slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Europarlementsleden vragen nieuwe FoRB-afgezant

EuropeesParlement07LQ48 Europarlementsleden hebben een brief opgesteld waarin ze vragen dat er opnieuw een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging (FoRB – Freedom of Religion and Belief) wordt aangesteld. Tot voor enkele jaren was er zo’n afgezant, de Slovaak Jan Figel. “De aanstelling van Speciale Afgezant met een permanent mandaat dat gericht is op de vrijheid van godsdienst en overtuiging, voor een meerjarige termijn, een voltijdse staf en met verhoogde financiële middelen zou een signaal geven dat de EU zich inzet voor de bescherming, overal, van de slachtoffers van geweld en vervolging vanwege hun godsdienst of overtuiging”, staat er in de brief te lezen.

De positie van Speciale Afgezant is al meer dan een jaar vacant nadat de termijn van Figel verstreken was en er geen actie werd ondernomen door de Europese Commissie. Nochtans was er, als gevolg van eerder aandringen, een aankondiging van de Commissie geweest dat het mandaat hernieuwd zou worden, zij het zonder verdere details. 

 

De parlementsleden richtten hun schrijven aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en ondervoorzitster Margaritis Schinas. Daarin staat onder andere het volgende te lezen: “Een studie van het Pew Research Center over wereldwijde beperkingen op het vlak van religie heeft aangetoond dat er in 2017 in 83 landen een hoog of zeer hoog niveau van beperking was. Daarbij komt dat vervolging op basis van geloof bijdraagt aan de migratiecrisis en bijbehorende veiligheidsuitdagingen die een bedreiging vormen voor de EU. De inzet voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging is dus niet alleen in lijn met de waarden die gevolgd worden door het buitenlands beleid, maar eveneens essentieel om onze rol te versterken in de aanpak van de wereldwijde uitdagingen.

Het Europees Parlement heeft meermalen opgeroepen tot een sterkere rol voor de EU om de vrijheid van godsdienst of overtuiging te promoten. Met het oog op de verbintenissen in het actieplan van de Europese Unie aangaande mensenrechten en democratie, bevelen we aan dat het mandaat van de Speciale Gezant wordt versterkt en de volledige focus kan leggen op vrijheid van godsdienst en overtuiging. Doelgerichte aanvallen op deze vrijheid moeten ook dringend en doelgericht aangepakt worden. Dat ook in overeenkomst met de intentie van het Europees Parlement, zoals uitgedrukt in de resolutie van 4 februari 2016 met betrekking tot de massamoord op religieuze minderheden door ISIS en het rapport over de EU richtlijnen en het mandaat van de Speciale Afgezant, die door het Europese Parelemtn op 16 januari 2019 met een overweldigende meerderheid werd aangenomen.”

De oproep om een nieuw mandaat te geven werd ondertekend door Europarlementsleden van diverse politieke strekkingen en van verschillende landen. Van de Belgische Europarlementsleden ondertekende niemand de brief.

(bron: Human Rights without Frontiers).

Nieuwsbrief