slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Veilig leven in Europa vandaag

InterCom200124 EEASlotverklaringIs de wereld, en meer bepaald onze eigen samenleving, onveiliger geworden in de afgelopen decennia? Het was een van de vragen waarover de Algemene Vergadering van de Europese Evangelische Alliantie (EEA) zich afgelopen jaar gebogen heeft. Het is alleszins zo dat de perceptie in die richting wijst en in de politiek wordt door de diverse partijen sterk op het onveiligheids- en onzekerheidsgevoel ingezet, of dat nu gaat om immigratie of over het klimaat. De slotverklaring van de conferentie in Bad Blankenburg is inmiddels ook in het Nederlands vertaald, en als download beschikbaar op onze website. Het document is een startpunt waar nationale allianties en plaatselijke kerken mee aan de slag kunnen gaan en het gesprek in de eigen context op te starten. “We bidden dat het gesprek vervuld mag zijn van hoop, doordrongen van liefde en dat Jezus in het hart ervan mag staan”, aldus de opstellers van de tekst.


Het rapport begint met twee vaststellingen: enerzijds merken we dat in onze maatschappij angst de plaats heeft ingenomen van vertrouwen. Anderzijds is het onjuist om te stellen dat het vroeger allemaal beter was: de ‘goede oude tijd’ was in feite helemaal zo goed niet. Er is nooit een periode geweest dat men overal ter wereld veilig was: ons bestaan werd voortdurend bedreigd door oorlogen, ziektes, hongersnoden, overstromingen en andere natuurrampen. Als de verschijnselen zich niet voordeden, dan was er altijd al de angst dat ze zouden gebeuren. Het verschil met vroeger is wel dat, althans in de Westerse wereld, men er vanuit ging dat God de controle in handen had, terwijl het seculiere denken Hem van het toneel heeft willen verwijderen. De blik op de eeuwigheid werd vervangen door een tijdelijk perspectief.

Onbehaaglijk gevoel
Het mag dan al zijn dat onze tijd niet gevaarlijker is dan anders, via de media – en ook de sociale media – worden we telkens herinnerd aan alles wat er misloopt in de wereld. Of zoals het document het zegt: “We worden overladen met slecht nieuws – over terreur, misdaden allerhande, misbruik, mensensmokkel, voorspellingen over milieurampen en epidemieën. We raken gedesoriënteerd door de vele veranderingen – veranderingen op politiek vlak, veranderingen in het gangbare wereldbeeld, culturele en economische zekerheden die plots in vraag gesteld worden, technologische vooruitgang, emigratie- en immigratiegolven, steden en dorpen die plots niet meer als thuis aanvoelen. Verlies van jobs, onze huizen die onder water komen te staan, onze kinderen die bedreigd worden door bendes, het vooruitzicht van een oude dag zonder familie dichtbij of voldoende financiële reserves, een christelijke asielzoeker die wordt lastgevallen door moslims of die dreigt gedeporteerd te worden naar een plaats waar hij of zij mogelijk vervolgd zal worden … Er zijn vele redenen om bang te zijn.”

Een benadering die alleen afgaat op het direct waarneembare kan bijzonder negatief overkomen. De vragen die tijdens de besprekingen dan ook werden gesteld waren welke hoopvolle perspectieven er zijn en hoe de Bijbel omgaat met angst. “In het Nieuwe Testament wordt het concept angst door Jezus ter discussie gesteld. Hij daagt ons uit om ons vertrouwen op Hem en op Zijn beloftes te vestigen. Het is niet zo dat Jezus angst ontkent of negeert, Hij erkent het bestaan ervan maar vraagt ons er niet aan toe te geven. Door het hele Nieuwe Testament heen loopt het idee dat door de vernieuwing van onze geest, door te leven in perfecte liefde, door onze ogen op Jezus en onze eeuwige hoop gericht te houden, niets op deze wereld, inclusief angst, onze zou mogen controleren of beheersen.”

Actie
Het document van de Europese Evangelische Alliantie houdt ook een oproep in om verder op reis te gaan, nadenkend, biddend en met elkaar pratend over de Uitdagingen waar Europa voor staat: “Er zijn gelegenheden om dichter tot de Heer te komen naarmate we op Hem durven vertrouwen in alle dingen en naarmate we de onwankelbare hoop delen die Jezus iedereen aanbiedt. We nodigen onze evangelische broeders en zusters uit om dit samen met ons te doen.” Een aantal kernpunten van die reis zijn het vertrouwen op de Heer, ongeacht welke moeilijkheden opduiken, het ontdekken van nieuwe manieren om de hoop van Jezus Christus te delen met de mensen rondom ons, en het vinden van de moed om opofferingsgezind te leven. Op ‘politiek vlak’ vraagt de verklaring om te bidden voor de overheden en manieren te zoeken om relaties op te bouwen met de overheden op lokaal, nationaal en Europees niveau, tot zegen voor de samenleving, zodat de veiligheid van allen versterkt mag worden. “Maar laat ons ook niet bang zijn om hen te confronteren met zaken waarvan wij menen dat ze verkeerd zijn, het perspectief dat God ons biedt in het debat te brengen en gepaste maatregelen voor te stellen”.

De volledige slotverklaring is te lezen op de website van de EAV.

Nieuwsbrief