slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Leider getroffen kerk Sri Lanka wil daders vergeven

InterCom190505 SriLankaOp Paaszondag werden verschillende kerken op Sri Lanka getroffen door uitermate dodelijke aanslagen. Naar aanleiding daarvan gaf de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk een persbericht uit, waarin de voorganger van een van de kerken liet weten de daders te willen vergeven.

In het bewuste persbericht lezen we: “De leider van de evangelische kerk in Batticaloa, Sri Lanka op Paaszondag heeft laten weten dat hij de aanvallers wil vergeven en hij bedankt iedereen die hulp geboden en gebeden heeft. Pastor Roshan Mahesen heeft ook laten weten dat zijn toewijding aan de missie van de kerk onveranderd blijft. De voorganger zei: “We zijn gekwetst en we zijn boos, maar tegelijk wil de gemeente en ieder getroffen familielid aan de zelfmoordterrorist zeggen: we hebben je lief en we vergeven je, wat je ons ook hebt aangedaan hebt. We houden van je omdat we in de Heer Jezus Christus geloven. Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wij, die in het voetspoor van Jezus willen wandelen, zeggen dus ook: Heer, vergeef deze mensen”

In een video die verspreid werd door de Sri Lankan Christian Ministry ‘The Life’ zei pastor Roshan verder: “Ik wil iedere kerk in de wereld, iedere gelovige, iedereen die ik ken en die ik niet ken, die me gecontacteerd heeft, berichten gestuurd heeft en mij bemoedigende woorden gestuurd heeft, van harte bedanken. Ik wil uit het diepste van mijn hart bedanken. Ieder woord betekende zo’n troost en kracht voor mij. We zullen standhouden en doorgaan op met wat de Heer in ons leven bedoeld heeft en we zijn bereid om de opdracht te vervullen die de Heer ons gegeven heeft”.

Pastor Chrishanthy Sathiyaraj, leider van een Sri Lankaanse kerk, stichter van ‘The Life Linistry’ en lid van het bestuur van de EA van het Verenigd Koninkrijk, gaf het volgende commentaar: “Deze afschuwelijke aanslagen hebben de wereld geschokt, het geweld heeft een weerslag op mijn vrienden en mijn familie en veel mensen in de Sri Lankaanse gemeenschap van het Verenigd Koninkrijk kennen mensen die bij de aanval zijn omgekomen. Toch zouden we naar de woorden van pastor Roshan moeten luisteren en de aanvallers beantwoorden met vergeving in plaats van haat. Jezus Christus roept ons op om ook degenen die ons vervolgen lief te hebben en er is in deze situatie niets krachtiger dan te kiezen voor liefde. Laten we daarom vergeven, naast elkaar staan en Gods Koninkrijk bouwen. We moeten niet opgeven”.

Steven Clifford, algemeen directeur van de EA, voegde er aan toe: “Pastor Roshan biedt liefde aan en vergeving kan alleen voortkomen uit de wetenschap dat we zelf vergeven zijn door Jezus. Ik zal voor hem blijven bidden en voor alle andere gelovigen in Sri Lanka, dat ze zullen beseffen dat de hoop in Christus alle angst overwint”.

De videoboodschap is te bekijken op deze link

https://www.facebook.com/thelifelivebetter/videos/382747408986044/

 

(bron: EA-UK, World Evangelical Alliance) 

 

 

Nieuwsbrief