slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Naar een nieuwe relatie met de natuur.

InterCom200615 WEAsustainabilityHet World Evangelical Evangelical Alliance Sustainability Center (WEASC) – het duurzaamheidscentrum van de Wereld Evangelische Alliantie – roept de evangelische christenen op om de relatie met de natuur te heroverwegen. Als onderdeel van de wereldwijde christelijke ‘Hernieuw onze wereld’-campagne heeft de WEASC een verklaring gepubliceerd waarin, onder andere, wordt aangedrongen op een strengere regelgeving rond de wereldhandel in producten die met wilde dieren te maken hebben.

Matthias K. Boehning, directeur van het Centrum, stelt dat de huidige COVID-19 pandemie ‘onze ogen en onze harten kan openen’. Hij vraagt om de ‘tekenen van de tijd’ op te merken en tot actie over te gaan. In zijn verklaring wijst Boehning op de vernietiging en fragmentatie van natuurlijke leefgebieden en het niet-duurzame, niet-gereguleerde en meestal illegale gebruik van wilde dieren en daarmee verbonden producten. Op die manier worden ook ecosystemen vernietigd. “Het feit dat dit het ook waarschijnlijker maakt dat ziekteverwekkers worden overgedragen van wilde dieren naar mensen is een belangrijke boodschap die gehoord moet worden in deze tijd van een wereldwijde crisis.”

Samen met veel andere christelijke organisaties uit heel de wereld, die zich bezighouden met ontwikkeling, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping, onderschrijft het WEASC de verklaring: “We geloven dat God een wereld heeft geschapen waarin we van elkaar afhankelijk zijn en waar mensen de verantwoordelijkheid hebben om alle rijkdommen van de natuur met wijsheid, voorzichtigheid en duurzaamheid te behandelen.”

Wat hebben wildmarkten te maken met het evangelie?
Boehning had over deze vraag een gesprek met de permanente vertegenwoordiger van de WEA bij de Verenigde Naties,  Dave Bookless. Deze Brit groeide op in India, is als geestelijke verbonden aan de Anglicaanse Kerk en is de Theologisch Directeur van A Rocha International, een wereldwijd netwerk dat in meer dan twintig landen actief is om christelijke gemeenschappen te helpen om betrokken te zijn in natuurbehoud. Het gesprek vond plaats midden in de Coronacrisis, waarbij de vraag centraal stond of natuurbehoud wel prioritair is in tijden van de Coronacrisis? Bookless vindt van wel, aangezien hij meent dat de verspreiding van het virus alles te maken heeft met het milieu. Aan de ene kant werd het virus overgedragen van dieren op mensen en kon het zich daarna zo snel verspreiden vanwege de enorme mobiliteit van de wereldbevolking als gevolg van ons geglobaliseerde economische systeem: “Wetenschappers zijn het erover eens dat de vernietiging van natuurlijke leefgebieden en het uitbuiten van het dierenrijk en natuurlijke bronnen er voor zorgen dat er meer virussen van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, met alle chaotische gevolgen van dien. Dus we zullen dit soort ziektes herhaaldelijk meemaken, tenzij we onze relatie met de natuur grondig heroverwegen. Op wereldschaal is menselijke gezondheid onmogelijk zonder gezonde en bloeiende ecosystemen.”

Op de vraag van Boehning wat natuurbehoud met het evangelie te maken heeft (en of christenen zich niet beter met de verkondiging van het goede nieuws bezig houden), antwoordde zijn gesprekspartner: “We moeten beseffen wat het woord ‘evangelie’ inhoudt, dat is namelijk ‘goed nieuws’. Jezus heeft het over het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’. Het gaat dus niet alleen over het goede nieuws dat onze zonden vergeven zijn en dat onze relatie met God hersteld is, hoewel dat natuurlijk wel centraal staat. Het is ook de boodschap dat Jezus de heerschappij heeft over alle aspecten van het leven. Dus over de maatschappij, de economie, maar ook de natuur. Het rijk van de dieren is ook een onderdeel van Gods schepping waarvan Hij zag dat die goed was. Hij heeft de natuur aan de mensheid toevertrouwd om daar verstandig en voorzichtig mee om te gaan. Als we niet in staat zijn om de natuur te laten floreren, dan kunnen we ook het goede nieuws van het Koninkrijk niet tonen.”

Maar vanwaar komt dan de specifieke aandacht voor de wildmarkten?
Dave Bookless: “Er zijn natuurlijk heel wat aandachtspunten als het over het milieu gaat, maar er zijn twee belangrijke redenen waarom we focussen op de handel in wild en de wildmarkten: de eens is theologisch en de ander praktisch. Volgens de Bijbel is het eerste gebod dat God aan de mensen heeft het weerspiegelen van Zijn beeld door te heersen over de dieren. Dat ‘heersen’ betekent ‘dienend leiderschap’, niet ‘dominantie’. Het eerste gebod in de Bijbel gaat dus over natuurbehoud. Mens zijn en geschapen zijn naar Gods beeld houdt in dat we zorg dragen voor de andere schepsels.  Maar praktisch gezien, met het oog op Covid-19, is er ook een relatie met wat de Aziatische straatmarkten. Sommige diersoorten, zoals de schubdieren, worden met uitsterven bedreigd door de groeiende handel – vaak illegaal – in wilde dieren. Als we geloven dat het dierenrijk ertoe doet en dat hget vermijdbare uitsterven een tragedie is – en zelfs een zonde – dat hebben we de morele plicht om ervoor te zorgen dat de markten zorgvuldig gereguleerd worden om schade aan mens en dier te voorkopen.”

Sommige mensen pleiten gewoon voor het volledig afschaffen van deze wildmarkten. Er zijn wereldbeelden die vertrekken vanuit de dierenrechten of die veganistisch zijn. Aan de andere kant: door heel de geschiedenis hebben mensen op dieren gejaagd – al gebeurde dat over het algemeen wel op een duurzame manier. Vandaag de dag zijn er miljoenen mensen – vooral de armsten – afhankelijk van wilde dieren als voedsel. Het verschil is volgens Bookless dat er nu een wereldwijde, lucratieve maar illegale handel is in bepaalde dieren of hun organen, die dienen als statussymbolen, als ‘medicijnen’, maar niet zozeer voor noodzakelijk voedsel. “We moeten ons op die misbruiken focussen”. De vraag is daarbij wel of we als Westerlingen zomaar regels kunnen opleggen aan de rest van de wereld. Het klinkt alleszins vrij neerbuigend … Dave Bookless: “We maken deel uit van de ‘Vernieuw onze wereld coalitie’ met inbreng van over de hele wereld. Daarom hebben we ook een zorgvuldige en genuanceerde zienswijze, in overleg met onze leden uit Afrika, Azië en Latijns Amerika. Als we alleen de Chinese markten zouden bekritiseren, zonder stil te staan bij andere handelsplaatsen, zoals de vismijnen in Europa, de Afrikaanse markten met ‘oerwoudvlees’, de Amerkiaanse wildmarkten, zou dat neerbuigend en zelfs hypocriet zijn. Als christenen geloven we dat alle mensen, vanwaar ze ook zijn, kostbaar in Gods ogen zijn. Tegelijk hebben ze een verantwoordelijkheid ten opzichte van de aarde en alles wat daarop leeft. Dus hebben we ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het dierenrijk. We hebben een taak ten opzichte van Gods schepping.”

(bron: WEA)

Nieuwsbrief