Abba Kidane Miriam, die reeds eerder in Genève een ontmoeting had met Schirrmacher, maakte deel uit van het gezelschap. De delegatie bracht verder

 

een bezoek aan de Mensenrechtenraad van het Ethiopische parlement en aan de voorzitter van de Ethiopische Evangelische Kerk Gemeenschap. 

Abune Mathias is patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk sinds 2013. Daarvoor was hij bisschop van Jeruzalem, aartsbisschop van Noord-Amerika en later aartsbisschop van de Verenigde Staten. 

De Ethiopische kerk telt tussen de 40 en de 50 miljoen leden en is daarmee verreweg de grootste van de zeven oude Oosterse kerken. Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw werden die kerken door zowel de Westerse als de Oosterse kerken als ‘ketters’ beschouwd, maar tegenwoordig is men van mening dat hun Christologie toch acceptabel is. Tot 1950 stond de Ethiopische kerk onder toezicht van de nu kleinere Koptische kerk. Sindsdien kan de kerk haar eigen leiders kiezen. In 1993 werd de Eritrese kerk onafhankelijk van de Ethiopische kerk. Gedurende de communistische overheersing splitste een deel van de kerk zich af, met een eigen patriarch, maar die scheiding werd inmiddels weer ongedaan gemaakt. 

De Ethiopische Evangelische Kerk Gemeenschap ontstond ten tijde van de vervolging. In 1976 hebben negen verschillende denominaties zich aaneengesloten tot de EEKG. Gevangenschap en marteling behoorde tot de dagelijkse realiteit van de christenen. In 1991, direct na het einde van het communistische bewind, werd de EEKG erkend door het Ministerie van Justitie. Op dit moment behoren 13 miljoen christenen tot de EEKG, dat is ongeveer 18 procent van de bevolking. De organisatie is aangesloten bij de Wereld Evangelische Alliantie en telt 29.805 plaatselijke gemeenten.

 

(bron: WEA

Nieuwsbrief