slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De verdedigingsbelofte

InterCom200817 WEAFreedom2020De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) lanceert een nieuwe campagne onder het motto ‘Freedom 2020’. Het is een actief die zich focust op godsdienstvrijheid en die opkomt voor vervolgde christenen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Dat dit nodig is, bewijzen de feiten: vorig jaar was een van de bloedigste voor christelijke gelovigen. Gemiddeld werden er iedere dag 8 vermoord, 23 verkracht of seksueel misbruikt en 10 ten onrechte gearresteerd of gevangen gezet vanwege hun geloof. Over het hele jaare waren er meer dan 9000 aanvallen op christelijke kerken, verdeeld over 51 landen.

De COVID-19 epidemie zorgt dit jaar voor een verslechterende situatie. Regimes nemen het veel minder nauw met de vrijheden in hun land – uiteraard onder het mom van de gezondheidsdreigingen – en richten zich niet zelden tegen godsdienstige minderheden. De WEA volgt die situaties, vooral via het Advocacy Team (pleitbezorgingsteam) dat een speciale status heeft bij de VN-kantoren in Genève en New York. De inspanningen vinden doorgaans achter de schermen, in alle stilte plaats. Tegelijk is het werk van deze mensen enorm belangrijk en zijn er heel wat diplomatieke tussenkomsten op het hoogste niveau – steeds met het doel om de christenvervolging te stoppen.

Doordat medewerkers van de WEA ‘mee aan tafel zitten’ in Genève, kunnen ze samenwerken met christelijke organisaties, medewerkers die tot een andere godsdienst behoren en seculiere mensenrechtenorganisaties. Op die manier kunnen ze de situatie van de evangelische christenen begrijpelijker maken en de aandacht vestigen op schendingen van de mensenrechten in meer dan 130 landen. Dit werk wordt aangevuld door de activiteiten in het VN-hoofdkwartier in New York en de netwerking van de National Association of Evangelicals (de evangelische alliantie van de Verenigde Staten), het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, de staf van de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk, de vertegenwoordiging van de Europese Evangelische Alliantie bij de Europese Unie in Brussel, en de Afrikaanse Unie in Genève. De doelstellingen zijn dat discriminerende wetten geschrapt worden, kerken terug open gaan en gevangen voorgangers vrijgelaten worden. Efraim Tendero, algemeen secretaris van de WEA, verklaarde: “Als evangelische christenen willen we er voor oppassen dat onze acties niet vertrekken uit de boosheid over de situatie, maar veeleer vanuit de geest van Jezus die onze werking inspireert. We werken samen met de nationale allianties om hen te helpen bij hun pleitbezorging. Als ze niet in staat zijn hun stem te laten horen omdat ze bang zijn dat dit de sitauatie verergert, treden we wereldwijd op in hun belang. Door deze christenen meer zichtbaar te maken, verkleinen we de kans op represailles en vergroten we de kans op verandering;”

Met de lancering van de Freedom2020 campagne, wil de WEA meer bewustheid creëren rond de verslechterende situatie wereldwijd en de vervolgde christenen verdedigen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De gelovigen in landen waar wel godsdienstvrijheid is, kunnen deze actie ondersteunen met financiële bijdragen en door de ‘verdedigingsbelofte’ af te leggen en na te leven.

De belofte:
“Ik beloof mijn eigen houding te onderzoeken omtrent gelijkwaardigheid, ook voor de aanhangers van andere godsdiensten, en mijn standpunten aan te passen als dat nodig is. Ik zal de mensen waarvan ik zie dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun geloof, verdedigen. Ik beloof om te bidden voor godsdienstvrijheid in mijn land en in andere landen en voor mijn vervolgde broeders en zusters in de wereld. Ik zal bidden voor regeringen, ambassadeurs, de Verenigde Naties en andere instellingen die er door hun beleid voor kunnen zorgen dat discriminatie en vervolging gestopt wordt. Ik ondersteun de inspanningen van de WEA als ze pleit voor de vervolgden en wanneer ze de mensen verdedigt die dat zelf niet kunnen”.

Meer info.

(bron: WEA)

Nieuwsbrief