slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wanneer gaan de kerkdeuren terug open?

InterCom200523 HeropeningKerkenEen overzicht van binnen en buiten de grenzen

Op het moment dat de discussie rond sportevementen en concerten nog volop aan de gang leek, was de beslissing om de kerken in ons land te sluiten blijkbaar al gevallen. Het is misschien vooral een kwestie van perceptie, maar het had er alle schijn van dat de erediensten zonder al te veel protest werden stopgezet, terwijl men het er nog niet over eens was of de voetbalcompetities ook stilgelegd moesten worden. Nu de lockdownmaatregelen versoepeld werden, lijkt degene die het luidst van zich laat horen, het eerst bediend wordt. Natuurlijk, de bestrijding van het Coronavirus is absoluut belangrijk en social distancing geldt voor iedereen, maar de impressie blijft dat de kerken heel gemakkelijk gesloten werden – en ook weer moeilijk opengaan. Inmiddels wordt in een aantal landen actief gewerkt aan de heropening van de ‘gebedshuizen’ – zij het onder strikte voorwaarden, maar in België blijft het tot nu toe redelijk stil.


De Europese evangelische nieuwsdienst Evangelical Focus deed een rondvraag bij een aantal nationale evangelische allianties om te zien hoe de zaken er voor stonden. Iedere situatie is uiteraard uniek, maar in een aantal landen wil men de kerken eind mei of begin juni de gelegenheid bieden om terug samen te komen. Daar zitten uiteraard een aantal voorwaarden aan vast. In Oostenrijk bijvoorbeeld, mag er 1 bezoeker zijn per 10 m², zal ieder van hen een mondmasker moeten dragen, en zal alles wat tijdens de dienst gebruikt wordt, ontsmet moeten worden. De grote kathedralen zullen doorgaans geen probleem hebben met de vereiste van de oppervlakte, maar voor de kleine evangelische kerken zal het niet eenvoudig zijn.

In Italië – het land dat zwaar werd getroffen, en waar de crisis in feite begonnen is – kunnen de kerken binnenkort terug open, al is er een restrictie die ervoor zorgt dat hooguit 1/3 van het normale aantal kerkgangers de dienst kan bijwonen. Een mogelijke oplossing is meerdere diensten organiseren, zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het gemeenteleven. Leonardo De Chirico, ondervoorzitter van de Italiaans evangelische alliantie, liet weten dat er een dringend verzoek naar de regering was gestuurd om een einde te maken aan de beperkingen, zeker waar het de religieuze activiteiten betrof: “We begrijpen de argumenten wat betreft de gezondheid, maar het blijft moeilijk te accepteren dat de overheid op deze manier zoveel invloed heeft op het geloofsleven van de verschillende gemeenschap.” Spanje, ook zwaar getroffen door COVID-19, werkt momenteel ook aan een stapsgewijze opening van de kerken.

De directeur van de Ierse evangelische alliantie laat weten dat het nog wel een paar maanden kan duren voordat de lockdown volledig opgeheven wordt. Aan de kerken wordt aanbevolen om enerzijds diensten online te verzorgen en anderzijds kleinere ontmoetingen te houden van zodra ze toegelaten worden. In Duitsland gingen de kerken begin mei al weer open, al hebben een aantal deelstaten samenzang verboden (wegens het verhoogde risico op verspreiding van het virus). De toelating was een compromis dat onderhandeld werd tussen de overheid en de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten.

Overleg met regeringsinstanties blijkt cruciaal te zijn bij het verkrijgen van meer mogelijkheden om samen te komen. Jan Wolsheimer, Algemeen Directeur van de Nederlandse evangelische alliantie – MissieNederland – vermeldt zijn wekelijkse afspraak met de staatssecrterais voor Veiligheid en Justitie. Op korte termijn verwacht hij dat de capaciteit van de kerken zo’n 25 procent zal bedragen, en hij vreest dat veel maatregelen wellicht tot begin september zullen blijven gelden. Niet iedereen bij onze Noorderburen is zo geduldig. Journalist en presentator Tijs van den Brink vestigt in een column de aandacht op wat hij een vreemde situatie vindt: “We mochten al gewoon naar de bouwmarkt zonder mondkampjes en nu mogen we ook weer naar het zwembad. En naar de kapper. En naar de masseur. En nog veel meer. Maar naar de kerk mogen we niet.” Ook in Nederland hangt de versoepeling samen met de druk die uitgeoefend wordt: “Ik heb de afgelopen maanden lobbyisten voor allerlei sectoren die weer open wilden zien langskomen, maar de kerken zaten daar niet bij. Wat is dat toch? Waarom accepteren wij zo braaf dat we vier maanden niet naar een godshuis kunnen?” Van den Brink pleit ervoor om de deuren van de kerken weer te openen – al was het maar om ze weer eens goed te verluchten. Het zingen mag van hem best wel op de parking gebeuren ….

In Frankrijk werden de vertegenwoordigers van de godsdiensten ontvangen door president Emmanuel Macron. De regering was minder begripvol, en houdt al een tijd vast aan een absoluut verbod op erediensten. De Franse Raad van State heeft zich daar nu tegen uitgesproken. Het hoogste gerechtshof vond de maatregelen niet proportioneel (de enige uitzondering werd gemaakt voor begrafenissen, waarbij het aantal aanwezigen werd beperkt tot 20). De uitspraak stelt dat er een fundamenteel recht is op vrijheid van eredienst en dat de maatregelen die door de regering werden genomen een ernstige en manifest onwettelijke beperking vormen. Voor 26 mei moet de regering met een andere aanpak komen. De Franse evangelische alliantie (CNEF) is blij met de uitspraak en hoewel men de tijdelijke maatregelen gerechtvaardigd vond, benadrukt de organisatie het belang van een balans tussen plichten en rechten. De evangelische christenen waren onlangs in opspraak gekomen toen een kerk in het Noordoosten van het land beschuldigd werd van de verspreiding van het virus. Hoewel dit een duidelijk voorbeeld was van ‘fake news’, maar het kwaad was al geschied …

De grootste vraag naar het heropenen van de kerken vinden we ongetwijfeld in de Verenigde Staten. President Trump heeft er een uitgesproken mening over: “Het is tijd om het land opnieuw te openen, en ik denk dat we met de kerken moeten beginnen. Kerken zijn voor mij het belangrijkste als het aankomt op de psyche van ons land. Kerken zijn essentieel. Mensen willen naar hun kerk toe. Het is prachtig om thuis te zitten en naar iets op je laptop te zien, maar dat is nooit hetzelfde als in de kerk zelf zijn, samen met je vrienden; De kerken zullen dus heel binnenkort open gaan.” Het opheffen van Coronamaatregelen blijft in Amerika een bevoegdheid van de gouverneurs, en in dit verkiezingsjaar liggen de verhoudingen tussen Democratische gouverneurs en de Republikeinse president nogal moeilijk. Trump is er echter van overtuigd dat de kerken hoe dan ook open gaan. Sommige hebben laten weten hoe dan ook te openen, wat de overheid er ook van zegt ...

Hoe zit het tenslotte in België? Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode, erkent dat de contacten met de overheid in België moeizamer verliepen dan in andere landen, ook al werd er actief naar een gesprek gezocht. Inmiddels is de communicatie met het Ministerie van Justitie – waar de erediensten onder vallen – verbeterd. Dat wil nog niet zeggen dat de heropening van de kerken een prioriteit is geworden. Wanneer de samenkomsten uiteindelijk weer toegelaten worden, zullen er nog heel wat maatregelen van toepassing zijn: “Zolang het coronavirus in de lucht zit, zullen de voorwaarden heel strikt zijn en moeilijk te realiseren. Iemand die het ontwerp van de aanbevelingen las, was zelfs van mening dat je dan maar beter kunt verder gaan met de web-erediensten.”

De voorzitter van de Federale Synode probeert vooral ook de positieve kanten van de huidige crisis te zien: “Gelukkig zijn we als protestants-evangelische christenen niet afhankelijk van materiële uitingen van ons geloof (cf. Joh. 4:23). Anderzijds is er een sterke band tussen de gelovigen en zouden we mekaar graag terugzien in levenden lijve en deze en gene een knuffel geven. Dat laatste zal de komende maanden toch virtueel moeten blijven gebeuren. Laten we op allerlei alternatieve manieren aandacht voor elkaar blijven houden, laten we niet vergeten dat ook de financiën van onze gemeenten en organisaties gezond moeten blijven en laten we ons blijven inzetten voor de mensen om ons heen, in dienst en getuigenis. Later zullen we misschien ooit te weten komen wat dat eigenlijk heeft betekend.”

Meer kunnen we op dit moment niet zeggen over hoe het verder zal gaan. Maar terwijl we de nodige afstand bewaren, volgen we de ontwikkelingen van dichtbij.
 

(bronnen: Evangelical Focus, CNEF, Trouw, Euronews, Christian Post, Federale Synode)

Nieuwsbrief