slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gelovigen en ongelovigen samen aan tafel

EEABrusselsOffice25 07aSchirmacherHet Pew Resaerch Centre, algemeen erkend als het meest vooraanstaande en betrouwbare onderzoekscentrum op het vlak van godsdienst en statistieken, stelt vast dat 80 procent van de wereldbevolking in een omgeving met religieuze beperkingen woont. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde onlangs een seminar rond het bevorderen van de geloofsvrijheid. Meer dan 1000 civiele en religieuze leiders namen er aan deel en er waren ook ruim 100 delegaties van buitenlandse regeringen.

Met deze conferentie wil het Ministerie de deelnemers meer bewust maken van de huidige status van de godsdienstvrijheid in de wereld. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen, waaronder de oprichting van 100 international ‘Ronde Tafels’ over de vrijheid van godsdienst. Die worden over de hele wereld verdeeld mert de bedoeling de verschillende landen duidelijk te maken dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen godsdienstige overtuiging. Momenteel bestaan dergelijk alternatieven al in Nigeria, Columbia, Brussel (EU), Genève (VN), Soedan, Oekraïene, New York (VN), Zuid Korea, Taiwan en Italië. Op korte termijn hoopt men ook Ronde Tafels te starten in Roemenië, Hongarije, Iraaks Koerdistaan, Indonesië, Londen, Mexico, Parijs en Mongolië.

De eerste Ronde Tafels werden 10 jaar geleden in Washington opgericht. Al snel werden ze de focus op het vlak van godsdienstvrijheid voor politici, NGO’s, en heel wat activisten op dit terrein. Ook in Brussel, in kringen van de EU, zijn er al verschillende jaren dergelijke gesprekken bezig onder’ de naam FoRB (Freedom of Religion or Belief). In een rondetafelgesprek komen mensen individueel samen om ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor gezamenlijke acties, wereld<wijd. Die suggesties worden dan doorgegeven aan de poliici van de Europese Unie.

Thomas Schirrmacher, president van de International Society for Human Rightsen voorzitter van de Theologische Commissie van de Wereld Evangelische Alliantie, is verantwoordelijk voor de rondetafel in Brussel. In een gesprek met New Europe benadrukte hij het belang van de aanwezigheid van zoveel mogelijk partners en meningen, dus zowel parlementsleden, regeringsambtenaren, vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen – religieus of niet – mensenrechtenorganisaties, experts, journalisten, enzovoorts. “Alleen een eerder informele rondetafel kan aan iedereen de ruimte garanderen om te spreken, samen te werken, coalities opstellen voor brieven, acties en ontmoetingen. Ik ben blij dat dit steeds betere begint te werken in Brussel. Eric Roux, een van de Schirrmachers vijf medevoorzitters, vult aan: “Vrijheid van godsdienst of overtuiging is echt een belangrijk onderwerp in de wereld van vandaag. Discriminatie op basis van religie bestaat overal in de wereld, vervolging bestaat en iedere dag vallen er te veel slachtoffers als gevolg van een godsdienstige keuzes. Dit is niet iets dat regeringen tot nu toe op zichzelf hebben kunnen oplossen. Dit is niet iets wat NGO’s of activisten op zichzelf hebben kunnen oplossen. Maar we geloven dat we samen, activisten, NGO’s – aan een religie gelinkt of niet – en regeringen samen wel tot concrete stappen kunnen komen om van dit probleem af te geraken. De rondetafel staat open voor iedereen van goede wil, en misschien is het vandaag de enig plaats die echt inclusief werkt aan het thema van vrijheid van godsdienst en overtuiging en er zijn ook al goede resultaten bereikt”.

Inclusiviteit is een belangrijk principe van de rondetafel, net zoals vertrouwelijkheid. Discussies zijn altijd informeel; informatie mag verspreid worden, maar de bronnen moeten worden beschermd. Uiteindelijk is godsdienstvrijheid een delicate materie, die de nodige discretie vereist. Het zou immers tragisch zijn, mochten mensen door deze gesprekken in gevaar komen in plaats van beschermd worden. Maar het thema is te belangrijk om er over te zwijgen …

(bron: Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief