slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelische actie tegen de klimaatcrisis

InterCom190713 MilieuzorgChrisElisaraWEA roept op tot actieve milieuzorg

“We moeten de uitstoot van koolstof beperken om Gods schepping te beschermen. Ethisch handelen en doen wat recht is in Gods ogen is enorm belangrijk. Wat betreft onze levensstijl moeten we keuzes maken die evenredig zijn met de Bijbelse waarden”, zegt Chris Elisara, directeur van de Creation Care Taskforce van de World Evangelical Alliance aan het evangelische nieuwsagentschap Protestante Digital. Hij legt uit waarom …

De wereldwijde beweging die het milieu wil beschermen is er in geslaagd om voor een deel de erkenning te krijgen waar ze al decennialang om vraagt. De studentenbeweging tegen de klimaatverandering, waarvan de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg het bekendste gezicht is, heeft zich over een groot deel van de wereld verspreid. De Groenen hebben 17 extra verkozenen in het Europees Parlement sinds de verkiezingen van 26 mei 2019. Daarnaast klinken er verschillende stemmen die steeds sterker proberen om mensen steeds meer bewust te maken van de milieuproblematiek.

 

Echter, de economische structuren in deze wereld gaan maar langzaam vooruit en er bestaan geen strakke beleidslijnen om tegen de klimaatcrisis te strijden. Er is alleen de afspraak om de stijging van de globale temperatuur te beperken tot 1,5°, zoals overeengekomen op de klimaatconferentie van 2016 in Parijs. In april 2019 heeft de WEA het ‘Duurzaamheidscentrum van Wereld Evangelische Alliantie’ opgericht in Bonn. Dat heeft tot doel om de wereldwijde evangelische gemeenschap te helpen om te handelen als getrouwe en doeltreffende rentmeesters van de schepping. Mathias Boehning, directeur van het Centrum, legt uit dat de doelstelling is om kerken kampioen te maken in de zorg voor het milieu. Onderdirecteur van het Centrum (en tevens directeur van de Creation Care Taskforce van de WEA) waarschuwt: “de klimaatverandering is al bezig, als gevolg van alle CO² die reeds in de lucht is, dus tot op zekere hoogte is een negatieve impact nu al onvermijdelijk”.

Volgens de vertegenwoordigers van het Duurzaamheidscentrum is er duidelijk sprake van een crisis en mogen we dat ook niet ontkennen. Ons leven wordt er door beïnvloed en dat zal alleen maar erger worden, tenzij we ons uiterste best doen om de CO²-uitstoot te verminderen. We zullen steeds meer te maken krijgen met stormen die zwaarder, natter en vernietigender zijn, met warmere en langere perioden van droogte, met stedelijke hitte-eilanden en met verlies van land dicht bij de kust vanwege de stijging van het zeeniveau. Uiteindelijk zullen ook de oogsten op aarde minder worden. We weten niet exact hoeveel de temperatuur op aarde zal toenemen – 1,5°, 2°, 2,5° ? – omdat we niet weten hoe de wereldgemeenschap zal handelen. Iedere graad temperatuursstijging heeft een grote impact, dus alles wat we kunnen doen om de stijging in te tomen, zal een merkbaar effect hebben. Het Duurzaamheidscentrum en de Creation Care Task Force zijn het eens over de eerste en belangrijkste aanbeveling van de bekende evangelische klimaatswetenschapper Katharine Hayhoe, die stelt dat de belangrijkste plaats om te beginnen het gezin en de samenleving is. Door serieuze en doelgerichte discussie komen we tot de ontwikkeling van antwoorden die nodig zijn om de klimaatsverandering tegen te gaan. Voorbij dat vertrekpunt zijn er nog veel andere probleemgebieden die we moeten aanpakken, maar essentieel is wel dat we zo snel mogelijk overstappen van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. Waarom? Dat is een belangrijke vraag voor evangelische christenen. Het simpele antwoord is: ons geloof in Christus, die ons oproept om zorg te dragen voor Zijn geschenk van de schepping en om onze naasten lief te hebben.

Het overkoepelende doel van het Duurzaamheidscentrum is om kerken en gemeenschappen over de hele wereld toe te rusten om de zorg voor de schepping toe te passen in het dagelijkse leven. Op die manier kunnen de christenen een verenigde stem laten horen wat betreft de duurzaamheid. De WEA hoopt dat tegen 2023 twintig procent van de wereldwijde evangelische ‘klimaatsvoetafdruk’ (kerken, scholen ziekenhuizen, enz.) zal bestaan uit hernieuwbare energie. Zo loopt er een pilootproject rond zonne-energie in Oeganda, waarvan gehoopt wordt dat het binnenkort kan toegepast worden in andere landen. Een ander project, Living the Change’ helpt evangelische christenen om een levensstijl aan te nemen die hun persoonlijke impact op de klimaatswijziging vermindert. “Wat ons echt motiveert als individuele evangelische christenen is het verlangen om getrouw te zorgen voor de schepping. Als we onze levensstijl aanpassen, zal dat de klimaatcrisis nog niet echt oplossen – daar zijn andere, grootschalige maatregelen voor nodig – maar ethisch handelen en doen wat recht is Gods ogen maakt toch een verschil”.

Living the Change richt zich speciaal op drie gebieden: energie, voeding en transport. De meeste mensen zijn nu eenmaal geen milieuspecialisten en kunnen daardoor maar weinig doen om het uitsterven van bepaalde soorten te voorkomen of te zorgen voor schonere lucht. Waar ze echter wel invloed op hebben, is de directe omgeving waarin ze leven. Dus komt het er op neer hoe ze handelen in hun eigen steden, buurten en straten. Hoe duurzamer en leefbaarder onze steden zijn, hoe beter dat is voor het wereldwijde klimaat. Daarom heeft de WEA Creation Care Task Force een actieplan ontwikkeld onder de naam ‘Het evangelie en de toekomst van de steden: een oproep tot actie’.  Om dat concreet uit te werken is de WEAZ betrokken bij de ‘Urban Shalom Society’.

Wie meer wil weten over de actie van de WEA kan o.a. terecht bij de Creation Care Task Force.
http://www.weacreationcare.org/


(bron: Protestante Digital/Evangelical Focus, WEA)

Nieuwsbrief