slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortusdebat in VS steeds heviger

InterCom190610 AbortusAmerikaSinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, is het debat rond het al dan niet toelaten van abortus een stuk heviger geworden. Nu de Republikeinen het hoogste ambt weer ‘in hun bezit’ hebben, krijgt de pro-life beweging meer ademruimte. Aan de andere kant zit de ‘Planned Parenthood-beweging ook niet stil, en de afgelopen jaren is de polarisatie sterkt toegenomen. Aan de ene kant is er de staat New York die nog niet lang geleden de mogelijkheden van abortus heeft uitgebreid tot vlak voor de geboorte, aan de andere kant zijn er verschillende staten die een zwangerschapsafbreking in vrijwel alle gevallen verbieden zodra er bij de foetus een hartslag waarneembaar is. Terwijl de een vecht voor het leven van het ongeboren kind, strijdt de ander voor de verworven rechten van de vrouw. Welke richting de Verenigde Staten in de toekomst uit zullen gaan, is verre van zeker.

“De balans helt eindelijk over naar de kant van het ongeboren kind”.  Dat is toch het gevoel dat leeft bij verschillende pro-life-bewegingen in de Verenigde Staten. Daarbij gaat het niet alleen om het feit dat enkele staten het recht op abortus hebben ingeperkt, het heeft ook betrekking op de hoop dat de rechtspraak zich verder ontwikkelt in de richting van de bescherming van het ongeboren kind. Abortus is in de VS toegelaten sinds de uitspraak in de controversiële zaak ‘Roe vs Wade’, zowat de bekendste vonnis van het Federale Hooggerechtshof. Wade was de openbare aanklager van Dallas County, die het antiabortusstandpunt van de staat Texas verdedigde tegen Roe, de schuilnaam voor een Amerikaanse vrouw die in 1970 na een vermeende verkrachting vroeg om een abortus. Uiteindelijk kwam die zaak in 1973 voor het Hooggerechtshof in Washington. Roe won de zaak, en sindsdien is abortus in Amerika gelegaliseerd en wordt het door heel wat vrouwen beschouwd als een fundamenteel recht.

De pro-life beweging in de VS heeft zich nooit neergelegd bij de uitspraak in de zaak Roe vs Wade. De hoop bestaat nog altijd dat een nieuwe beslissing van het Hooggerechtshof de huidige regeling teniet zal doen. Nu de samenstelling van het Hof conservatiever is geworden, is de kans daarop ook wat groter geworden. Het goedkeuren van wetten op het niveau van de individuele staten heeft in zekere zin ook de bedoeling om nieuwe rechtszaken uit te lokken. Wat dat betreft lijkt er ook een zeker opbod tussen verschillende staten te zijn. Tot voor kort was abortus vrijwel overal mogelijk na een verkrachting, in geval van incest en wanneer het leven van de moeder in gevaar was. Alleen die laatste optie blijft overeind. Ook de termijn waarbinnen tot een abortus mag worden overgegaan, verschilt van staat tot staat. Alabama bijvoorbeeld keurde onlangs een nieuwe wet goed, die uitgaat van de ‘fetal heartbeat’, het feit of er al dan niet bij de foetus een hartslag waarneembaar is. Zodra dat het geval is – en dat is ongeveer 6 weken na de bevruchting - mag de zwangerschap niet meer worden afgebroken. De indienster van de wet, Terri Collins, is duidelijk: een baby in de baarmoeder is een persoon. Het leven is heilig zodra de bevruchte eicel zich in de baarmoederwand heeft genesteld en elke aanval op het leven wordt beschouwd als moord.

Alleen al dit jaar zijn er in 16 staten van Amerika wetsvoorstellen ingediend die het recht op abortus willen inperken. Het feit dat ze zich moreel gesteund voelen door president Trump speelt daar zeker een rol bij. VRT-correspondent Björn Soenens betwijfelt overigens of de Amerikaanse president wel echt zo ‘anti-abortus’ is: “Trump kan het eigenlijk niet schelen (vroeger was hij zelfs voor het recht op abortus), maar hij heeft zich bekeerd tot antiabortusactivist omdat hij zich daardoor verzekerd wist en weet van tientallen miljoenen evangelisch-christelijk-conservatieve kiezers”.

In woord en daad
Het overgrote deel van de Amerikaanse evangelische christenen veroordeelt inderdaad iedere vorm van zwangerschapsafbreking en is geneigd presidentskandidaten te steunen die hun overtuiging delen. Vanuit Bijbels perspectief veroordelen ze abortus als moord. Maar de hele problematiek vergt meer dan een louter veroordelen van vrouwen die een einde laten maken aan een zwangerschap. Immers, in veel gevallen is er een achterliggende problematiek die aandacht verdient. Een van Amerika’s grootste ‘zwarte denominaties’, de Church of God in Christ (CoGiC) lanceerde onlangs een tweeledige campagne. Enerzijds organiseert ze een politieke actie tegen de pro-abortus-standpunten, anderzijds biedt ze ondersteuning aan kwetsbare moeders die besloten hebben hun kind te houden. Met andere woorden; ze vragen hun kerken om vrouwen die geconfronteerd worden met een ongewenste zwangerschap de nodige hulp te bieden. De denominatie richt zich vooral op vrouwen uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap die anders ‘de deuren vande Planned Parenthood-instellingen of een andere abortuskliniek zouden binnengaan’.

Leslie Monet, de internationale directrice van de Family Life Campaign van de CoGiC, betreurt dat zo weinig – blanke en zwarte – denominaties ronduit uitkomen waar ze voor staan. Binnen de beweging is men vooral bezorgd over het feit dat er binnen de zwarte gemeenschap relatief veel meer abortussen voorkomen dan onder de rest van de bevolking. In een stad als New York ligt de abortusratio in de zwarte gemeenschap dermate hoog dat er meer baby’s geaborteerd dan geboren worden. Monet’s engagement in de beweging heeft deels te maken met het feit dat ze zelf geadopteerd werd nadat haar zwangere moeder in contact kwam met hulpverleners van een CoGic-kerk in Jacksonville. “Het verhaal van mijn adoptie is ontroerend en het geeft me de nodige brandstof om te blijven vechten voor andere vrouwen. Eerlijk gezegd was de kans dat ik nooit geboren zou worden heel groot”.

Het is niet de eerste keer dat kerken inzien dat ze vrouwen in nood kunnen helpen, maar Monet betreurt het feit dat er in de christengemeenschappen in het algemeen zo weinig over gesproken wordt.  Binnen haar eigen denominatie wil ze dat anders zien: “We willen dat ieder lid geëngageerd is als het op leven aankomt. We willen dat ieder lid de feiten kent over wat een abortus doet, en hoe we onze generatie kunnen helpen om uit de cyclus van de dood te geraken”. Hoe de acties er uit zullen zien, laat ze voornamelijk aan de plaatselijke kerken over: “Het is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige kerken samenkomen om te bidden bij de ingang van een abortuskliniek, en te spreken met de mensen die er binnengaan. We willen ze dan wijzen op de alternatieven die wij te bieden hebben. Dat kan ook inhouden dat we ze onderdak bieden en de nodige bestaansmiddelen”.

Controverse
Terwijl veel kerken vanuit een pro-life standpunt ijveren voor de aanpassing van de wetten, zijn de voorstanders van het recht op abortus minstens even militant. MeToo-activiste Alysse Milano heeft opgeroepen tot een seksstaking; ze roept vrouwen op om geen seks meer te hebben met mannen in Alabama en Georgia, zolang de vrouwen de autonomie over hun eigen lichaam niet terugkrijgen. Tegenstanders van een verstrakking vrezen dat er vrouwen zullen sterven als gevolg van slecht uitgevoerde illegale abortussen. Verschillende TV- en filmmaatschappijen willen niet langer draaien en produceren in Georgia. Een behoorlijke financiële tegenvaller, maar pro-life bewegingen roepen dan weer toeristen op om naar deze staat te reizen en daar hun vakantiebudget te besteden.  De strijd wordt op het scherpst van de snede gevoerd: in Iowa en Kentucky hebben lokale rechtbanken de verstrakte abortuswetten intussen geblokkeerd. In Ohio probeert dan weer een wetsvoorstel ook de dekking voor abortus (in een erkend gezondheidscentrum) in de ziekteverzekering te schrappen.

De deelnemers aan het Campaign for Life gala in Washington, begin juni, zien de toekomst hoe dan ook positief tegemoet, nu het ‘po life kamp’ in de VS vooruitgang boekt. Opvallende aanwezige was de voormalige gouverneur van South Carolina en voormalig VS-ambassadrice in de Verenigde Naties. Ze merkte op dat linkse politici abortus gebruiken om vrouwen te verdelen en dat onder het mom van het belang van feminisme: “Maar dat is geen echt feminisme. Het idee dat vrouwen verplicht zijn om bepaalde waarden aan te hangen is het grootste ‘anti-vrouw’ idee in de cultuur van vandaag. Het verwerpt de ideeën van gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid die de uitgangspunten van de vrouwenbeweging zouden moeten zijn. Als een pro-life, vrouwelijke gouverneur had ik een uniek platform en ik heb alles gedaan om het goed te gebruiken. Niet door mensen aan te vallen die het niet met me eens waren, niet door de andere kant te kleineren, maar door het debat een nieuwe wending te geven; door uit te leggen dat pro-life zijn niets te maken heeft met voor of tegen vrouwen te zijn. Het gaat over het recht van een baby om te mogen leven – en dat is het grootste basisrecht”.

(bronnen: Christian Post, Evangelical Focus, VrtNws)

Nieuwsbrief