slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrede en waarheid in Kolen en Staal

InterCom200615 VredeENWaarheid“Vrede is onmogelijk zonder waarheid omdat waarheid een onmisbaar deel van vrede is. Daarom is het zo belangrijk dat we verstaan wat waarheid werkelijk is met betrekking tot vrede.” Op de website van de Europese Evangelische Alliantie schrijft Thomas Bucher – Algemeen Secretaris van de EEA – over de relatie tussen vrede en waarheid. Hij benadrukt dat er altijd iemand een prijs voor de vrede moet betalen. Hij verwijst daarbij naar de oprichting van de Europese Unie (of Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zoals de organisatie oorspronkelijk heette). “De meeste mensen zijn zich niet langer bewust dat de EU begon als een vredesproject. De stichters wilden nooit meer zo’n vreselijke oorlog als WO II. Dus gaven ze een aantal van hun eigen rechten op om zodoende een nieuwe oorlog te voorkomen. Die prijs betaalden ze graag.”

Om het verder door te trekken: ze gaven een geschenk. Ze deelden de waarheid over hun productie van kolen en staal, twee onmisbare materialen om wapens te produceren. Door waarheidsgetrouw te zijn maakten ze vreedzame relaties mogelijk. Dat was niet eenvoudig en het ging om een langdurig proces. Toch werden hierdoor de harten gedeeld en werden grensoverschrijdende vriendschappen mogelijk. Jammer genoeg is de achterliggende gedachte vrijwel volledig verdwenen uit het Europese denken. Tegenwoordig staan economie en geld op de voorgrond en is de belangrijkste vraag: wat kan ik uit dit project halen? Het idee van vrede verdampt meer en meer.

Bucher maakt de vergelijking met de vreedzame overgang van Apartheid naar het huidige systeem in Zuid-Afrika. Dat was het werk van de Waarheids- en Verzoenings Commissie. Slachtoffers van grove schendingen van de mensenrechten werden uitgenodigd om te getuigen over hun ervaringen en een aantal van werden geselecteerd voor openbare hoorzittingen. De daders van het geweld konden ook hun verhaal vertellen en amnestie vragen voor zowel burgerlijke als strafrechtelijke vervolging. Iets dergelijks vond plaats in Rwanda, waar na de genocide een Commissie van Nationale Eenheid en Verzoening werd geïnstalleerd. In beide gevallen was het herstel gebaseerd op de overtuiging dat verzoening alleen mogelijk zou zijn als de waarheid aan het licht kwam. Die verzoening werd het fundament voor een vreedzame samenleving.

Er zijn veel gebieden in de wereld waar de waarheid nog altijd verborgen wordt gehouden. Mensen verbergen de waarheid omdat ze die niet onder ogen willen zien en niet tot schande willen gemaakt worden als alles aan het licht komt. Er zijn ook mensen die simpelweg geen verzoening willen. Teruggaan naar het verleden is pijnlijk en haat is vaak diepgeworteld. Helaas zien mensen dan de waarheid als een bedreiging en willen ze geen deel nemen aan een proces dat de zaken naar boven brengt. Het zal ons dan ook niet bevreemden dat deze mensen geen vrede kennen.

Wat is je eigen ervaring met de waarheid? Ben je ergens beschaamd over? Werd je onder druk gezet? Wordt waarheid geassocieerd met straf, pijn of angst? Veel mensen zullen zich hier gedeeltelijk in herkennen. Moeten we verbaasd zijn dat onze relaties en verwachtingen met betrekking tot het leven hierdoor beïnvloed worden? Jammer genoeg maakt dit ons tot slachtoffers én daders. Dat blijft zo totdat we de waarheid ervaren als een genezende kracht en als deel van vrede en verzoening.

Laten we de waarheid in ons en door ons werken? Of verbergen we ons er voor uit angst voor wat er onthuld kan worden? Wanneer we de Waarheid eerder als een Persoon gaan zien dan als een concept, dan wordt de Waarheid de weg naar redding en vrijheid. Een bekende persoon uit de geschiedenis stelde de vraag: ‘Wat is waarheid’? Een nog bekendere Persoon uit de geschiedenis zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Hij duidde op een relatie. Moge onze relatie met de Waarheid ten volle beleefd en ervaren worden in deze tijd. Zo kunnen we vrijmoedige getuigen zijn van de Waarheid.

Echte waarheid draait om vrede en verzoening. Daardoor wordt een relatie mogelijk tussen God en de mensen die Hij geschapen heeft.

Nieuwsbrief