slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelische kerken en de Palestijnse Autoriteit

InterCom200124 WEA PalestijnseAutoriteitTwaalf jaar lang hadden ze ervoor gebeden, en tijdens de Algemene Vergadering van de WEA in  Indonesië kon het goede nieuws naar buiten gebracht worden: de nationale alliantie ‘Local Evangelical Churches in the Holy Land’ was door de overheid erkend en had daardoor een officiële wettelijke status. Brian Stiller, wereldwijde ambassadeur van de World Evangelical Alliance bracht enthousiast verslag uit van het gebeuren en geeft zijn opinie over de situatie waar de evangelische kerken in Israël en Palestijns gebied zich bevinden.

Twaalf jaar geleden vroeg de alliantie van evangelische christenen uit de gebieden in Israël die onder de bevoegdheid van de Palestijnse Autoriteit (PA) vallen erkenning vanwege de overheid. Ze deden dat met een stevige dosis volharding.

 

Het was vooral voorganger Munir Kakish, voorzitter van de alliantie, die enorm veel tijd in de hele procedure stak. Zijn belangrijkste argument ten opzichte van de Palestijnse regering was: we kunnen als kerken onze omgeving beter dienen wanneer ze de mogelijkheid krijgen om ons aaneen te sluiten in een evangelische alliantie. Hij redeneerde daarbij dat het de kerken de mogelijkheid zou geven om met één stem te spreken met de PA, maar het zou ook de regering de gelegenheid geven om de evangelische gemeenschap in zijn geheel aan te kunnen spreken.

Veertig jaar geleden waren er zo’n 50.000 christenen – tegenover miljoenen moslims – in de door de Palestijnen gecontroleerde gebieden. Aanvankelijk kwamen ze samen in tenten, naderhand in huizen van andere christenen en uiteindelijk hadden ze  de mogelijkheid kleine gebouwen te huren. In de schaduw van het voortdurende conflict tussen Israeli’s en Palestijnen, ontwikkelden deze kerken en dienden ze hun omgeving, ook al waren er verschillende zaken die de voorgangers en gemeenteleden behoorlijk ontmoedigden.

In de eerste plaats is de regio die bekend staat als de ‘Westelijke Oever’ duidelijk een islamitisch gebied. Hoewel de (evangelische)  christenen zich in ‘het land van Jezus’ bevinden, worden ze geconfronteerd met de overheersing van de islam. Tegelijk hebben ze te maken met de dominantie van de traditionele kerken: de Rooms-Katholieke en de Orthodoxe. Het ‘Heilige Land’ is vooral een complex en overbevolkt land. Er zijn verschillende lagen van controle, historische banden, geweld tussen en binnen godsdiensten, … In die wereld bevinden zich ook Palestijnse volgelingen van Christus. Ze zitten doorgaans geklemd tussen twee meningen: veel christenen zijn van mening dat het hele land een Joodse staat zou moeten zijn, terwijl anderen in het voordeel van de (islamitische) Palestijnen pleiten. In die moeilijke positie proberen de kerken het evangelie van de (in hun eigen omgeving) Opgestane Heer te verspreiden.

Het is opvallend dat de Palestijnse evangelische kerken nu een wettelijke status hebben, terwijl de gemeenten in de door Israël zelf bestuurde gebieden niet erkend worden door de overheid. Botrus Mansour, voorzitter van de Conventie van Evangelische Kerken (die lid is van de WEA) liet onlangs nog weten dat het verlangen er nog altijd is om door de Joodse autoriteiten erkend te worden. De Israëlische alliantie, die uit vijf evangelische denominaties bestaat (Assemblies of God, Baptisten, Christian & Missionary Alliance, de Kerk van de Nazarener en de Open Broeders) hebben dezelfde behoeften als de kerken op de Westelijke Oever: het recht en de vrijheid om te kunnen beslissen over zaken als huwelijk en echtscheiding, gebouwen op naam van de kerk, maar ook het openen van een bankrekening; tot nu toe moet die op naam van een privé-persoon staan.

In deze tijd van grote bewegingen, megakerken en wereldwijde bedieningen, is dit verhaal van de kerken op de Westelijke Oever onder Palestijns bewind en les in leiderschap. We vinden hier een voorganger, die week na week, jaar na jaar naar de regeringsgebouwen trekt. In stilte, niet als een demonstrant. Hij kwam met vragen  niet met eisen. Hij was creatief, goed geïnformeerd en volhardend. Hij zorgde ervoor dat een afgevaardigde van de WEA contact opnam met een aantal Palestijnse vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties in New York. Hij nodigde Efraim Tendero, algemeen secretaris van de WEA, uit voor een ontmoeting met de Palestijnse leider Abbas. Uiteindelijk werd de overheid wakker en gaf ze een wettelijke status aan de kerken. Dat was een geweldig moment voor Kakish en zijn kerken.

Welke vrijheid hebben deze kerken nu gekregen?
“Het is belangrijk om te weten dat de Palestijnse overheid geen autoriteit heeft over de kerken. We hebben de vrijheid om te preken, zoals dat in onze statuten staat. We hebben de vrijheid om te evangeliseren. We hebben nu ook de burgerrechten die we voordien niet hadden, zoals de registratie van onze gebouwen op naam van de kerk. Er is ook geen vervolging vanwege de overheid. We kunnen artikelen in de kranten publiceren, we langs de huizen gaan en mensen uitnodigen om naar de kerk te komen. We kunnen zalen huren voor speciale evenementen”.

De Palestinse christenen hebben ook een boodschap voor de vele (christelijke) toeristen die Israël bezoeken: “Breng ook eens een bezoek aan de christenen op de Westelijke Oever. We willen door jullie bemoedigd worden, we willen dat je ons kent, zodat je voor ons kunt bidden.”
(bron: WEA)

Nieuwsbrief