slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Missie in een nieuwe wereld

InterCom200817 IDEAZNederlandse Evangelische Alliantie kijkt naar de maatschappij na Corona

De Coronacrisis is wellicht nog lang niet voorbij, maar MissieNederland kijkt al volop naar de toekomst van de kerken – die er volgens hen heel anders gaat uitzien. Nu kan niemand voorspellen of en in hoeverre de kerkelijke praktijk gaat veranderen, maar toch lijkt het duidelijk dat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden behoorlijk wat impact hebben gehad op het gemeenteleven. Een aantal kerken kenden een nieuwe dynamiek en slaan wellicht in de nabije toekomst nieuwe wegen in. Andere gemeenten wachten bang af of hun samenkomsten nog wel goed bezocht zullen worden en vrezen dat veel mensen zullen afhaken…

De Nederlandse journalist Marc van der Woude vraagt zich in IDEAZ – het tijdschrift van MissieNederland – af waar de kansen en uitdagingen voor de missionaire kerk. Hij beschouwt de huidige situatie als een groot reli-experiment en stelt dat Corona daar de aanzet toe gegeven heeft:

 

“Wereldwijd gaan we door een collectieve transitie die we op deze manier nog niet eerder hebben meegemaakt. Dat overheden in vredestijd het sociale en economische leven grotendeels platleggen, is ongekend. Dat christenen door de maatregelen hun kerkgebouwen werden uitgeleid, de huizen in en het wereldwijde web op, was tegen wil en dank het begin van een groot reli-experiment.” Een eerste conclusie van Van der Woude is dat de kerk als (online) netwerk zo gek nog niet is. In zijn ogen is het Corona het meest ontwrichtend gebleken voor centralistische en kerkdienstgebaseerde modellen van gemeente-zijn. Streamen van kerkdiensten kende een wisselend succes; de aandacht voor online-diensten verslapt snel en het gevoel van verbondenheid is er ook niet echt. Kerken die daarentegen gebaseerd zijn op (al dan niet wijkgerichte) kleine groepen en hun leiderschap hebben gedecentraliseerd, hebben veel minder last van de crisis. Voor de schrijver van het artikel is dit een logische voortzetting van tendensen die al een tijd zichtbaar zijn: “De laatste 20 jaar voltrekt zich in de wereldwijde kerk een verschuiving in perspectief op wat het betekent Jezus te volgen. Er ligt minder nadruk op kerklidmaatschap of een programma dat je volgt, en meer op een dagelijks door Gods Geest geleid leven in connectie met anderen, dwars door kerkmuren heen. De kerk als organisch netwerk. Dit vraagt om het loslaten van controle en systemen en het samen met andere christenen onderscheiden waar God aan het werk is. Corona kan de kerk helpen om weer zo’n wendbare beweging te worden van mensen die in afhankelijkheid van Christus leven en handelen.” Van der Woude concludeert dat een crisis het uitgelezen moment is om ons activisme te heroverwegen: “Welke activiteiten zijn in crisistijd essentieel voor de verbinding en missie van de kerk, en welke zijn ondergeschikt en kunnen worden gemist? Hoe kun je het kerkleven eenvoudiger maken en daarmee ook energie vrijmaken voor jezelf en anderen?”

Het einde van het kerkelijk jeugdwerk?!
Martine Versteeg, relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland staat stil bij het onlangs verschenen boek ‘The end of Youth Ministry’ van Andrew Root. Het werk staat stil bij de verschuiving van de opvattingen van ouders over de taak van het kerkelijk jeugdwerk. Ouders zijn sterker dan vroeger betrokken bij de toekomst van hun kinderen, en zoeken naar kansen om hun kroost te doen floreren. Ze hechten belang aan een ruim aanbod, waarin het jeugdwerk van de kerk in het rijtje staat van sport, muzieklessen en schoolwerk – en misschien staat het kerkelijke werk voor veel ouders wel wat lager dan de andere opties: “Kerkelijk/christelijk jeugdwerk zal als activiteit nooit kunnen concurreren met sport of muziek, omdat het niet de belofte kan doen dat het de jongere handvatten en vaardigheden geeft die helpen bij het realiseren van hun toekomstige droom.”Wat Root opvalt, is dat in veel gemeenten het jeugdwerk redelijk autonoom functioneert van de rest van de kerk. Vaak wordt jeugdwerk gezien als een alternatieve manier van kerk-zijn die nu eenmaal bij een bepaalde leeftijd hoort, en die wel zal ‘overgaan’ als de jongeren ouder worden en deel gaan uitmaken van de ‘volwassen kerk’. Als ze dat al gaan doen. De auteur betoogt dus dat het jeugdwerk meer moet gaan aansluiten bij de rest van de geloofsgemeenschap.

Corona, Corona en nog eens Corona …
De meeste schrijvers in deze nieuwste editie hebben het in hun artikels over de gevolgen van COVID-19. Het virus werkt blijkbaar aanstekelijk … Onder de titel ‘Sneeuwstorm, winter of ijstijd’ verschijnt een artikel dat stilstaat bij de vraag welke gevolgen de crisis zal hebben voor zending in deze eeuw. Tot voor kort was veel en ver reizen eenvoudig en vooral ook betaalbaar. Lang en veel reizen was ook een normaal onderdeel van moderne zending geworden, waarbij voor het korte-termijn werk erg populair was. Maar reizen – voor zover ze al zijn toegelaten – zullen wellicht weer duurder worden, zoals dat vroeger het geval was. Zendelingen konden indertijd niet jaarlijks naar huis komen – zelfs voor belangrijke familiegebeurtenissen was het niet altijd mogelijk. In de nabije toekomst zal er wellicht veel ‘online’ gedaan worden, hoe lastig Zoom- en soortgelijke vergaderingen ook kunnen zijn. De geschiedenis van het wereldwijde zendingswerk kent verschillende fases. Misschien breekt er nu een tijdperk van ‘inheemse zending’ aan, vroeg Jay Matenga van de Wereld Evangelische Alliantie zich af: “Als we met elkaar veel minder kunnen gaan reizen en het daardoor moeilijker wordt zendingspartners uit te sturen of zelfs overzeese partners te bezoeken, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de gelovigen in het land zelf meer leiding en initiatief gaan nemen. Missiologisch stond dit al jaren hoog in het vaandel, maar in de praktijk bleef het soms een moeilijk te realiseren ideaal. Zou de Coronacrisis een doorbraak kunnen geven in die richting?” Of de Coronacrisis een tijdelijke sneeuwstorm zal blijken te zijn, of eerder een gure winter, of misschien zelfs een geestelijke ‘ijstijd’, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Wat kun je als kerk allemaal wél (voor je buurt) betekenen in coronatijden? MissieNederland vroeg het aan drie uiteenlopende kerkgenootschappen in de steden Amsterdam, Den Haag en Dordrecht. Herman Bouma van een kerk in Amsterdam-West ziet in deze tijd niet alleen beperkingen, maar ook kansen voor de kerk: “Het is een goed moment om als kerk in kleinere groepen bij elkaar te komen. Dat werkt drempelverlagend, waardoor mensen aan de rand ook gemakkelijker kunnen aanhaken. Doordat het kerkgebouw op slot zit, word je als kerk naar buiten geduwd. Natuurlijk kun je je dan weer opsluiten en je eerste aandacht leggen op onderlinge ontmoeting. Dat is belangrijk natuurlijk, maar als kerk moet je goed opletten dat je de juiste balans vindt. In plaats van krampachtig vast te houden aan de eredienst en zo snel mogelijk weer terug naar ‘normaal’ te willen, kun je deze tijd juist aangrijpen om je buren wat meer bij je missie te betrekken.”

Meer weten over IDEAZ? Kijk eens op de website van MissieNederland. https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/ideaz

Nieuwsbrief