slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meer seksueel kindermisbruik tijdens de pandemie

InterCom200713 HRWFKindermisbruikTijdensCoronaWat verwacht en ook gevreesd werd, blijkt ook uitgekomen te zijn: tijdens de Coronacrisis is er een toename geweest van online seksueel misbruik van kinderen. Vanaf het moment dat kinderen meer en meer actief werden op het internet – bijvoorbeeld voor het afstandsleren – werden ze vaker benaderd door misbruikers. Ook andere vormen van cybercriminaliteit steeg spectaculair vanaf het moment dat veel mensen gingen telewerken en online winkelen.

Catherine De Bolle, directeur van Europol – nadat ze een tijdlang hoofd was van de Belgische politie – verklaarde tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement: “Het meest verontrustende was de verhoogde online activiteit van mensen die materiaal zochten op het vlak van seksueel misbruik.” Ze verwees daarbij naar rapportering van de nationale politiediensten van de 27 EU-lidstaten, waarin een verhoogde toegang tot illegale sites werd gemeld.

 

Er werden meer online platforms voor de uitwisseling van kinderporno gesloten sinds het begin van de crisis dan daarvoor. Vooral op het ‘dark web’ – de verborgen delen van het wereldwijde web die alleen bezocht kunnen worden met behulp van speciale software – lieten de daders aan elkaar weten dat kinderen gemakkelijker benaderbaar waren.

De Bolle benadrukte dat er bewust werd geprobeerd om kinderen te benaderen toen ze vaker online kwamen. Niet ieder platform voor online lessen bleek voldoende beveiligd tegen misbruik. “We verwachten dat we een beter zicht op de situatie krijgen wanneer kinderen terug naar school kunnen en de mogelijkheid hebben om met hun leerkrachten te spreken.” Speciale nummers waar misbruik gemeld kon worden, kregen veel extra oproepen tijdens de lockdown, aldus De Bolle. In de maand maart werd in Spanje een recordniveau bereikt, volgens een rapport van Europol.

Het gebruik van het internet om kinderen seksueel uit te buiten is vandaag gemakkelijker dan ooit, liet ECPAT, een netwerk van organisaties die seksuele uitbuiting bestrijden, weten. Doordat het gemakkelijker werd voor pedofielen om  kinderen te vinden en om contact te leggen met andere misbruikers, werd het ook gemakkelijker om materiaal te vinden, te produceren, te downloaden en te verdelen.

Kindermisbruik is iets dat door de verschillende politiediensten zo goed mogelijk opgevolgd wordt, maar de bestrijding ervan is – vooral ook omdat veel zaken online plaatsvinden – niet eenvoudig.

(bron: Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief