slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bulgaarse Christenen halen opgelucht adem …

InterCom190610 BulgaarseChristenenTot de val van ‘de muur’ was Bulgarije een communistisch land waar evangelische christenen doorgaans hun geloof ondergronds moesten beleven. Sindsdien is er veel veranderd, maar de verhouding van de overheid tot religieuze groeperingen – zeker als ze niet tot de Orthodoxe Kerk behoren – ligt regelmatig moeilijk. Dat bleek opnieuw eind vorig jaar toen er wetsvoorstellen werden ingediend die sterk in het nadeel van minderheidsgroepen dreigden uit te draaien. De Bulgaarse Evangelische Alliantie reageerde alert, en deed een beroep op andere allianties via de EEA en de WEA. De druk vanuit het buitenland zette de Bulgaarse regering aan het denken en de voorstellen werden aangepast.

In de eerste versie van de nieuwe wettekst werden een aantal bepalingen geformuleerd die bijzonder nadelig waren voor de religieuze minderheden. Zo zou een wettelijke status voor een godsdienstige groep alleen nog maar mogelijk zijn als er meer dan 300 leden waren, werd het ontvangen van  financiële steun uit het buitenland sterk gereglementeerd en mochten rituele handelingen alleen nog maar verricht worden door mensen die in Bulgarije zelf een theologische opleiding hadden genoten.  Allemaal zaken die de inbreng van zendelingen sterk zouden bemoeilijken en die de meeste evangelische kerken in de illegaliteit zouden duwen. De wet, die oorspronkelijk de bedoeling had om religieus extremisme tegen te gaan, schoot op alle terrein haar doel voorbij.

Gealarmeerd door de teksten, lieten de verschillende godsdienstige groepen in het land een protest horen. De Bulgaarse Evangelische Alliantie speelde daarbij een belangrijke rol, en langs die weg werden ook allianties uit andere landen gemobiliseerd. Half december, in de koudste en donkerste dagen van 2018, kwamen veel verontruste burgers in Bulgarije op straat en organiseerden verschillende kerken gebedssamenkomsten. Inmiddels heeft het Bulgaarse parlement de voorstellen bijgestuurd, en is de Evangelische Alliantie blij met de aanpassingen die gemaakt werden. Het minimum aantal leden om te kunnen worden geregistreerd, is vervallen, en godsdientsige scholen van minderheidsgodsdiensten worden niet verboden. Samenkomsten mogen nog altijd gehouden worden buiten de gebouwen die daar officieel voor bestemd zijn en wie zijn gebouw wil laten registreren, mag dat. Giften uit het buitenland blijven mogelijk en buitenlanders mogen nog altijd voorgaan in samenkomsten (de verplichting om eerst toelating te vragen werd vervangen door een meldingsplicht van de activiteiten van buitenlandse predikers). Beperkingen wat betreft de dingen die al dan niet in een preek gezegd mogen worden kwamen te vervallen.

De Bulgaarse Evangelische Alliantie is enorm dankbaar dat zowel gebed als protestacties uit binnen- en buitenland een effect hebben gehad. Het feit dat er zowel internationale steun kwam, is een bijzondere reden tot dankbaarheid. Het toont ook aan hoe belangrijk het voor evangelische christenen is om contacten over de hele wereld te hebben. Maar er is ook bezorgdheid. De gebeurtenissen hebben aangetoond hoe snel en hoe gemakkelijk de godsdienstvrijheid kan worden bedreigd. De evangelische christenen willen dan ook alert blijven voor toekomstige ontwikkelingen.  Men wil zeker niet blind zijn voor het feit dat de overheid blijft proberen om toezicht uit te oefenen op het geloofsleven van haar onderdanen. Maar op dit moment overheerst de dankbaarheid voor het feit dat de ergste dreiging werd afgewend.

(bron: EEA)

Nieuwsbrief