slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ontslag transgender onwettelijk

InterCom200813 LGTBAmerikaAmerikaans Hooggerechtshof verbiedt discriminatie op grond van gender

Een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarbij het ontslag van een werknemer door een christelijke begrafenisondernemer onterecht werd verklaard, heeft in de Verenigde Staten heel wat stof doen opwaaien. Het ontslag werd gegeven op grond van het feit dat de werknemer zich tot een werkneemster had laten transformeren. Dat ging tegen de morele overtuiging van de werkgever in, waardoor er een einde werd gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. In tegenspraak met de wetgeving die discriminatie verbiedt, oordeelde het hoogste rechtsorgaan.

Titel VII van de ‘Civil Rights Act’ van 1964 verbiedt discriminatie op het werk op grond van ras, kleur, godsdienst, geslacht en nationale origine. In de rechtszaak ging de discussie nu over de vraag of ‘geslacht’ ook van toepassing is op het feit dat men van geslacht verandert. Volgens de uitspraak van de rechtbank is dat inderdaad het geval, ook al staat het niet letterlijk in de wet vermeld.

 

De seksuele geaardheid is volgens de meerderheid van de rechters van het Supreme Court direct gelinkt met de term ‘geslacht’. In het vonnis staat verder: ‘het feit dat iemand homoseksueel of transgender is, heeft niets te maken met tewerkstelling. Het is niet mogelijk om iemand te discrimineren op grond van seksuele oriëntatie, zonder die te discrimineren op grond van geslacht’.

In de rechtszaak werd ook verwezen naar de vrijheid van godsdienst. De vraag was daarbij of de godsdienstvrijheid niet belangrijker is dan het verbod op discriminatie. De rechters erkennen het belang van die vrijheid en beseffen dat die in sommige gevallen voorgaat op andere rechten, maar vond dat het hier niet het geval was. Een minderheid van de rechters vond het vonnis ‘misleidend’ en eerder ‘wetgevend’ dan ‘interpreterend’. Dat standpunt heeft het niet gehaald.

Teleurstellend
Op het vonnis kwamen heel wat reacties. De ‘Alliance Defending Freedom’ (ADF) veroordeelde het vonnis: “Als men ‘geslacht’ herdefinieerd als ‘genderidentiteit’, dan zal dat een chaos veroorzaken. Het betekent ook een grote oneerlijkheid ten opzichte van meisjes en vrouwen op het vlak van atletiek en sport in het algemeen (denk aan de aparte competities voor vrouwen en mannen – zullen mannen die vrouw zijn geworden het in wedstrijden opnemen tegen ‘gewone’ vrouwen? De American Civil Liberties Union vierde de uitspraak dan weer als een mijlpaal in het jarenlange werk ten behoeve van de LGBT-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

In evangelische kringen wordt onder andere de vergelijking gemaakt met de beruchte ‘Roe v. Wade’-uitspraak van 1973, waardoor abortus officieel mogelijk werd in de VS. De huidige uitspraak wordt gezien als een nieuwe aanval op de godsdienstvrijheid, waardoor het ondernemers een stuk moeilijker wordt gemaakt om hun zaak volgens Bijbelse richtlijnen te runnen. Ook professor Theology van het Southern Baptists Theological Seminary veroordeelde de uitspraak van het Hooggerechtshof als ‘nefast voor de godsdienstvrijheid’ en verwachtte dat veel sociaal-conservatieve kiezers hierdoor in november opnieuw op Donald Trump zouden stemmen.
De American Principles Project, een conservatieve organisatie die eerder al had opgeroepen om de uitspraak van het Supreme Court rond het legaliseren van het homohuwelijk te verwerpen, is het duidelijk niet eens met de beslissing. Directeur Terry Schilling noemde de ‘gender-uitspraak’ afschuwelijk en een ‘roekeloze machtsgreep van het Hooggerechtshof’: “Hoewel het Hof argumenteert dat dit besluit alleen betrekking heeft op tewerkstelling, is de realiteit dat een monumentaal gevolg gaat hebben op de hele Amerikaanse samenleving. Zullen ruimten die normaal alleen toegankelijk zijn voor vrouwen, zoals toiletten kleedkamers, maar ,ook vluchthuizen voor mishandelde vrouwen ook beschouwd worden als in tegenspraak met de federale wetgeving? Alles wordt nu te grabbel gegooid.”

Peter Sprigg van de ‘Family Research Council’ drukte ook zijn teleurstelling uit: “Toen de wet in 1964 werd goedgekeurd, moest die de discriminatie van mensen, louter gebaseerd op dat ze man of vrouw waren, bestrijden. Nu wordt de wetgeving compleet herschreven. “Het feit dat de activisten van de LGBT-beweging er niet in geslaagd zijn om hun doelen via de wetgevende weg te wijzigen, mag geen excuus zijn om die weg te verlaten om via juridische middelen hun wil door te drukken.”

Echter, alle protesten ten spijt, de uitspraak van het Hooggerechtshof is bindend en zal inderdaad een groot effect hebben voor de (christelijke) werkgevers in het land …

(bron: The Christian Post).

Nieuwsbrief