slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De sleutel voor afgedwaalde kinderen

InterCom200817 LuisPalauAfgedwaaldeKinderenAndrew werd geboren in het gezin van de internationaal bekende evangelist Luis Palau, die ook de Billy Graham van Latijns-Amerika wordt genoemd. Nog voor zijn geboorte verklaarde zijn moeder dat haar zoon de volgende evangelist zou zijn. “Ik nam dat serieus”, zegt zijn vader, “omdat ze een godvruchtige vrouw was, die veel bad”. Andrew gedroeg zich als een goede zoon, maar volgde het geloof van zijn ouders niet. Zijn ouders wisten dat en gaven dat ook openlijk toe – ook al waren sommige mensen daardoor geschokt. “Maar op een dag zal hij een christen worden”, hield ze vol.

Wanneer Andrew voor zijn werk van huis was, stuurde zijn vader hem brieven, waarin hij telkens ook een Bijbelvers opnam. Luis: “Ik herinner me dat ik tegen de Heer zei: “Wat moet ik tegen Andrew zeggen. Hij kent het evangelie, maar wat moet ik hem zeggen? Ik voelde dat de Heer tegen mij zei: Laat hem weten dat God een plan en een dus zei ik regelmatig tegen hem: God heeft een plan met je leven en dat moet iets geweldigs zijn, want het komt van God”.


Toen Andrew 27 jaar oud was, keerde hij zich tot Christus, nadat hij zijn vader had horen spreken tijdens een evangelisatiecampagne in Kingston, Jamaica. “Ik had het verhaal van het kruis, het doel van het leven en de belofte van de eeuwigheid al duizend keer gehoord, maar toen was het Gods tijd voor mij. Sindsdien heeft mij vader mij geholpen om in het geloof te groeien.”

Vandaag de dag heeft Andrew zijn eigen evangelisatiecampagnes van de Verenigde Staten tot Rwanda, van Roemenië tot in Egypte, Mexico, India, Polen en Jamaica … Hij noemt Luis niet alleen zijn lichamelijke vader, maar ook zijn geestelijke. Als hij terugkijkt op zijn ‘onbekeerde periode’, zegt hij: “Gedurende de 27 jaar van rebellie tegen God en tegen de manier waarop mijn familie leefde, hebben mijn ouders trousw voor mij gebeden en hun leven voorgeleefd. Hun getuigenis was sterk. Niet perfect, maar het was wel krachtig. Toen alles me in de steek liet, waren ze daar, vol van vrede en, vreugde. Ze deelden altijd het evangelie met me omdat ze de kracht ervan kenden. Ze wilden niet alleen dat ik e goed gedroeg en gehoorzaam zou zijn, maar ze wilden dat ik een man van God zou worden. Ze wisten dat hety Goede Nieuws mijn leven kon veranderen, en ze gaven nooit op.”

Luis benadrukt dat het Woord van God de sleutel is om kinderen groot te brengen die de Heer liefhebben. “Het is krachtig. Dus als je verlangt dat je kinderen de Heer gaan volgen, leer ze de Bijbel, laat ze Bijbelverzen avn buiten leren. Daarmee plant je het Woord – ze raken dat nooit meer kwijt. Het is zo sterk als dynamiet.” Vader Palau vindt het ook belangrijk dat ouders hun kinderen blijven steunen, zelfs als ze Jezus niet volgen. “Houd van ze zoals God de Vader van jou houdt. Hij verwerpt je niet omdat je een sigaret rookt of teveel biertjes drinkt. Hij verwerpt je nooit. Zaai daarom Bijbelse principes in hun hart, daar zul je nooit spijt van hebben aan het einde van je leven.”

Luis en Andrew Palau spraken vorige maand samen op de (online) conferentie van ‘Promise Keepers’.

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief