slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrije mening of homofoob?

InterCom200919 HomofobiePäiviRäsänenFins christelijk parlementslid onder vuur

In het afgelopen half jaar heeft het Finse parlementslid – en voormalig minister van Binnenlandse Zaken – Päivi Räsänen regelmatig tijd moeten doorbrengen op het politiebureau. Enkele weken geleden werd ze opnieuw verhoord omdat ze verdacht werd van agitatie ten opzichte van minderheidsgroepen. Volgens de strafwet van Finland is dat een misdrijf dat kan leiden tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Dit alles kadert in een onderzoek dat de Openbare Aanklager van Finland in de loop van vorig jaar opstartte toen Räsänen een Bijbelvers op de sociale media had gepost over homoseksualiteit. Daarmee wilde ze kritiek leveren op het feit dat de Finse Lutherse Kerk openlijk haar steunt had betuigt aan 'LGBTQ'-evenementen, meer bepaald aan de zogenaamde 'gay-pride' manifestaties.

Het verhoor betrof specifiek de opmerkingen die de christendemocratische politica had gemaakt in een serie op een Finse omroep die handelde over de vraag 'Wat zou Jezus denken over homoseksualiteit?' In de bewuste uitzending had  Räsänen gesproken over de Bijbelse leer aangaande Jezus, de schepping van de mens, zonde, het Laatste Oordeel en redding. Ze zei toen: "Ik wil benadrukken dat alle mensen, los van hun seksuele geaardheid, voor God op hetzelfde niveu staan. Ze zijn allemaal waardevol, maar ook zondig en ze hebben het reddingswerk van Jezus nodig om het eeuwige leven te beërven." Na een klacht van een onbekende burger, besliste de politie om geen onderzoek op te starten, aangezien de uitspraak van het parlementslid 'de uitdrukking was van een bepaalde theologische visie en daarom beschermd door de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting'. Echter, de Openbare Aanklager besloot toch verdere stappen te nemen naar aanleiding van een brochure over de menselijke seksualiteit ('Man en Vrouw schiep Hij hen') die Räsänen 15 jaar eerder had laten verschijnen.

In de verschillende interviews die ze de afgelopen jaren op de Finse televisie heeft gegeven, heeft de politica steeds gesteld dat de Bijbel alleen ruimte geeft voor (huwelijks)relaties tussen man en vrouw. Die uitlatingen worden beschouwd als discriminerend voor homoseksuelen.

Het einde van de godsdienstvrijheid?
De Finse politica stelt in de eerste plaats dat ze beschuldigd wordt van een aantal uitspraken die ze nooit gedaan heeft. Aan de andere kant houdt ze onverminderd vast aan de dingen die ze wel gezegd heeft. Ze vraagt zich ook af of het de bedoeling van de overheid is om mensen te intimideren en om bepaalde meningen te censureren. Ze vreest dat dit soort verhoren uiteindelijk de godsdienstvrijheid en het recht van vrije meningsuiting ondergraven. Ze vraagt zich ook af of het verstandig is dat de politie, die toch al moet werken met beperkte middelen, zich met deze tijdrovende verhoren moet bezighouden. Desalniettemin is ze bereid om de zaken opnieuw aan de politie uit te leggen. Räsänen maakt zich ook bezorgd over de snel afnemende Bijbelkennis in haar land: "Ik geloof dat de religieuze geletterdheid en de kennis van Gods Woord zodanig is afgenomen, dat degenen die deze klachten indienen de basisprincipes van het christendom niet kennen, vooral waar hetr aankomt op de schepping van de mens, zonde en redding".

Het bewuste Bijbelgedeelte dat Päivi Räsänen op de sociale media had gepost, kwam uit het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Op grond van deze tekst, meer bepaald in de verzen 24-27, concludeert het parlementslid dat de Bijbel homoseksuele handelingen beschouwt als 'zondig', 'schandelijk' en 'tegennatuurlijk'. In haar post stelde ze ook de vraag; "Hoe kan het fundament van de leerstellingen van de kerk, de Bijbel, in overeenstemming gebracht worden met het idee dat zonde en schande een reden voor trots zijn?"

Lutherse kerk steunt 'gay pride'
Zoals in de meeste Europese landen, is ook de Finse maatschappij sterk aan het seculariseren. De kritiek van Räsänen richt zich niet expliciet op die tendens. Daarentegen heeft ze het er wel moeilijk mee dat de Finse Lutherse Kerk het  Bijbelse fundament steeds verder verliest. Räsänen: "Ik had op geen enkele manier de bedoeling om minderheden te beledigen. Mijn kritiek was gericht op het leiderschap van de kerk. Bovendien geloof ik dat ieder mens het recht heeft om de hele waarheid van Gods Woord te horen, zowel het evangelie als de wet. Alleen mensen die hun zonden erkennen, komen tot het inzicht dat ze Jezus en de verzoening van onze zonden nodig hebben. Daarom moeten we de moed hebben om homoseksuele relaties zondig te noemen. (...) "

De Lutherse aartsbisschop, Tapio Luoma, gaf de volgende verklaring voor de steun van zijn kerk aan de 'Pride Week': "Het is geen kwestie van het innemen van een standpunt over de huwelijkswetten, maar eerder het idee dat de boodschap van de kerk voor iedereen is ... gehuwden van hetzelfde geslacht zijn welkom op alle activiteiten van de kerk." Hij benadrukte dat de steun van de kerk voor de Pride Week een collegiale beslissing was en dat de boodschap van openheid, zoals die door de organisatie van de week gepromoot wordt, volledig in overeenstemming is met de boodschap van de kerk: "Het fundament voor het bestaan van de kerk, namelijk de boodschap van genade, liefde en vergeving, is voor iedereen. Daarom verwelkomt de kerk ook iedereen."

Welke juridische gevolgen het onderzoek tegen Räsänen gaan hebben, valt moeilijk in te schatten. Zoals de meeste andere Europese landen, onderschrijft Finland de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Tegelijk verbiedt de grondwet het discrimineren van de burgers op grond van geslacht, leeftijd, origine, taal, religie, ovetuiging, opinie, gezondheid, handicap, of eender welke andere zaak die hun persoon betreft. Wat er moet gebeuren als beide reguleringen met elkaar in tegenspraak zijn, is een zaak van de Rechtbank.

(bronnen: Evangelical Focus, Reformatorisch Dagblad ,Novena News)

Nieuwsbrief