slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gedwongen geloof is geen geloof

InterCom190322 WEAgedwongengeloofVorige maand nam Efraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie deel aan de Wereldwijde Conferentie over Menselijke Broederschap in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Hij was daarvoor uitgenodigd door de Muslim Council of Elders. Tijdens zijn toespraak voor de conferentie sprak hij over de ‘sterke bijdrage aan wereldvrede’ die christenen kunnen maken, aangezien ze door Jezus Christus geroepen zijn om vrede te stichten.

Aan de conferentie namen verschillende honderden religieuze leiders van uiteenlopende godsdiensten. Het evenement werd geleid door de de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. De  locatie van de bijeenkomst is opvallend vanwege de relatief grote religieuze tolerantie van de emiraten in een regio die over het algemeen niet echt openstaat voor andere godsdiensten dan de islam. I

 

n het land is er een hoog percentage buitenlandse werknemers, waarvan er veel tot de christelijke traditie behoren. Ze hebben er de vrijheid om kerken te bouwen en erediensten te houden. De hoop is dat interreligieuze dialogen zoals de Conferentie over Menselijke Broederschap zal bijdragen aan wederzijds begrip onder leiders van de verschillende godsdiensten. Dat zou dan weer meer aanvaarding en verdraagzaamheid tot gevolg moeten hebben.

“Voordat ik Algemeen Secretaris van de WEA werd, heb ik 22 jaar lang leiding gegeven aan de Evangelische Alliantie in de Filippijnen. Ik was in die tijd sterk betrokken bij het bouwen van bruggen tussen christenen en moslims. Wat er gerealiseerd werd op de Filippijnen, kan ook op andere plaatsen gebeuren”.

Vervolgens illustreerde Tendero waarom christenen vrede door overtuiging zoeken. “Aangezien we volgelingen van Jezus zijn, willen we zijn geboden gehoorzamen, zeker als het gaat over het liefhebben van God en van de naaste als onszelf. Die liefde is opofferend en niet zelfzuchtig. Dat vraagt van ons dat we de anderen dienen en hoger schatten dan onszelf”.

“In de tweede plaats onderschrijven de volgelingen van Jezus de leerstelling dat God de mens naar Zijn beeld geschapen heeft. Hoewel dat beeld vertroebeld is door de zonde, is het niet verdwenen. Daarom kent de Bijbel een hoge waarde toe aan ieder mens. In de derde plaats beveelt de Bijbel ons om vredestichters te zijn. We moeten volgens de Romeinenbrief alles najagen wat vrede brengt en mensen opbouwt”.

Efraim Tendero gaf een voorbeeld uit zijn eigen land: een van de vorige presidenten van de Filippijnen bestreed op een uitgesproken manier alle moslimrebellen. Tijdens zijn bewind gebruikte het leger alle gelegenheden om rebellenkampen te veroveren. Daarbij werden ook veel huizen van burgers getroffen. Als antwoord daarop hebben veel evangelische kerken geld bij elkaar gebracht om de huizen te herstellen en zelfs om de plaatselijke moskee te herbouwen. De moslimleider heeft die christenen verwelkomd en heeft het gebied tot een ‘vredeszone’ uitgeroepen.
“Dat zijn acties die christelijke en islamitische gemeenschappen overal ter wereld zouden kunnen ondernemen, zonder dat het iets afdoet aan hun overtuiging. Als we bruggen bouwen door dergelijke vriendschappelijke acties, zullen misverstanden en haat snel verdwijnen”, voegde hij daar aan toe.

Tendero besloot zijn toespraak met enkele voorbeelden die – als ze worden toegepast – op een natuurlijke manier kunnen leiden tot meer respect voor mensen met een andere overtuiging. Dat gebeurt door ‘actief luisteren’, ‘empatisch begrip’ en ‘doelbewuste samenwerking’. Hij benadrukte ook het enorme potentieel als mensen samen opkomen ter ondersteuning van wederzijds respect en een vreedzame dialoog.

Op het vlak van godsdienstige bekeringen, een bijzonder gevoelig punt in gebieden waar aanhangers van verschillende godsdiensten samenleven, stelde Tendero: “In de loop van de geschiedenis hebben christenen soms harde standpunten ingenomen ten opzichte van mensen die het christelijke geloof vaarwel zegden, maar we zijn tot het inzicht gekomen dat gedwongen geloof eigenlijk geen geloof is”.

(bron: WEA)

Nieuwsbrief