slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wit-Russische christenen bidden voor vrede

InterCom200919 WitRuslandVoorgangers riskeren vervolging en marteling

Volgens officiële bronnen werden de presidentsverkiezingen van begin augustus gewonnen door Aleksandr Loekasjenko. Vanaf het begin werd vermoed dat de resultaten vervals waren en de mededeling dat de zittende president 80 procent van de stemmen behaald zou hebben, werd gevolgd door een massaal protest van de bevolking. Zowel nationaal als internationaal wordt de stembusuitslag sterk in twijfel getrokken en de Europese Unie kondigde sancties af. Ook de kerken in Wit-Rusland hebben gereageerd. De evangelische denominaties benadrukken vooral het gebed voor vrede en gerechtigheid in het land.

Loekasjenko is al aan de macht sinds 1994 en zijn bewind wordt door Westerse waarnemers als de laatste dictatuur in Europa beschreven. Internationale waarnemers stelden vast dat de verkiezingen vrij nog eerlijk waren. Oppositieleidster  Svetlana Tichanovskaja beweerde al in de eerste verkiezingsronde de vereiste meerderheid behaald te hebben en riep Loekasjenko op tot onderhandelingen. Het antwoord was een harde aanpak van de oppositie en de manifestanten.

De Orthodoxe Kerk van Wit-Rusland is sterk verbonden met die in Rusland zelf – net zoals Loekasjenko zelf, en hield zich over het algemeen stil. De Rooms-Katholieke kerk koos wel een kant. De Wit-Russische journaliste Hanna Baraban schreef daarover: “Gedurende de crisis was de Rooms-Katholieke Kerk meer uitgesproken dat de Orthodoxe omdat ze haar politieke neutraliteit behield, evenals haar godsdienstige en morele principes. Katholieke priesters hebben het geweld veroordeeld en gaven de bevolking van Wit-Rusland spirituele ondersteuning.” De bisschoppen hebben opgeroepen tot kalmte en hebben gepleit voor een open dialoog tussen de manifestanten en de regering, of zoals aartsbisschop Tadeus Kondrusiewicz het uitdrukte: “Ik roep op dit cruciale moment van onze geschiedenis alle partijen op om in de naam van de God van genade, liefde en vrede elke vorm van geweld te beëindigen. Laten de handen die gemaakt zijn voor vreedzame doelen geen wapens of stenen opnemen. Laat de kracht van argumentatie, gebaseerd op waarheid en wederzijdse liefde zegevieren over de kracht van geweld.”

De meeste evangelische kerken in Wit-Rusland – evenals de Rooms-Kahtolieke een minderheid – zijn traditioneel minder politiek geëngageerd en hebben zich over het algemeen stilgehouden. Een voorganger legde uit: “Politiek is niets voor ons. Wij zijn hier om te bidden en te vasten voor ons land”. Zijn mening wordt door de meeste evangelische leiders gedeeld. Toch heeft een groep van evangelische voorgangers een maand na de verkiezingen een open brief geschreven, die gericht is aan de leiders die momenteel aan de macht zijn. Daarin wordt gewaarschuwd tegen machtsmisbruik, aangezien dat zal resulteren in een nationale ramp. Ook wijst de tekst op de uiteindelijke verantwoordelijkheid die de Wit-Russen ten opzichte van God hebben. In hun analyse van de huidige massale onrust schrijven de voorgangers dat de reden daarvoor is dat de Wit-Russen hun vertrouwen in de regering hebben verloren en bekritiseren ze de wetteloze acties van de veiligheidsdiensten ten opzichte van hun medeburgers. De open brief van de evangelische leiders roept op tot specifieke actie, in de eerste plaats het stoppen van geweld ten opzichte van vreedzame burgers en het beëindigen van elke vorm van marteling van onschuldige mensen: “Het geweld is de ergste schending van de wetten van het land, maar ook van Gods geboden.” In de tweede plaats dringen de schrijvers er aan op de vrijlating van de vreedzame betogers die onterecht werden opgesloten. Alleen wie zich aan misdrijven schuldig hebben gemaakt, moeten berecht worden. Daarnaast vraagt de open brief om de verkiezingsuitslag opnieuw te bekijken, aangezien de meerderheid van de Wit-Russische bevolking daar grote vragen bij heeft. Tot slot wordt er ook aangedrongen op het herstel van een rechtvaardig rechtssysteem. Een speciale oproep wordt in de brief ook gedaan aan de christenen, die er toe geroepen zijn om te streven naar rechtvaardigheid, vrede en verzoening in de natie.

Johannes Reimer, directeur van het Departement Openbaar Engagement van de World Evangelical Alliance (WEA) is deze brief de eerste evangelische oproep ooit, gericht aan christenen en niet-christenen, tot vredelievende en verzoenende actie in het land. Immers, in de voormalige Sovjet Republiek hadden de evangelsiche christenen steeds te maken met vervolging en kregen ze zo goed als nooit een kans voor politieke actie. Reimer denkt niet dat president zal luisteren naar de stem van de evangelische leiders. Integendeel, het gevaar is groot dat de ondertekenaars van de open brief riskeren arrestatie, ondervraging, vervolging en martelingen zoals zoveel anderen. Maar hij is er wel van overtuigd dat het evangelische geluid gehoord zal worden door de bevolking. De evangelische christen hebben zich niet weggestoken, maar staan naast hun landgenoten. De WEA hoopt dat de evangelische kerken ingaan op de roep van hun leiders. Tegelijk is er de vraag dat de christenen in de rest van de wereld zullen bidden voor hun geloofsgenoten in Wit-Rusland.

(bronnen: WEA, Evangelical Focus)

Nieuwsbrief