slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Roepingen ondersteunen

InterCom201021 LausanneBrazilieJongeMensenInZendingBraziliaanse beweging helpt jongeren naar het zendingsveld

November 2012, Sao Paulo, Brazilië: in een lokaaltje van een Bijbelschool komt een kleine groep van voornamelijk jonge mensen samen. Op de agenda van hun bijeenkomst staat een gezamenlijke droom. “Ons verlangen was om te zien dat vele christenjongeren hun roeping serieus zouden nemen, maar we wisten niet waar we moesten beginnen”, herinnert een van de deelnemers van toen zich. “Sommigen hadden de hele nacht per bus gereisd om deze ontmoeting bij te wonen. Iedereen was heel erg gemotiveerd.” Uit deze bijeenkomst ontstond de ‘roepingenbeweging’ Movimento Vocare.

Wat oorspronkelijk een evenement was rond ‘roeping’, werd een initiatief dat zou draaien rond een hernieuwd engagement van jongeren in de Braziliaanse zendingsbeweging. Bij Vocare is een nieuwe generatie van christelijke leiders betrokken – op het vlak van zending, kerken en jeugd – vanuit alle Braziliaanse staten.

 

Het eerste Vocare-congres vond plaats in april 2015. Sindsdien zijn er nog vijf conferenties geweest. Grote groepen deelnemers worden daarbij ondergebracht in leslokalen van universiteiten die omgevormd worden tot slaapzalen. Een dergelijk congres bestaat uit een intensief programma van vier dagen, gevuld met plenaire bijeenkomsten, workshops, samenkomsten van kleine groepen, gesprekken rond roeping, enzovoorts. Naast de grootschalige evenementen zijn er ook regionale activiteiten. Deze ‘Vocare ervaringen’ vinden plaats in verschillende regio’s van Brazilië. Er zijn plannen om die plaatselijke bijeenkomsten vaker te laten doorgaan, zodat ze aan belang winnen – zeker in de geïsoleerde streken van het land.

De jonge mensen die deelnemen aan Vocare hebben zich ertoe verbonden de roeping die God hen gegeven heeft, te volgen, ook al weten ze nog niet welke richting hun leven uit moet gaan. Met andere woorden: ze zijn op zoek naar onderscheiding omtrent de stappen die ze moeten nemen. Vocare wil daarbij persoonlijke begeleiding aanbieden en op concrete opties vanuit de zendingsorganisaties aanreiken - een aanbod dat door veel deelnemers daadwerkelijk geapprecieerd wordt.

Idealisme
Wie de zending in wil, heeft doorgaans veel idealen, maar ook de neiging om de roeping te idealiseren. Soms ontkent men eenvoudigweg de realiteit. Vocare wil daarom gelegenheden bieden waar jongeren realistische en eerlijke gesprekken kunnen aangaan, in de hoop dat hun gedachten meer geordend worden. De lezingen gaan ook in op onduidelijke ideeën die bij de deelnemers kunnen leven. Ziel Machado, een van de sprekers op het eerste congres in 2015. zegt daarover: “Het zendingsveld is niet een ideale plaats, maar wel een plaats van gehoorzaamheid.” Ronaldo Lidorio, een zendeling onder de oorspronkelijke bewoners van Brazilië, ziet het zo: “Net zoals een timmerman geroepen is om met hout te werken, zijn deze mensen (de kandidaat-zendelingen) geroepen om iets betekenisvols te doen. Het is niet de roeping die bepaalt of ze dat dichtbij doen of ver weg – het gaat erom in de richting te gaan die God wil.”

Miljoenen evangelische jongeren
De Braziliaans zendingsleiders erkennen dat de Movimento Vocare een succesvol initiatief is om jonge mensen te mobiliseren voor zending. De organisatie heeft niet de bedoeling om simpele wegen te tonen, maar wel om de roeping die jongeren van God ontvangen hebben te versterken. Het aantal evangelische tieners en jongvolwassenen in Brazilië wordt geschat op ruim 47 miljoen. Dat houdt in dat er een enorm potentieel is. Op termijn zal dit het hele zendingswerk veranderen. Analzira Narcimento, een zendelinge van de Braziliaans Baptistenmissie en een van de oprichtsters van Vocare stelt dat de organisatie geboren werd uit de nood aan een vernieuwing van het leiderschap van het zendingswerk in haar land. Het belang van een goede overdracht van het zendingswerk aan de nieuwe generatie is cruciaal. “Tegenwoordig hebben jonge mensen meer invloed op hun ouders dan dat ouders hun kinderen beïnvloeden. Aan de ene kant is dat goed, maar aan de andere kant, vooral als ze onzeker zijn over hun doel, kan hun potentieel ook verloren gaan. Bewegingen als Vocare zijn daarom een bron van hoop voor de natie”, zegt Fabio Silva, een sociaal ondernemer.

Ruimte voor ontwikkeling
Bij Vocare werken meer dan 100 vrijwilligers; de meeste van hen zijn jongeren die voltijds bezig zijn om de visie door te geven aan kerken, via evenementen en sociale media. De vrijwilligers zien hun werk ook als een door God gegeven mogelijkheid om hun eigen roeping meer vorm te geven. Na hun werk voor Vocare zijn verschillende vrijwilligers zelf naar zendingsvelden in Azië, Afrika en Europa vertrokken.
Het doel van de vrijwilligers is niet zozeer de promotie van een idee of een persoon, maar wel het bouwen van relaties tussen mensen die hun roeping gestalte willen geven en daarbij zoeken naar hulp om praktische beslissingen te kunnen nemen. De teams van Vocare worden uitgenodigd om in een lokale kerken maar ook op grotere, vaak interkerkelijke,  evenementen te spreken.

Lessen
Welke lessen kunnen we trekken uit de Movimento Vocare? Er zijn er verschillende:

1)    Hoe verzoenen we de verschillende aspecten van roeping?
    Aan een roeping zitten verschillende kanten. Doorgaans is er geen exclusieve blauwdruk van hoe een roeping moet worden ingevuld. Movimento Vocare is er in geslaagd de verschillende aspecten te verzoenen en op die manier iets te bieden hebben aan een groot aantal jongeren. Het Lichaam van Christus kent veel verschillende gaven. Vocare wil daarbij de scheiding tussen beroep en roeping doen verdwijnen. Mensen worden in de eerste plaats geroepen om Gods doel te vervullen.

2)    Hoe de kloof te overbruggen tussen zendingsorganisaties en jongeren met een roeping
    Zendingsorganisaties vervullen een belangrijke rol bij het uitzenden van zendelingen, maar soms hebben ze het moeilijk om contact te leggen met de jongere generaties. Vocare wil daarom de kloof overbruggen tussen de organisaties en de jongeren; Er werken zo’n 40 organisaties samen met de beweging en op die manier bereiken ze talloze jongeren. “Wat Vocare een beweging maakt, is dat het geen initiatief is van een enkele organisatie, maar van tientallen. Het is het resultaat van de eenheid in het Lichaam van Christus,” aldus Rodrigo Gomes, uitvoerend directeur van de Movimento Vocare.

3)    Hoe eensgezind te werken voor een jong publiek?
Wanneer er beslissingen over zending genomen worden, luistert men steeds meer naar jongeren en dat komt deels door de inspanningen van Vocare. De beweging wordt vertegenwoordigd door jonge mensen die op dit moment actief zijn in plaatselijke kerken en missionaire organisaties. Het Lichaam van Christus is bezig de roeping en de visie voor de wereld te herbekijken.

Een onderzoek dat Vocare hield onder de deelnemers van een congres toonde aan dat ongeveer 61 procent van de jonge mensen van mening zijn dat Vocare hen geholpen heeft om hun roeping te ontdekken en 55 procent duidt reeds actief te zijn in de bediening van hun plaatselijke kerk. De beweging is bijzonder enthousiast over de behaalde resultaten en verwachten veel van de toekomst: “We hebben goede hoop dat de missie van de Braziliaanse kerk, door de kracht van de Heilige Geest, vernieuwd wordt dankzij de jonge mensen die bereid zijn zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen en Christus te volgen op een gepassioneerde en toegewijde manier.”

(bron: www.lausanne.org)

Nieuwsbrief