slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelische Bulgaren verenigd in gebed

InterCom201021 BulgarijeOp 3 oktober werd in Bulgarije een Nationale Dag van Gebed georganiseerd. Honderden evangelische christenen deden hier via een online streaming aan deel. Voorgangers en aanbiddingsleiders kwam fysiek samen om te bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Vrijwel de volledige namiddag werd zo gevuld door kerkleiders die elkaar aan de microfoon afwisselden.

Het initiatief kreeg de naam ‘Gezamelijke beweging voor Gebed en Broederlijke Liefde’ en ontstond in 2017 nadat 80 voorgangers van verschillende denominaties bij elkaar kwamen. Ze besloten om jaarlijkse gebedsevenementen te organiseren in 6 regio’s van Bulgarije.

 

Om de paar maanden kwamen christenen van verschillende strekkingen samenkomen op verschillende plaatsen en hun gebedssamenkomsten werden rechtstreeks uitgezonden. In het najaar stond er telkens een nationale bijeenkomst op het programma. Op die manier kwamen in 2018 meer dan 5000 mensen samen in Plovid, en een jaar later 3000 in Varna. Beide gebedssamenkomsten werden uitgezonden via een live stream en tientallen plaatselijke kerken kwamen samen en volgden het evenement op een scherm. Dit jaar was het uiteraard een stuk moeilijker om een fysieke samenkomst te organiseren, als gevolg van de Coronamaatregelen. Het was dus een dienst in overeenstemming met alle richtlijnen: met ontsmettingsmiddelen, mondmaskers en de nodige social distancing; Het aantal deelnemers op locatie was dus zeer beperkt – het waren vooral de leiders en de leden van de worshipband – maar honderden kerken en huisgroepen volgden de stream.

Corona in Bulgarije
Tot nu toe is de uitbraak van COVID-19 in Bulgarije redelijk mild geweest in vergelijking met andere Europese landen. In de periode van maart tot en met mei was er een ‘noodtoestand’ met de daarbij behorende ‘lockdown’. Sindsdien zijn de maatregelen versoepeld. Er werden in de periode tot en met begin oktober 2020 officieel 21.000 besmettingen vastgesteld, met 830 sterfgevallen tot gevolg. Van de testen die worden afgenomen, blijkt ongeveer 4 procent positief. Voedingswinkels, restaurants, apotheken, en de meeste andere winkels blijven open en de bevoorrading is geen probleem. Scholen en universiteiten blijven open, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Samenkomsten lagen tijdens de lockdown moeilijk: er mogen geen groepen van meer dan 30 personen samenkomen – binnen of buiten. Veel kerken schakelden over op online-bijeenkomsten, maar sinds half mei zijn de meeste diensten weer ‘fysiek’.

Voorbede
De Nationale Gebedsdag kende een goedgevuld programma met tientallen onderwerpen. Na een algemene inleiding over gebed en eenheid door Theodor Oprenov uit Sofia, dompelde de praiseband de aanwezigen (en volgers) onder in een eigentijdse worship. De vijf gebedsitems van de dag waren: a) dankzegging en verootmoediging – samen het aangezicht van God zoeken, b) de redding van mensen door de verkondiging van het evangelie, c) de eenheid van het Lichaam van Christus in het land, d) gebed voor een maatschappelijke verandering: overheid, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, media, huwelijken, enz., e) gebed voor de Balkan, Europa, Israël en de gehele wereld. In totaal waren er zo’n 25 leiders die een introductie verzorgden, maar de belangrijkste focus lag op het gebed in de plaatselijke gemeenten.

Evangelischen in Bulgarije
Volgens de laatste telling beschouwen 65.000 inwoners van Bulgarije zich als Protestants of Evangelisch. Het werkelijke cijfer ligt waarschijnlijk hoger, aangezien de cijfers al weer 10 jaar oud zijn en de evangelische beweging groeit. De Evangelische Alliantie overkoepelt 14 denominaties en 15 organisaties en bestaat inmiddels 111 jaar. In 1909 verenigden de drie toen bestaande kerkgenootschappen (Methodisten, Congregationalisten en Baptisten) zich met het oog op vertegenwoordiging en dialoog.

Officieel is Bulgarije een seculiere staat en het land kent al enkele decennia religieuze vrede. Na de val van het communisme in 1989 kende het land een sterke opleving van godsdienstige interesse. In de jaren ‘90 genoot men vooral van de pasverworven vrijheid, waaronder de vrijheid van godsdienst. Jammer genoeg verliep de overgang naar democratie, een vrije-markt-economie en een politiek systeem met meerdere partijen niet zo sereen als gehoopt. Corruptie, economisch falen en politieke instabiliteit kenmerkten de transitie van communisme naar open maatschappelijke waarden. Na het aanbreken van de 21ste eeuw lag de focus van de regering op de overgang van de economie die door de staat gecontroleerd werd naar de vrije markt. Op internationaal vlak waren de aansluiting bij de NAVO (in 2004) en de Europese Unie (in 2007) hoogtepunten, die de nieuwe oriëntatie naar het Westen onderstreepten.

De vrijheid om geloof te beleven, samen te komen en vrij voor de eigen mening uit te komen wordt tegenwoordig gegarandeerd door de grondwet en daar wordt op een volwassen manier mee omgegaan. De jaren ‘90 werden eerder gekenmerkt door chaotische religieuze golven, maar daarna waren de ontwikkelingen rustiger. Er werden nieuwe kerken gebouwd, de haatberichten ten opzichte van gelovigen verdwenen uit de media en de kleinere godsdiensten groeieden (de Rooms-Katholieken van 44.000 naar 49.000 leden, en de Protestants-Evangelischen zagen hun aantal toenemen van 42.000 naar 65.000. De dominantie godsdiensten – Oosters-Orthodoxen en moslims – zagen in dezelfde periode hun aanhang slinken. Elementen die hebben bijgedragen tot de groei van de evangelische kerken zijn onder andere: verspreiding van christelijke publicaties en Bijbelvertalingen, toegang tot theologisch onderwijs, zendingsactiviteit, vrije internettoegang, hulpwerk onder de behoeftigen, sociale pleitbezorging, jeugdkampen, relatief onpartijdige nationale media en religieuze verdraagzaamheid onder de bevolking. Op dit moment beschouwt ongeveer driekwart van de bevolking zich Orthodox; het aandeel van de evangelische christenen in Bulgarije wordt op 1,1 procent geschat.

(Bron: EA-Bulgarije, Europese Evangelische Alliantie, Evangelical Focus)

Nieuwsbrief