slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

M/V verdwijnt van Nederlandse identiteitskaarten

InterCom200919 MVNederlandsPaspoortOnderscheid wordt als discriminatie ervaren

De Nederlandse regering heeft besloten dat de letter M of V, die het geslacht aanduidt, binnen vijf jaar van de identiteitskaarten zal verdwijnen. Het is een tegemoetkoming aan de mensen die zich niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen, en dus niet tussen de twee kunnen kiezen.

Minister Ingrid van Engelshoven beschouwt het weghalen van de vermelding van het geslacht op de identiteitskaart als een onderdeel van de aanpak van onnodige sekseregistratie – een belangrijk werkpunt voor haar partij. Die werkwijze zrogde er inmiddels voor dat iemand die bij de overheid solliciteert niet meer moet invullen of hij/zij man of vrouw is.

 

De belangenorganisatie COC-Nederland (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen), NNID (seksediversiteit) en TNN (transgenders) pleiten al lang voor deze maatregel: “Het schrappen van de maatregel biedt een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.” De aanpassing gebeurt alleen op de identiteitskaarten; bij de paspoorten blijft de Europese regelgeving geldig die stelt dat de geslachtsaanduiding op het paspoort van EU-burgers verplicht is.

In de discussie over de ‘aanpak onnodige sekseregistratie’ is ook de vraag naar voren gekomen om pasgeboren baby’s te registreren als genderneutraal, of zonder geslacht. Wettelijk is dat niet mogelijk, en in het maatschappelijk debat is die kwestie nog lang niet uitgeklaard. Voorlopig worden in Nederland alleen maar jongens of meisjes geboren … Het land is overigens niet het eerste dat M/V van de identiteitskaarten schrapt; Duitsland deed dat al eerder.

(bron: Trouw)

Nieuwsbrief