slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Methodisten houden vast aan traditioneel huwelijk

InterCom190610 MethodistenHomohuwelijkmaar zijn intern verdeeld

Na uitvoerige debatten heeft de United Methodist Church met een krappe meerderheid besloten haar standpunt rond het huwelijk niet te veranderen. De voornamelijk liberale en pro-LHBT delegatie uit de Verenigde Staten had geprobeerd om de regels op dit vlak aan te passen. De vraag was in de eerste plaats om iedere aangesloten kerk de vrijheid te geven om een eigen doctrine te volgen wat betreft de menselijke seksualiteit.

Als gevolg van de stemming (438 afgevaardigden voor het traditionele standpunt, 384 tegen) blijven homohuwelijken uitgesloten in de Methodistenkerk en zullen praktiserende homo’s geen functie binnen de denominatie mogen uitoefenen.

De discussie werd gevoerd omdat steeds meer UMC-leiders in de Verenigde Staen zich als homoseksueel hebben geout. De Amerikaanse pro-LHBT afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de UMC hebben ermee gedreigd de denominatie te verlaten en homohuwelijken te zullen afsluiten – en die ook uitgebreid in de media te brengen. Veertig procent van de afgevaardigden in de vergadering waen afkomstig uit andere landen dan de VS, voornamelijk uit Afrika. Binnen de denominatie is er een steeds sterkere culturele diversiteit.

Volgens onderzoek beschouwt 44 procent van de leden van de Methodistenkerk zich als theologisch conservatief, terwijl 28 procent zich uitgesproken liberaal vindt. Onder de voorgangers liggen die cijfers dichter bij elkaar. Afgevaardigden van beide kampen gaven aan dat op die manier een splitsing binnen de denominatie onvermijdelijk wordt. De United Methodist Church is een van de grootste Protestantse denominaties in de VS. Wereldwijd kent de organisatie 12 miljoen leden. Daarnaast zijn er in de wereld nog ongeveer 75 miljoen Methodisten die niet tot de UMC behoren.

Ook andere groepen van Methodisten discussiëren over het thema homoseksualiteit. De werkgroep Huwelijk en Relaties van de kerk in het Verenigd Koninkrijk pleit voor het openstellen van de kerk voor de inzegening van homohuwelijken. “Als deel van haar roeping en missie moet de Methodistenkerk openstaan voor de realiteit waarin mensen leven. Dat heeft ook betrekking op de vragen rond de aard van het huwelijk, samenwonen en de seksuele geaardheid”, stelt Ken Howcroft, voorzitter van de werkgroep.

Het rapport, dat als titel ‘God verenigt ons in liefde’ meekreeg, staat te lezen: “Het is nodig dat we iets doen met het leed dat veroorzaakt wordt bij de mensen de indruk krijgen dat ze door de huidige definitie als minderwaardige personen worden beschouwd”. Daarom wil men liever geen verschil maken tussen hetero- en homohuwelijken, of tussen getrouwd zijn of ongehuwd samenwonen. Dat laatste kan beschouwd worden als een van de stadia die leiden naar een huwelijk. De werkgroep benadrukt dat de kerk mensen die samenwonen moet steunen als een huwelijk een ‘moeilijke optie’ is. Volgens het rapport zou er ook ruimte moeten komen voor het inzegenen van een partnerschap. Daarvoor zouden liturgieën en gebeden voor moeten worden opgesteld. De voorstellen voorzien wel in uitzonderingen, zodat voorgangers die een bezwaar hebben vanwege hun ‘persoonlijke overtuiging en integriteit’, niet verplicht zullen worden om een ‘homohuwelijksdienst’ te leiden.

De ‘Methodist Evangelicals Together’, de grootste onafhankelijke stroming binnen het Britse methodisme, heeft al op het rapport gereageerd met de vraag de huidige definitie van het huwelijk te behouden. “Wij houden vast aan de overtuiging van Wesley dat het evangelie voor iedereen is, dat de Bijbel de hoogste autoriteit is wat betreft geloof en praktijk en dat iedere Christen geroepen is tot heiligheid”, laat de groep in een verklaring weten. “We houden daarom vast aan het Bijbelse begrip van het huwelijk als een levenslang verbond van een man en een vrouw, en we vragen de kerk om daar ook aan vast te houden”, concludeert de verklaring.
Het rapport van de werkgroep zal in eind juni tijdens een conferentie in Birmingham besproken worden en in september aan de synode worden voorgelegd. De uiteindelijk beslissing over de aanvaarding van het (al dan niet aangepaste) rapport zal in februari 2020 vallen.

(bron: Evangelical Focus)

Nieuwsbrief