slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vluchtelingen als pionnen

InterCom200523 HRWF VluchtelingenGriekenlandTurkijeMensenlevens ‘op het spel’ aan Turks-Griekse grens

Buiten de aandacht van de internationale media speelt zich aan de grens van de Europese Unie nog altijd een humanitaire ramp af. De EU heeft een deal met Turkije waarbij dit land geld krijgt om vluchtelingen niet door te laten naar Europa. Op die manier wordt voorkomen dat Griekenland overspoeld wordt met asielzoekers. Of de deal eerlijk is, is iets waar over gediscussieerd kan worden, maar wat wel duidelijk is, is dat de afspraak lang niet altijd wordt nagekomen. De grote slachtoffers zijn uiteraard de mensen die op de vlucht zijn en nergens onderdak vinden.

Eind februari liet de Turkse president Erdogan weten niet langer vluchtelingen tegen te zullen houden aan de grens met Griekenland. De vele vluchtelingen die ervan droomden om naar Europa te gaan, dromden zo snel mogelijk naar de grenspost – om te ontdekken dat ze Turkije weliswaar konden verlaten, maar dat ze met geen mogelijkheid Griekenland in konden geraken.

 

De Griekse academicus, schrijver en activist Dimitris Christopoulos is bijzonder verontwaardigd over de toestanden in het grensgebied, maar ergert zich nog meer aan de houding van de Europese Unie: “Door de vluchtelingen de mensenrechten te ontzeggen, heeft de EU zowel Griekenland als Turkije verslagen in de competitie van onmenselijkheid.”

Op 2 maart kondigde Griekenland aan geen nieuwe asielaanvragen meer te aanvaarden. Die beslissing werd genomen toen duizenden asielzoekers zich aanboden om de EU binnen te komen. “Vanaf dat moment zijn we in een theater van het absurde terecht gekomen”, stelt Christopoulos. “De Turkse minister van Binnenlandse Zaken noemde de Griekse beslissing onwettig en beschamend. Tegelijk heeft Turkije het Verdrag van Genève ondertekend met de beperking dat alleen Europese burgers asiel mogen aanvragen. Dat was in 2016 ook de reden waarom alle mensenrechtenorganisaties de overeenkomst tussen de EU en Turkije had afgekeurd. Turkije is geen ‘veilige derde staat’ voor niet-Europese asielzoekers”. De ontwikkelingen sindsdien hebben aangetoond dat de EU het eens is met de Griekse beslissing om de Conventie van Genève op te schorten. Of, tenminste, erover te zwijgen en geen actie te ondernemen. Onbegrijpelijk volgens de Griekse academicus: “De Europese Unie, die zichzelf heeft uitgeroepen als de hoeksteen van de bescherming van de mensenrechten overal ter wereld, is solidair met een lidstaat die de Geneefse conventie van 1951 terzijde schuift.”

Momenteel verblijven er meer dan 4 miljoen migranten en vluchtelingen in Turkije. De Turkse president wordt ervan beschuldigd de vluchtelingenstroom te gebruiken om druk uit te oefenen op Griekenland en de hele Europese Unie. De vluchtelingen zouden in iedere omstandigheid de mogelijkheid moeten hebben om op ‘de deur van Europa te kloppen’.  Nu wordt er een verschil gemaakt tussen wat in 2015 een grote humanitaire crisis genoemd werd, en nu wordt gepresenteerd als een middel om Griekenland onder druk te zetten, door duizenden migranten naar de grens te sturen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, liet weten dat het probleem aan de grens niet alleen een probleem was voor Griekenland, maar voor de hele Europese Unie. De EU is bereid om alles te doen om de illegale grensoverschrijdingen te stoppen. De toestand is ronduit schrijnend: begin maart trokken ongeveer 24.000 asielzoekers naar de Turks-Griekse grens. Op het totaal aantal vluchtelingen in Turkije is dat niet echt een grote groep, maar Griekenland is niet bereid ze op te vangen. Wie de situatie in een aantal Griekse vluchtelingenkampen kent, weet dat er daar ook geen mogelijkheden voor zijn. De vluchtelingen aan de grens zijn over het algemeen jonge mannen uit Iran, Pakistan en Noord-Irak. Er zijn niet veel Syriërs die proberen naar Europa te geraken: ze verblijven niet in vluchtelingenkampen en hebben in de afgelopen jaren min of meer een leven opgebouwd in Turkije. Ze hebben het niet breed, maar beschikken over voldoende middelen om te overleven. Ze zullen dus niet snel een nieuw avontuur ondernemen.

De relatie tussen Griekenland en Turkije is historisch gezien al vaak gespannen, maar de laatste maanden is die nog erger dan anders. Voor de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis bestaat de vluchtelingendeal met Turkije niet meer. In een interview met de tv-zender zei hij: “Heel eerlijk? Op dit moment is de overeenkomst dood. We hebben hier niet te maken met een migratie- of vluchtelingenprobleem. Het is de bewuste poging van Turkije om vluchtelingen en migranten als politieke pionnen te gebruiken, voor de eigen politieke belangen.” Ook de Turkse president gaf toe dat de deal ‘niet meer functioneert’.

De deal van 2016 hield in dat Turkije migranten die illegaal de oversteek naar Europa wagen zou terugnemen. Ook moest het land migranten tegenhouden om zonder papieren naar Europa te reizen. “Maar Turkije doet nu het omgekeerde. Ze heeft hen systematisch gesteund om naar Griekenland te komen, zowel over land als via de zee”, zei Mitsotakis. Dat het Turkije mensen is, blijkt uit het feit dat militairen vluchtelingen dwingen om de grens met Europa over te steken. De Griekse staatszender ERT toonde beelden waarop te zien is hie Turkse soldaten migranten slaan en schoppen om hen naar de Griekse grens te drijven. Ook werd er daarbij traangas gebruikt. Hoeveel migranten inmiddels de EU zijn binnengeraakt, valt moeilijk te zeggen. Wat wel duidelijk is dat Griekenland veruit onvoldoende capaciteit heeft om de asielzoekers op te vangen – en tegelijk is er binnen de Europese Unie weinig enthousiasme om mensen op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat de mensenrechten in het gebied voortdurend geschonden worden. Linda Polman, journalist en auteur van het boek ‘Niemand wil ze hebben’ stelt vast dat de overheden van de coronatijd gebruik maken om internationale verdragen te schenden. “Er zijn nu veel minder pottenkijkers nu iedereen in quarantaine zit. We schenden in Europa zo’n beetje alle internationale verdragen die er zijn: het Vluchtelingenverdrag, de Verklaring van de Rechten van de Mens, maar zelfs het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Hulpverleningsorganisaties in Griekenland doen al het mogelijke om de asielzoekers een menselijk onthaal te geven. Ook de evangelische kerken dragen daar hun steentje aan bij. Maar het lijkt duidelijk dat het grotendeels dweilen is met de kraan open. Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht ...

(bron: HRWF, De Standaard, NPO)

Nieuwsbrief