slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Christenen reageren sterk maar geweldloos op rassengeweld

InterCom200615 BlackLivesPrayerMovementOpgekropte woede leidt vroeger of tot later tot een uitbarsting. Ongenoegen over een onrechtvaardige situatie zoekt op een bepaald moment een uitweg. De huidige heropleving van de ‘Black Lives Matter’-beweging (oorspronkelijk ontstaan in 2013) was in die zin een kwestie van tijd. Dat, als het ware, de bliksem insloeg na de uit de hand gelopen arrestatie van George Floyd op 25 mei 2020, moet niemand bevreemden. Het besef dat onredelijk politiegeweld onaanvaardbaar is, lijkt vrij algemeen. Maar hoe op een gepaste manier gereageerd moet worden op de dood van Floyd, is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is.

Enkele jaren geleden werd de (blanke) professor archeologie Mark McCoy opgepakt op verdenking van het uitgeven van een vals briefje van 20 dollar. Eind mei van dit jaar gebeurde hetzelfde met Georg Floyd. McCoy verwees naar de overeenkomst in een recente tweet: “Voor George Floyd, een man van mijn leeftijd, met twee kinderen, betekende het een doodvonnis. Voor mij is het niet meer dan een verhaal dat ik wel eens op feestjes vertel. Dat, mijn vrienden, is blank privilge’.

 

Het bericht vat de situatie treffend samen: een zwarte die in Amerika (maar daar niet alleen) een overtreding begaat (of er zelfs maar van beschuldigd wordt), loopt een groter risico dan iemand die blank is. Er zijn mensen die het voorval willen rechtvaardigen door op het strafblad van Floyd te wijzen. De afgelopen jaren heeft de man heel wat tijd in de gevangenis doorgebracht, zowel voor gewelddadige overvallen en druggebruik. Daarvoor heeft hij zijn straf uitgezeten.  Waar sommige (sociale) media volledig aan voorbij gaan, is dat de man naar Minnesota verhuisde om een nieuw leven te beginnen en ingeschakeld te worden in een kerkproject. Wellicht met vallen en opstaan, maar de intentie was er. Mocht hij vals geld gebruikt hebben om te betalen, dat is dat een misdrijf, maar geen vergrijp waar de doodstraf op staat...

Bidden
Hoe wordt er in christelijke kringen gereageerd op de gebeurtenissen? De National Association of Evangelicals (NAE) – de evangelische alliantie van de Verenigde Staten die 42.000 kerken overkoepelt – wijst op de ernstige rassenongelijkheid in de VS: “We betreuren het steeds terugkerende trauma dat Afro-Amerikanen ervaren. Wij veroordelen het gewelddadige machtsmisbruik en we roepen op tot rechtvaardgheid voor de slachtoffers en hun families. We sporen onze kerken aan om houdingen en systemen te bestrijden die racisme in stand houden. We zijn dankbaar voor de politieagenten die op een waardige wijze onze gemeenschappen dienen en beschermen en we dringen er bij onze leden op aan om in gebed aan ze te denken.”
De benadrukt dat racisme ingaat tegen de waarde van individuen die naar Gods beeld geschapen zijn: “Racisme is zichtbaar in overtuigingen en praktijken die onderscheid maken tussen rassen en het ene ras boven het andere plaatsen. Wanneer dit vergezeld gaar van een onevenwicht in macht, gaan vooroordelen voorbij het niveau van persoonlijke relaties en wordt een geïnstitutionaliseerde praktijk. Dergelijke raciale onrechtvaardigheid betekent de systematische voortzetting van racisme. Het bestaan daarvan heeft op een onrechtvaardige wijze gezorgd dat sommigen bevoordeeld en anderen benadeeld werden op basis van hun huidskleur en hun cultuur. Evangelische christenen geloven dat het goede nieuws van Jezus Christus sterk genoeg is om raciale en etnische barrières te verbreken.”

Efraim Tendero, Algemeen Secretaris van de WEA verklaarde: “Als een wereldwijde familie van christelijke gelovigen voelen we de pijn van een natie waar onrust is, geplaagd door gebroken relaties die te lijden hebben gehad van decennia, zelfs eeuwen, van onrecht ten opzichte van mensen met verschillende etnische achtergrondenb. We willen ook onze ongerustheid uitdrukken omtrent het geweld dat de vreedzame protesten overschaduwt.” Tendero benadrukt het belang van verzoening en spreekt de hoop uit dat christenen op de eerste rij zullen staan wanneer het gaat over het pleidooi voor rechtvaardigheid.

Ook andere evangelische leiders laten van zich horen. Joel Osteen, Amerikaans auteur en televisiepredikant, liep mee in een betoging. In Houston, Texas. In zijn ogen betekent de dood van George Floyd een keerpunt en heeft dit hem zelf geraakt. “Ik houd me over het algemeen ver van politieke zaken, maar dit is geen politieke kwestie. Dit is een zaak van menselijkheid. Fout is fout en we willen naast onze zwarte broeders en zusters staan, tegen onrechtvaardigheid”, aldus de predikant die ook voorganger is van een van Amerika’s grootste megakerken. Ook David Platt, voorganger en schrijver kwam op straat tegen racisme en gewelddadig optreden van de politie. De voormalige voorzitter van de Internationale Zendingsraad van de  Southern Baptist Convention bad om ‘vergeving voor ons verleden en ons heden’. Platt werd op de mars geïntroduceerd door Thabiti Anyabwile, en zwarte evangelische christen die bekend is vanwege zijn standpunten rond racisme:. Die betereurde ook dat er zo weinig tegen racisme wordt opgekomen in de kerken: “De nadruk op burgerrechten is niet gelokaliseerd in de kerk, dus de kerk moet een inhaalbeweging maken, terwijl ze vroeger in de voorhoede stond. Net voor de mars sprak hij (virtueel) zijn gemeente toe met de woorden: “Het bloed van de vermoorde zwarten roept het uit en wij als christenen kunnen dat niet langer negeren.” Hij verwees hierbij naar de geschiedenis van de moord van Kaïn op Abel.

Dit protest in Washington verliep zonder geweld en er werden liederen gezongen als ‘This Little Light of Mine’ en ‘Because He lives’ (Omdat Hij leeft). Het is een bewijs dat protest zowel geweldloos als sterk kan zijn. Maar de meeste Amerikanen beseffen dat de weg naar rechtvaardigheid – als het aankomt op ras en afkomst – nog lang kan zijn. Opvallend feit: in Houston ontstond inmiddels een gebedsbeweging die zich specifiek richt op vergeving en verzoening, waar het racisme betreft.

(bronnen: Christian Post, National Association of Evangelicals, WEA, Christianity Today, Washington Post, vrtnws.be)

Nieuwsbrief