slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Pat Robertson: “Jonge aarde is onzin”

InterCom190505 PatRobertsonBekende TV-predikant spreekt zich uit tegen creationisme

De conservatieve TV-predikant Pat Robertson verwerpt het geloof dat het heelal slechts 6000 jaar oud is en noemt het idee ‘nonsens’. Hij deed de uitspraak in zijn programma ‘The 700 Club’ naar aanleiding van een vraag van een kijker. “Het universum is bijna 14 miljard jaar oud, daar is geen twijfel over mogelijk, we hebben daar overweldigend veel geologisch bewijsmateriaal voor. 6000 jaar is totaal onmogelijk”. Hij voegde er aan toe dat de school die hij heeft opgericht, de Regent University, de theorie van de oude aarde leert. “Toen ze probeerden een cursus creationisme in elkaar wilden steken, was dat onzin en vreselijk gênant.  Als Christenen moeten we de waarheid kennen en als je die kent, dan sta je in verwondering over de God die alles geschapen heeft. Kijk naar de enorme zonnestelsels en de sterren, er zijn er biljoenen van in het universum. Dus laten we God eren voor wat Hij gedaan heeft en Hem niet beperken tot 6000 jaar”.

 

Christelijke leiders in Amerika denken verschillend over de leeftijd van de aarde. Een onderzoek van LifeWay Research Survey in 2011 liet zien dat 46 procent van de voorgangers akkoord gingen met de stelling dat de aarde 6000 jaar oud is, terwijl 43 procent het daar niet mee eens was. Leiders met een hogere opleiding zijn minder geneigd om het jonge aarde creationisme aan te hangen.

De stroming van het creationisme die de theorie van de jonge aarde verdedigt, doet dat op grond van de Bijbel die leert dat er ongeveer 2000 jaar zit tussen Adam en Abraham en 4000 jaar tussen Abraham en nu (in de veronderstelling dat de aartsvader rond 2000 v. Chr. leefde). In 2017 kwam er een film uit (‘Is Genesis History’) met de bedoeling het idee te weerleggen dat het idee van een jonge aarde ‘onwetenschappelijk’ zou zijn. “We leven in een tijd dat het huidige wetenschappelijke paradigma infiltreert in veel opleidingsinstituten en in het evangelische leiderschap doordat het idee gepropageerd wordt dat de wetenschap de kwestie heeft opgelost”, aldus Del Tackett, de man achter  The Truth Project van Focus on the Family. “Ik zou tegen Christenen willen zeggen dat wanneer je je vertrouwen daarin stelt en je zegt dat Gods Woord maar een analogie is of een vergelijking, je het Woord van God verdraait. Je hebt de volgorde verkeerd: we moeten beginnen met het Wood van God, met het verslag dat God ons gegeven heeft en ons daarop baseren. Dan pas kijken we naar de wereld om ons heen. Alleen op die manier zullen we de zin van alles ontdekken”.

Pat Robertson (89) is de stichter van het Christian Broadcast Network, succesvol zakenman en probeerde in 1988 genomineerd te worden voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij is een politiek activist voor christelijk rechts en richtte in 1989 de Christian Coalition op. Hij heeft heel wat ophefmakende uitspraken gedaan: zo voorspelde hij in 1976 dat de wereld zou eindigen in 1982. 

(bron: The Christian Post)

 

Nieuwsbrief